FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 57k
14.12.2015
PE575.920v01-00
 
B8-0024/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om faren for islamiske terrorister i italienske og europæiske lufthavne


Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om faren for islamiske terrorister i italienske og europæiske lufthavne  
B8-0024/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at betjente fra det italienske lufthavnspoliti den 15. november i lufthavnen i Treviso anholdt tre syrere, der var på vej til Malta med falske græske pas, og til, at yderligere fire syrere, som var på vej til Malta med falske græske pas, den 17. november blev arresteret i lufthavnene i Bergamo og Ciampino;

B.  der henviser til, at det italienske politi den 6. august tildelte en bøde til en bil på belgiske plader, som Ahmed Dahmani og Salah Abdeslam, to af de terrorister, der organiserede massakren i Paris den 13. november, var undervejs i;

C.  der henviser til, at radikale islamistiske organisationer som Isis udgør en alvorlig fare for Europas borgere, og at medlemmer af disse organisationer med største lethed kan erhverve falske identitetspapirer og rejse rundt i EU eller købe EU-borgerskab i Malta, Cypern eller Bulgarien;

1.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte hasteforanstaltninger for at identificere irregulære migranter med falske identitetspapirer i EU og desuden kontrollere de personlige oplysninger for hver enkelt tredjelandsstatsborger i de europæiske lufthavne og ikke nøjes med stikprøvekontroller;

2.  opfordrer til at standse salget af pas og af EU-borgerskab i de ovenfor nævnte lande for at bremse tilstrømningen af terrorister til EU;

3.  opfordrer til hurtigt at optrappe antiterrorkontrollerne i Malta, som er jihadisternes nye base i Europa.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik