PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 59k
22.12.2015
PE575.924v01-00
 
B8-0027/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zakazu obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w Brunei


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w Brunei  
B8-0027/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że sułtan Brunei wprowadził zakaz obchodzenia Bożego Narodzenia i związanych z tym świętem uroczystości;

B.  mając na uwadze, że zakazano także publicznego eksponowania chrześcijańskich symboli religijnych, dekorowania domów i ubierania choinek;

C.  mając na uwadze, że za złamanie prawa grozi kara 5 lat pozbawienia wolności;

D.  mając na uwadze, że te postanowienia naruszają prawo do wolności wyznania i związane z nią podstawowe prawa człowieka;

1.  zwraca się do Komisji o podjęcie działań w celu ustanowienia i stosowania do momentu wycofania wyżej wymienionych przepisów sankcji polegających na zakazie zakupu i importu do Europy gazu, ropy naftowej i produktów naftowych pochodzących z Brunei.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności