PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 236kWORD 63k
10.12.2015
PE575.948v01-00
 
B8-0046/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o donošenju propisa Unije o privremenoj posudbi neizloženih umjetničkih djela


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o donošenju propisa Unije o privremenoj posudbi neizloženih umjetničkih djela  
B8-0046/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara(1),

–  uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 1081/2012 od 9. studenog 2012. o Uredbi Vijeća (EZ) br. 116/2009 o izvozu kulturnih dobara(2),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da su izložbeni kapaciteti muzeja u Europi znatno niži u odnosu na količinu umjetničkih djela u muzejskim depoima;

B.  budući da bi poticanje cirkulacije i privremene posudbe tih umjetničkih djela donijelo ekonomsku korist državama članicama vlasnicama te smanjilo troškove konzervacije i održavanja djela;

C.  budući da bi se propisima Unije u tom području trebalo ponajprije odrediti vremenski rok takve posudbe i odgovarajuću naknadu za privremeni odlazak tih dobara te obvezu da subjekti tražitelji posudbe na pravilan način konzerviraju i štite djela te da preuzmu sve odgovornosti i snose sve troškove koji su s time povezani;

1.  traži od Komisije da sastavi zakonodavni prijedlog kojim će se uvesti odredbe o privremenoj posudbi neizloženih umjetničkih djela među državama članicama ili trećim zemljama.

(1)

SL L 39, 10.2.2009, str. 1.

(2)

SL L 324, 22.11.2012., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti