PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 62k
10.12.2015
PE575.948v01-00
 
B8-0046/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la adoptarea unui act legislativ comunitar privind împrumutul temporar de opere de artă neexpuse


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la adoptarea unui act legislativ comunitar privind împrumutul temporar de opere de artă neexpuse  
B8-0046/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind exportul bunurilor culturale(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1081/2012 al Comisiei din 9 noiembrie 2012 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale(2),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât capacitatea de expunere a muzeelor din Europa este semnificativ inferioară volumului operelor păstrate în arhivele lor;

B.  întrucât favorizarea circulației și a împrumutului temporar ale acestor opere ar aduce beneficii economice statelor membre proprietare și ar diminua costurile de conservare și întreținere;

C.  întrucât un act normativ comunitar în acest domeniu ar trebui, în primul rând, să stabilească durata acestor împrumuturi, acordarea unor compensații corespunzătoare pentru deplasarea temporară a operelor și obligația solicitanților împrumuturilor de a le conserva și a le proteja în mod adecvat, precum și de a suporta toate costurile și cheltuielile aferente;

1.  solicită Comisiei să elaboreze o propunere legislativă cu privire la introducerea unor dispoziții referitoare la împrumutul temporar de opere de artă neexpuse între statele membre sau către țări terțe.

(1)

JO L 39, 10.2.2009, p. 1.

(2)

JO L 324, 20.11.2012, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate