RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 57k
22.12.2015
PE575.924v01-00
 
B8-0027/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


jõulude tähistamise keelu kohta Bruneis


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek jõulude tähistamise keelu kohta Bruneis  
B8-0027/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Brunei sultan keelustas jõulude tähistamise ja sellega seotud pidustused;

B.  arvestades, et samuti on keelatud kristlike sümbolite avalik kasutamine ning kodude kaunistamine ja jõulupuu ehtimine;

C.  arvestades, et kõnealuse seaduse rikkujaid karistatakse 5-aastase vabadusekaotusega;

D.  arvestades, et kõnealused sätted rikuvad usuvabaduse õigust ja sellega seotud kõige põhilisemaid inimõigusi;

1.  palub komisjonil teha ettepanekuid sanktsioonide kohta ja rakendada sanktsioone, millega keelatakse Bruneist pärit gaasi, toornafta ja naftasaaduste ostmine ja import Euroopasse seni, kuni kõnealused keelud tühistatakse.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika