NÁVRH UZNESENIA
PDF 153kWORD 59k
22.12.2015
PE575.924v01-00
 
B8-0027/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zákaze slávenia Vianoc v Bruneji


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zákaze slávenia Vianoc v Bruneji  
B8-0027/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže brunejský sultán vydal zákaz sláviť Vianoce a pripomínať si ich oslavami, ktoré sa s nimi spájajú;

B.  keďže okrem toho bol vydaný aj zákaz vystavovať kresťanské náboženské symboly na verejnosti a zdobiť domovy a stromčeky;

C.  keďže za porušenie tohto zákazu zákon ukladá trest päť rokov odňatia slobody;

D.  keďže tieto ustanovenia porušujú právo na náboženskú slobodu a najzákladnejšie ľudské práva, ktoré s touto slobodou súvisia;

1.  vyzýva Komisiu, aby podnikla kroky na zabezpečenie toho, aby boli navrhnuté sankčné opatrenia zakazujúce nákup plynu, ropy a ropných derivátov ťažených v Bruneji a ich dovoz do Európy a aby boli uplatňované dovtedy, kým tieto predpisy nebudú stiahnuté.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia