FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 149kWORD 56k
5.1.2016
PE575.931v01-00
 
B8-0034/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om Europeiska kommissionens kommentarer om den nya polska regeringen


Edouard Ferrand

Europaparlamentets resolution om Europeiska kommissionens kommentarer om den nya polska regeringen  
B8-0034/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den nya polska regeringen, som valts i helt demokratiska val, har fått ett antal kritiska kommentarer från kommissionen.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att respektera de polska väljarnas val och det polska follkets suveränitet och att avstå från sådana kommentarer.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy