Prijedlog rezolucije - B8-0042/2016Prijedlog rezolucije
B8-0042/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o kolumbijskom mirovnom procesu

13.1.2016 - (2015/3033(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto u ime Kluba zastupnika ECR-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0041/2016

Postupak : 2015/3033(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0042/2016
Podneseni tekstovi :
B8-0042/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0042/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o kolumbijskom mirovnom procesu

(2015/3033(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kolumbiji,

–  uzimajući u obzir Sporazum o političkom dijalogu i suradnji Europske unije i Andske zajednice,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 15. prosinca 2015. o sporazumu o žrtvama sukoba u Kolumbiji,

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 20. siječnja 2016. o kolumbijskom mirovnom procesu,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Kolumbijci 50 godina trpjeli političko nasilje koje su provodile ilegalne naoružane skupine krajnje ljevice (najvećim dijelom FARC i ELN) i krajnje desnice (skupine za samoobranu ili takozvane paravojne skupine);

B.  budući da je više od 220 000 osoba, od čega više od 80 % civila, izgubilo život u oružanom sukobu s više od 45 000 prisilnih nestanaka, golemim brojem nepriznatih slučajeva seksualnog nasilja i prisilnim raseljavanjem više od 6 milijuna osoba;

C.  budući da su početkom 1990-ih sklopljeni sporazumi s nizom gerilskih skupina, uključujući M-19 i ELP, i s oružanim pokretom Quintin Lame te da je kao posljedica mirovnog sporazuma iz 2003. godine između kolumbijske vlade i paravojnih skupina 31 000 pripadnika tih skupina demobilizirano i uključeno u program reintegracije koji podupire i nadzire Organizacija američkih država; budući da su se, međutim, drugi paravojni borci pridružili novim kriminalnim skupinama i uključili u trgovinu drogom te da nadalje provode nasilje u mnogim dijelovima te zemlje;

D.  budući da su kolumbijska vlada i FARC, nakon postizanja dogovora o četirima ključnim temama (zemljišna reforma, politička participacija pobunjenika, problem trgovine drogom i prijelazno pravosuđe), 15. prosinca 2015. postigli dogovor o odšteti za žrtve oružanog sukoba; budući da su dvije strane odredile 23. ožujka 2016. kao rok za potpisivanje završnog dokumenta;

1.  ponavlja da čvrsto podupire kolumbijski mirovni proces te potiče uključene strane da dosad sklopljene privremene sporazume učine preciznijima i da uklone njihove zakonske nedostatke, što se osobito odnosi na sporazume u vezi s prijelaznim pravosuđem i odštetom za žrtve oružanog sukoba, i da do ožujka 2016. potpišu završni sporazum koji će uključivati demobilizaciju gerilskih boraca skupine FARC i povlačenje njihova oružja iz uporabe;

2.  poziva strane da utvrde mehanizam, u koji će biti uključene legitimne i vjerodostojne treće strane, za imenovanje sudaca posebnih sudova koji će se uspostaviti radi suđenja osumnjičenima za zločine povezane sa sukobom;

3.  smatra da Europska unija mora poduprijeti potpunu i cjelovitu provedbu mirovnog sporazuma, demobilizaciju i ponovnu integraciju bivših boraca, uključujući psihosocijalne programe za djecu vojnike i žene borce koji su bili žrtve seksualnog zlostavljanja, program razminiranja, programe za alternativni i ruralni razvoj te jačanje civilne države u ruralnim i urbanim područjima te da mora surađivati s drugim donatorima s ciljem ostvarivanja koordinirane suradnje;

4.  potiče kolumbijsku vladu da u pogledu provođenja civilnih zakona u postkonfliktnim područjima oružanim snagama dodijeli novu, ograničeniju ulogu te da zajamči da pripadnici policije i oružanih snaga u cijelosti poštuju obvezni pravni postupak i građanska i politička prava;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te vladi Kolumbije.