PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 143kWORD 56k
5.1.2016
PE575.931v01-00
 
B8-0034/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan komission Puolan uutta hallitusta koskevista huomautuksista


Edouard Ferrand

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan komission Puolan uutta hallitusta koskevista huomautuksista  
B8-0034/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan komissio on useaan otteeseen arvostellut Puolan uutta, täysin demokraattisilla vaaleilla valittua hallitusta;

1.  kehottaa komissiota kunnioittamaan Puolan kansan vaaleissa tekemiä valintoja ja sen suvereniteettia sekä pidättäytymään moisten huomautusten antamisesta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö