Prijedlog rezolucije - B8-0042/2016Prijedlog rezolucije
B8-0042/2016

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o kolumbijskom mirovnom procesu

  13.1.2016 - (2015/3033(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto u ime Kluba zastupnika ECR-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0041/2016

  Postupak : 2015/3033(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0042/2016
  Podneseni tekstovi :
  B8-0042/2016
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8-0042/2016

  Rezolucija Europskog parlamenta o kolumbijskom mirovnom procesu

  (2015/3033(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kolumbiji,

  –  uzimajući u obzir Sporazum o političkom dijalogu i suradnji Europske unije i Andske zajednice,

  –  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 15. prosinca 2015. o sporazumu o žrtvama sukoba u Kolumbiji,

  –  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 20. siječnja 2016. o kolumbijskom mirovnom procesu,

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da su Kolumbijci 50 godina trpjeli političko nasilje koje su provodile ilegalne naoružane skupine krajnje ljevice (najvećim dijelom FARC i ELN) i krajnje desnice (skupine za samoobranu ili takozvane paravojne skupine);

  B.  budući da je više od 220 000 osoba, od čega više od 80 % civila, izgubilo život u oružanom sukobu s više od 45 000 prisilnih nestanaka, golemim brojem nepriznatih slučajeva seksualnog nasilja i prisilnim raseljavanjem više od 6 milijuna osoba;

  C.  budući da su početkom 1990-ih sklopljeni sporazumi s nizom gerilskih skupina, uključujući M-19 i ELP, i s oružanim pokretom Quintin Lame te da je kao posljedica mirovnog sporazuma iz 2003. godine između kolumbijske vlade i paravojnih skupina 31 000 pripadnika tih skupina demobilizirano i uključeno u program reintegracije koji podupire i nadzire Organizacija američkih država; budući da su se, međutim, drugi paravojni borci pridružili novim kriminalnim skupinama i uključili u trgovinu drogom te da nadalje provode nasilje u mnogim dijelovima te zemlje;

  D.  budući da su kolumbijska vlada i FARC, nakon postizanja dogovora o četirima ključnim temama (zemljišna reforma, politička participacija pobunjenika, problem trgovine drogom i prijelazno pravosuđe), 15. prosinca 2015. postigli dogovor o odšteti za žrtve oružanog sukoba; budući da su dvije strane odredile 23. ožujka 2016. kao rok za potpisivanje završnog dokumenta;

  1.  ponavlja da čvrsto podupire kolumbijski mirovni proces te potiče uključene strane da dosad sklopljene privremene sporazume učine preciznijima i da uklone njihove zakonske nedostatke, što se osobito odnosi na sporazume u vezi s prijelaznim pravosuđem i odštetom za žrtve oružanog sukoba, i da do ožujka 2016. potpišu završni sporazum koji će uključivati demobilizaciju gerilskih boraca skupine FARC i povlačenje njihova oružja iz uporabe;

  2.  poziva strane da utvrde mehanizam, u koji će biti uključene legitimne i vjerodostojne treće strane, za imenovanje sudaca posebnih sudova koji će se uspostaviti radi suđenja osumnjičenima za zločine povezane sa sukobom;

  3.  smatra da Europska unija mora poduprijeti potpunu i cjelovitu provedbu mirovnog sporazuma, demobilizaciju i ponovnu integraciju bivših boraca, uključujući psihosocijalne programe za djecu vojnike i žene borce koji su bili žrtve seksualnog zlostavljanja, program razminiranja, programe za alternativni i ruralni razvoj te jačanje civilne države u ruralnim i urbanim područjima te da mora surađivati s drugim donatorima s ciljem ostvarivanja koordinirane suradnje;

  4.  potiče kolumbijsku vladu da u pogledu provođenja civilnih zakona u postkonfliktnim područjima oružanim snagama dodijeli novu, ograničeniju ulogu te da zajamči da pripadnici policije i oružanih snaga u cijelosti poštuju obvezni pravni postupak i građanska i politička prava;

  5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te vladi Kolumbije.