RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 59k
14.12.2015
PE575.920v01-00
 
B8-0024/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


islamiterroristide ohu kohta Itaalia ja Euroopa lennujaamades


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek islamiterroristide ohu kohta Itaalia ja Euroopa lennujaamades  
B8-0024/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 15. novembril pidasid Itaalia õhupiirivalve ametnikud Treviso lennujaamas kinni kolm süürlast, kes suundusid võltsitud Kreeka passidega Maltasse; arvestades, et 17. novembril vahistati Bergamo ja Ciampino lennujaamades neli süürlast, kes suundusid võltsitud Kreeka passidega Maltasse;

B.  arvestades, et 6. augustil trahvis Itaalia politsei Belgia numbrimärgiga autot, milles reisisid Ahmed Dahmani ja Salah Abdeslam, kaks terroristi, kes osalesid 13. novembri Pariisi tapatalgute organiseerimises;

C.  arvestades, et sellised radikaalsed islamistlikud organisatsioonid nagu ISIS kujutavad endast tõsist ohtu Euroopa Liidu kodanikele ja et kõnealuste organisatsioonide võitlejad hangivad igasuguste raskusteta isikut tõendavaid dokumente, mis on võltsitud, ja liiguvad ELis vabalt ringi või ostavad Maltas, Küprosel või Bulgaarias Euroopa kodakondsuse;

1.  palub komisjonil võtta kiireloomulisi meetmeid, et tuvastada ELis võltsitud isikut tõendavate dokumentidega ebaseaduslikult viibivad isikud ja kontrollida muu hulgas Euroopa lennujaamades kõikide kolmandate riikide kodanike isikuandmeid, piirdumata üksnes pistelise kontrolliga;

2.  palub takistada Euroopa passide ja kodakondsuse müüki eelmainitud riikides, et peatada terroristide imbumine ELi;

3.  palub kiiresti tugevdada terrorismivastast kontrolli Maltas, mis on uus džihaadi tugipunkt Euroopas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika