Procedură : 2015/3033(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0053/2016

Texte depuse :

B8-0053/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/01/2016 - 7.8
CRE 20/01/2016 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 400kWORD 77k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0041/2016
14.1.2016
PE575.955v01-00
 
B8-0053/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la procesul de pace din Columbia (2015/3033(RSP))


Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la procesul de pace din Columbia (2015/3033(RSP))  
B8‑0053/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere numeroasele sale rezoluții referitoare la situația din Columbia, inclusiv la situația drepturilor omului,

–  având în vedere Acordul comercial multilateral încheiat între Columbia și Peru, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iulie 2012;

–  având în vedere punctul 44 din mesajul Delegației PE la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană (EuroLat) adresat la cel de-al doilea summit UE-CELAC de la Bruxelles, referitor la terminarea conflictului intern dintre guvernul Columbiei și Forțele Armate Revoluționare din Columbia (FARC), precum și declarația de la Bruxelles adoptată la sfârșitul celui de-al doilea summit UE-CELAC, la 11 iunie 2015,

–  având în vedere declarația din 24 septembrie 2015 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, referitoare la acordul privind justiția de tranziție din Columbia, precum și declarațiile VP/ÎR din 1 octombrie 2015 și 4 noiembrie 2015, prin care Eamon Gilmore, fost ministru adjunct și fost ministru al afacerilor externe și al comerțului al Republicii Irlanda, a fost numit trimisul său special pentru procesul de pace din Columbia,

–  având în vedere acordul recent privind exonerarea de obligația de a deține viză, semnat la 2 decembrie 2015 între Uniunea Europeană și Columbia,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, începând din 2013, UE și Columbia au menținut un cadru de cooperare economică și comercială strânsă, stabilit prin Acordul comercial multilateral încheiat între Columbia și Peru, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, al cărui scop principal a fost crearea de alianțe care să depășească domeniul comercial și care să vizeze inclusiv consolidarea păcii, a drepturilor omului, a democrației și a bunăstării pentru cetățenii părților semnatare;

B.  întrucât Președintele Columbiei, Juan Manuel Santos, a efectuat o vizită la Bruxelles la 4 noiembrie 2014 și a primit sprijinul deplin al Președintelui Consiliului European de la acel moment, Herman Van Rompuy, și al VP/ÎR, Federica Mogherini;

C.  întrucât această relație strânsă include cooperarea internațională în domeniile reprezentate de cauzele generale comune, cum ar fi lupta pentru pace și combaterea terorismului și a traficului de droguri;

D.  întrucât „Mesa de Diálogo” (masa dialogului) dintre guvernul Columbiei și FARC a fost creată la Havana (Cuba) la 26 august 2012, în urma semnării Acordului general pentru încetarea conflictului și construirea unei păci stabile și durabile, îndeplinind astfel dorința poporului columbian de a trăi în pace;

E.  întrucât în diferitele etape ale negocierilor de la Havana, negociatorii au ajuns la acorduri cu privire la o reformă rurală cuprinzătoare, la participare politică și deschidere democratică pentru a construi pacea, la soluționarea problemei reprezentate de traficul ilicit de droguri, precum și cu privire la adevăr și despăgubirea victimelor conflictului;

F.  întrucât, la 23 septembrie 2015, guvernul Columbiei și FARC au anunțat încheierea unui acord cu privire la crearea unei jurisdicții speciale pentru pace, în temeiul dreptului internațional, pentru a exercitarea drepturilor victimelor și pentru a contribui la construirea unei păci stabile și durabile; întrucât părțile au convenit să implementeze un sistem integral de adevăr, justiție, reparație și nerepetare, care include înființarea unei comisii pentru clarificarea adevărului, coabitare și nerepetare, precum și acordurile privind reparațiile acordate victimelor și sfârșitul impunității; întrucât, în urma acestui acord, ambele părți au fost de acord să realizeze pacea până la 23 martie 2016 cel târziu;

G.  întrucât realizarea unei păci stabile și durabile în Columbia, prin soluționarea unui conflict intern care a durat peste 50 de ani și care a cauzat milioane de victime, este o prioritate principală pentru Columbia, dar și pentru Uniunea Europeană și pentru comunitatea internațională; întrucât, la 4 noiembrie 2015, VP/ÎR Federica Mogherini, s-a întâlnit cu trimisul său special pentru procesul de pace din Columbia, Eamon Gilmore, subliniind clar prioritatea UE de a oferi sprijin pentru procesul de pace;

H.  întrucât progresele realizate până în prezent ar putea fi considerate un exemplu pozitiv de proces de soluționare a conflictelor; întrucât procesul de pace necesită eforturi continue,

1.  sprijină și salută călduros eforturile depuse de guvernul columbian și de FARC de a ajunge la acordurile semnate până în prezent cu privire la o reformă rurală cuprinzătoare, la participare politică și deschidere democratică pentru a construi pacea, la soluționarea problemei traficului ilicit de droguri și la crearea unei jurisdicții speciale pentru pace, care include crearea unei comisii pentru clarificarea adevărului, coabitare și nerepetare;

2.  condamnă toate formele de suferință cauzate de conflict; consideră că astfel de acorduri reprezintă pași decisivi pentru încheierea, până la 23 martie 2016, a unui acord final de pace stabilă și durabilă, fără impunitate, care va pune capăt unei jumătăți de secol de conflict armat intern și care va ține seama în special de dreptul victimelor conflictului la reparații integrale, veritabile și corecte pentru daunele fizice, morale și materiale suferite;

3.  îndeamnă toate părțile la proces să continue să acționeze constructiv pentru o soluționare durabilă a conflictului și pentru implementarea deplină a acordurilor de pace durabilă și pe termen lung;

4.  menționează importanța acțiunilor pentru realizarea programelor de reconciliere socială, deoarece acestea sunt esențiale pentru a depăși anii de violență, care au cauzat un număr enorm de victime;

5.  recunoaște efortul politic, realismul și perseverența de care au dat dovadă atât guvernul Columbiei, cât și FARC, precum și rolul important jucat de asociațiile de victime, ONG-uri și societatea civilă în procesul de armonizare a opiniilor lor divergente și de creare treptată a unei arii de angajament care a permis progresul negocierilor pentru realizarea unei păci stabile și durabile, dorite de toți columbienii, asigurând nerepetarea conflictului;

6.  reamintește din nou că violența nu este o metodă legitimă de luptă politică și cere celor care au avut această convingere să îmbrățișeze democrația cu toate implicațiile și cerințele sale și, ca un prim pas, să renunțe la arme și să le predea definitiv, precum și să își apere ideile și aspirațiile prin norme democratice și statul de drept;

7.  recunoaște rolul important jucat până în prezent de Cuba și de Norvegia, ca țări garante, și de Chile și Venezuela, ca țări care însoțesc procesul de pace, precum și eforturile lor de a realiza procesul de pace din Columbia;

8.  salută decizia din 1 octombrie 2015 a VP/ÎR Federica Mogherini de a-l numi pe Eamon Gilmore drept trimisul său special pentru procesul de pace din Columbia; se angajează să depună toate eforturile necesare pentru a pune la dispoziția noului trimis special, cât mai curând posibil, resursele bugetare necesare pentru a-și realiza cu succes misiunea importantă;

9.  reamintește că este gata să ofere toate formele de asistență posibilă pentru a sprijini punerea în aplicare a acordului de pace final și își reînnoiește apelul adresat statelor membre de a crea un fond fiduciar care să servească în etapa post-conflict;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, precum și guvernului și congresului Columbiei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate