PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 372kWORD 59k
5.1.2016
PE575.931v01-00
 
B8-0034/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la observațiile Comisiei Europene la adresa noului guvern polonez


Edouard Ferrand

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la observațiile Comisiei Europene la adresa noului guvern polonez  
B8-0034/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât noul guvern polonez, format în urma unor alegeri perfect democratice, a fost recent ținta unor reproșuri din partea Comisiei Europene,

1.  invită Comisia să respecte alegerile electorale ale poporului polonez, precum și suveranitatea acestuia și să se abțină de la a formula astfel de observații.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate