ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 451kWORD 59k
5.1.2016
PE575.931v01-00
 
B8-0034/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно забележките на Европейската комисия по отношение на новото полско правителство


Едуар Феран

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно забележките на Европейската комисия по отношение на новото полско правителство  
B8-0034/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че новото полско правителство, резултат от напълно демократични избори, получи наскоро някои обвинения от страна на Европейската комисия;

1.  приканва Комисията да зачита избора на полския народ, както и неговия суверенитет и да се въздържа от такива забележки.

Правна информация - Политика за поверителност