PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 301kWORD 61k
10.12.2015
PE575.948v01-00
 
B8-0046/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o uvedbi zakonodaje Unije o začasni izposoji umetniških del, ki niso razstavljena


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o uvedbi zakonodaje Unije o začasni izposoji umetniških del, ki niso razstavljena  
B8-0046/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 116/2009 z dne 18. decembra 2008 o izvozu predmetov kulturne dediščine(1),

–  ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1081/2012 z dne 9. novembra 2012 o določbah za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 116/2009 o izvozu predmetov kulturne dediščine(2),

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker so razstavne zmogljivosti muzejev v Evropi občutno manjše od količine umetniških del, ki so dejansko shranjena v njihovih depojih;

B.  ker bi spodbujanje kroženja in izposoje teh umetniških del za določen čas prineslo gospodarsko korist državam članicam, ki so lastnice teh del, ter zmanjšanje stroškov njihovega konserviranja in hranjenja;

C.  ker bi morala zakonodaja Unije na tem področju predvsem določiti časovne omejitve tovrstne izposoje, ustrezna nadomestila za začasno izposojo teh del, pa tudi obveznosti subjektov, ki za izposojo zaprosijo, z vidika ustreznega konserviranja in varovanja umetniških del ter kritja vseh s tem povezanih stroškov in izdatkov;

1.  poziva Komisijo, naj pripravi zakonodajni predlog za uvedbo predpisov o začasni izposoji umetniških del, ki niso razstavljena, med državami članicami ali tretjim državam.

(1)

UL L 39, 10.2.2009, str. 1.

(2)

UL L 324, 22.11.2012, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov