ONTWERPRESOLUTIE
PDF 151kWORD 57k
22.12.2015
PE575.924v01-00
 
B8-0027/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het verbod Kerstmis te vieren in Brunei


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het verbod Kerstmis te vieren in Brunei  
B8-0027/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de sultan van Brunei het vieren van Kerstmis en daarmee gepaard gaande plechtigheden heeft verboden;

B.  overwegende dat voorts christelijke religieuze symbolen niet in het openbaar mogen worden getoond en woningen en kerstbomen niet mogen worden versierd;

C.  overwegende dat schendingen van deze wet kunnen worden bestraft met vijf jaar gevangenisstraf;

D.  overwegende dat deze bepalingen een schending vormen van het recht op godsdienstvrijheid en hieraan verbonden elementaire mensenrechten;

1.  vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat sancties worden voorgesteld en toegepast die de aankoop en invoer in Europa van gas, olie en aardoliederivaten van Brunei verbieden, totdat deze normen worden ingetrokken.

Juridische mededeling - Privacybeleid