NÁVRH USNESENÍ
PDF 240kWORD 60k
10.12.2015
PE575.948v01-00
 
B8-0046/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zavedení evropských právních předpisů týkajících se dočasných zápůjček nevystavovaných uměleckých děl


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zavedení evropských právních předpisů týkajících se dočasných zápůjček nevystavovaných uměleckých děl  
B8-0046/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních statků(1),

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1081/2012 ze dne 9. listopadu 2012 k nařízení Rady (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků(2),

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že výstavní kapacita muzeí v Evropě je znatelně nižší, než odpovídá množství uměleckých děl uchovávaných v muzejních depozitářích;

B.  vzhledem k tomu, že podpora oběhu uměleckých děl a jejich zápůjček na dobu určitou by členským státům, které tato díla vlastní, přinesla ekonomické výhody, jakož i snížení nákladů na jejich uchovávání a údržbu;

C.  vzhledem k tomu, že evropské právní předpisy v této oblasti by měly především stanovit nejvyšší možnou dobu takovýchto zápůjček, jakož i odpovídající kompenzaci za dočasné zapůjčení těchto děl a konečně povinnost subjektů, které si dílo zapůjčily, zajistit jeho řádnou ochranu a uhradit veškeré poplatky a náklady spojené se zápůjčkou;

1.  žádá Komisi, aby se zapojila do práce na legislativním návrhu týkajícího se zavedení právních předpisů o dočasných zápůjčkách nevystavovaných uměleckých děl mezi členskými státy nebo do třetích zemí.

 

(1)

Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 324, 22.11.2012, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí