REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 60k
14.12.2015
PE575.920v01-00
 
B8-0024/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par islāma terorisma draudiem Itālijas un Eiropas lidostās


Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par islāma terorisma draudiem Itālijas un Eiropas lidostās  
B8-0024/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā 15. novembrī Itālijas gaisa policijas aģenti Trevizo lidostā aizturēja trīs sīriešus, kas devās uz Maltu un kuriem bija viltotas Grieķijas pases; tā kā 17. novembrī Bergāmo un Čiampīno lidostās ir arestēti vēl 4 sīrieši, kas ar viltotām Grieķijas pasēm devās uz Maltu;

B.  tās kā 6. augustā Itālijas policija ar naudas sodu sodīja tāda automobiļa vadītāju, kuram bija Beļģijas imatrikulācijas plāksne un kurā pārvietojās Ahmed Dahmani e Salah Abdeslam — divi teroristi, kas organizēja 13. novembra Parīzes slaktiņu;

C.  tā kā tādas islāmiskās terora organizācijas kā ISIS ir uzskatāmas par nopietnu Eiropas iedzīvotāju drošības apdraudējumu un tā kā šo organizāciju kaujinieki ļoti viegli iegādājas viltotus identitātes dokumentus un pārvietojas Eiropas Savienībā vai Maltā, Kiprā vai Bulgārijā par naudu iegūst Eiropas pilsonību,

1.  aicina Komisiju steidzami īstenot pasākumus, ar kuriem identificē nelikumīgos imigrantus, kuri Eiropas Savienībā uzturas ar viltotiem dokumentiem, un ar kuru palīdzību tiktu noskaidrota katra Eiropas lidostā esoša trešās valsts pilsoņa identitāte un kuri neaprobežotos tikai ar atlases veida pārbaudēm;

2.  aicina aizliegt Eiropas pilsoņu pasu un Eiropas pilsonības tirdzniecību iepriekš minētajās valstīs, lai mazinātu teroristu infiltrēšanos Eiropas Savienībā;

3.  aicina ātri palielināt terorisma apkarošanas pārbaudes Maltā, kas ir kļuvusi par džihādistu jauno atbalsta punktu Eiropā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika