PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 58k
17.12.2015
PE575.909v01-00
 
B8-0014/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


johdannaisten ja toissijaisten joukkovelkakirjojen myynnin kieltämisestä tavallisissa pankkikonttoreissa


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselma johdannaisten ja toissijaisten joukkovelkakirjojen myynnin kieltämisestä tavallisissa pankkikonttoreissa  
B8-0014/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että pankit myyvät usein hyvin monimutkaisia ja riskialttiita rahoitustuotteita, kuten johdannaisia ja toissijaisia joukkovelkakirjoja tavallisille tilinhaltijoille;

B.  toteaa, että pankit ja pankkivirkailijat noudattavat yleensä vain muodollisesti velvollisuuttaan antaa tietoa näihin tuotteisiin liittyvistä riskeistä ja että käyttö- tai säästötilinhaltijaa pyydetään vain allekirjoittamaan juridisesti monimutkainen ja vaikeaselkoinen kaavake, jossa allekirjoittaja vahvistaa olevansa täysin tietoinen riskeistä, vaikka hänellä ei ole todellista tietoa sijoituksestaan ja siihen liittyvästä riskistä;

C.  toteaa, että jos pankki tekisi vararikon, nämä tietämättömät sijoittajat joutuisivat kuultaviksi ja täyteen vastuuseen petoksellisista investoinneista, joita globaalin rahoitusjärjestelmän johtavat toimijat ovat tehneet;

1.  katsoo, että on välttämätöntä kieltää liian riskialttiiden rahoitustuotteiden myynti tavallisessa pankkikonttorissa;

2.  kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen säädökseksi, jolla erotetaan toisistaan investointipankit ja tavanomaisia käyttö- ja lainatilejä hoitavat pankit.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö