ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 242kWORD 62k
10.12.2015
PE575.948v01-00
 
B8-0046/2016

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a kiállításra nem kerülő műtárgyak ideiglenes kölcsönzése tekintetében történő közösségi szabályozás bevezetéséről


Aldo Patriciello

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a kiállításra nem kerülő műtárgyak ideiglenes kölcsönzése tekintetében történő közösségi szabályozás bevezetéséről   
B8-0046/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a kulturális javak kiviteléről szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a Bizottságnak a kulturális javak kiviteléről szóló 116/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2012. november 9-i 1081/2012/EU rendeletére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel az európai múzeumok kiállítási kapacitása sokkal kisebb a múzeumi archívumokban ténylegesen tárolt műalkotások mennyiségénél;

B.  mivel a nem kiállított művek körforgása és meghatározott időre való kölcsönzése gazdasági előnyökkel járna a tulajdonos tagállamok számára, illetve csökkentené megőrzésük és restaurálásuk költségeit;

C.  mivel az e területen hozott közösségi normának elsősorban a kölcsönzés időbeni korlátját kell meghatároznia, valamint e javak ideiglenes átadásának megfelelő ellentételezését, végül a kérelmező felek kötelezettségeit a műalkotások megfelelő megőrzésére és védelmére, valamint az összes kapcsolódó költség és kiadás megfizetésére;

1.  kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki jogszabálytervezetet a kiállításra nem kerülő műalkotások tagállamok közti vagy harmadik országok felé irányuló ideiglenes kölcsönzésére vonatkozó szabályozásról.

(1)

HL L 39., 2009.2.10., 1. o.

(2)

HL L 324., 2012.11.22.., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat