PROJEKT REZOLUCJI
PDF 303kWORD 58k
5.1.2016
PE575.931v01-00
 
B8-0034/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie uwag Komisji Europejskiej dotyczących nowego rządu polskiego


Edouard Ferrand

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uwag Komisji Europejskiej dotyczących nowego rządu polskiego  
B8-0034/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że nowy rząd polski, wybrany w wyniku całkowicie demokratycznych wyborów, otrzymał pewną liczbę uwag krytycznych ze strony Komisji Europejskiej;

1.  zwraca się do Komisji o uszanowanie wyboru narodu polskiego, a także jego suwerenności i o powstrzymanie się od czynienia takich uwag.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności