ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 61k
14.12.2015
PE575.920v01-00
 
B8-0024/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον κίνδυνο επίθεσης από ισλαμιστές τρομοκράτες στα ιταλικά και ευρωπαϊκά αεροδρόμια


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κίνδυνο επίθεσης από ισλαμιστές τρομοκράτες στα ιταλικά και ευρωπαϊκά αεροδρόμια  
B8-0024/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Νοεμβρίου όργανα της ιταλικής αστυνομίας αεροδρομίων (Polaria) συνέλαβαν στο αεροδρόμιο του Τρεβίζο τρεις Σύρους που επρόκειτο να ταξιδέψουν στη Μάλτα με πλαστά ελληνικά διαβατήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Νοεμβρίου συνελήφθησαν στα αεροδρόμια του Μπέργκαμο και του Τσιαμπίνο άλλοι 4 Σύροι που επρόκειτο να ταξιδέψουν στη Μάλτα με πλαστά ελληνικά διαβατήρια·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Αυγούστου η ιταλική αστυνομία επέβαλε πρόστιμο σε αυτοκίνητο με βελγικές πινακίδες στο οποίο επέβαιναν οι Αχμέτ Νταχμάνι και Σαλάχ Αμπντεσλάμ, δύο εκ των τρομοκρατών που οργάνωσαν τη σφαγή της 13ης Νοεμβρίου στο Παρίσι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ριζοσπαστικές ισλαμικές οργανώσεις όπως το Ίσις συνιστούν σοβαρή απειλή για τους ευρωπαίους πολίτες και ότι οι μαχητές αυτών των οργανώσεων αποκτούν με ιδιαίτερη ευκολία πλαστά πιστοποιητικά ταυτότητας και κυκλοφορούν στην ΕΕ ή αγοράζουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια στη Μάλτα, στην Κύπρο ή στη Βουλγαρία·

1.  καλεί την Επιτροπή να λάβει έκτακτα μέτρα για τον εντοπισμό των παράνομων μεταναστών με πλαστά πιστοποιητικά ταυτότητας στην ΕΕ, μεταξύ άλλων με εξακρίβωση των στοιχείων κάθε πολίτη εκτός ΕΕ στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αντί του να περιορίζονται οι αρχές σε δειγματοληπτικούς ελέγχους·

2.  ζητεί να τεθεί τέλος στην πώληση ευρωπαϊκών διαβατηρίων και ιθαγένειας στις προαναφερθείσες χώρες, για να σταματήσει η διείσδυση τρομοκρατών στην ΕΕ·

3.  ζητεί να αναπτυχθούν γρήγορα οι έλεγχοι για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Μάλτα, τη νέα ευρωπαϊκή βάση τζιχαντιστών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου