Postupak : 2015/3034(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0058/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0058/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 21/01/2016 - 8.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0019

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 260kWORD 73k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0043/2016
14.1.2016
PE575.960v01-00
 
B8-0058/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o provedbi klauzule o uzajamnoj pomoći, članak 42. stavak 7. Ugovora o Europskoj uniji (2015/3034(RSP))


Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o provedbi klauzule o uzajamnoj pomoći, članak 42. stavak 7. Ugovora o Europskoj uniji (2015/3034(RSP))  
B8-0058/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir teroristički napade u Madridu 2004., u Londonu 2005., u Bruxellesu 2014. i višestruke terorističke napade u Parizu 2015. godine,

–  uzimajući u obzir govor predsjednika Francuske Republike na zajedničkoj sjednici Francuskog parlamenta od 16. studenoga 2015.,

–  uzimajući u obzir glavu V. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i njegov članak 42. stavak 7.,

–  uzimajući u obzir članak 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članak 2. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Europsku sigurnosnu strategiju koju je Europsko vijeće donijelo 12. prosinca 2003. i izvješće o njezinoj provedbi koje je Europsko vijeće podržalo 11. i 12. prosinca 2008.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. studenoga 2012. o klauzulama EU-a o uzajamnoj obrani i solidarnosti: politička i operativna dimenzija(1),

–  uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda, a posebno odredbe poglavlja VII. i članak 51.,

–  uzimajući u obzir zaključke o obrani i sigurnosti koje je 19. i 20. prosinca 2013. usvojilo Europsko vijeće,

–  uzimajući u obzir zaključke o obrani i sigurnosti koje je 25. i 26. lipnja 2015. usvojilo Europsko vijeće,

–  uzimajući u obzir zaključke sa sastanka Vijeća za vanjske poslove (ministara obrane) od 16. i 17. studenog 2015. kojim je predsjedala Federica Mogherini, Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je EU od 2004. pretrpio više terorističkih napada u kojima je poginulo više stotina ljudi, a nekoliko ih je tisuća bilo ranjeno;

B.  budući da se posljednji teroristički napad na EU i njegove građane dogodio u Parizu 13. studenog 2015. i da je u njemu poginulo 130 ljudi, a 368 ih je ranjeno;

C.  budući da je terorizam trajna i rastuća prijetnja u EU-u koja dovodi do dramatičnih promjena u pogledu sloboda građana EU-a;

D.  budući da se, kao odgovor na terorističke napade u Parizu 13. studenoga 2015., francuska vlada službeno pozvala na klauzulu o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. Ugovora o Europskoj uniji);

E.  budući da bi načelo zajedničke obrane iz članka V. Sjevernoatlantskog ugovora za EU trebalo biti jednako važno kao i članak 42. stavak 7. UEU-a;

F.  budući da solidarnost, potpora i uzajamna pomoć među državama članicama EU-a, koje se među ostalim pružaju i instrumentima Unije, čine temelje EU-a;

G.  budući da su domovinska sigurnost i borba protiv terorizma prioriteti EU-a; budući da je potrebna jedinstvena strategija zajednička svim državama članicama;

H.  budući da se u pogledu sigurnosne i obrambene strategije i kapaciteta u tim područjima EU i države članice trebaju prestati oslanjati na vanjske aktere;

I.  budući da je Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku odgovorna za koordinaciju i anticipativno djelovanje u pitanjima od tako velike važnosti;

J.  budući da se kapaciteti u području obrane i sigurnosti koji su predviđeni Ugovorima tek treba postići; budući da su države članice odgovorne za ostvarivanje Europske sigurnosne i obrambene unije; budući da će se Europskom sigurnosnom i obrambenom unijom ojačati Organizacija sjevernoatlantskog ugovora (NATO), a time i učinkovitija europska, transatlantska i globalna sigurnost i obrana;

1.  izražava duboku solidarnost sa svim žrtvama terorističkih napada koji su se dogodili u EU-u od 2004. kao i s njihovim obiteljima i prijateljima;

2.  prima na znanje i pozdravlja jednoglasnu podršku koju su Francuskoj izrazile sve države članice EU-a; pozdravlja spremnost svih država članica da pruže svu potrebnu pomoć;

3.  sa zadovoljstvom prima na znanje stavljanje na raspolaganje dodatnih kapaciteta za borbu protiv terorizma; poziva sve države članice da ustraju u svojoj bezuvjetnoj i trajnoj potpori; pozdravlja ulogu Francuske kao katalizatora u tom zajedničkom pothvatu;

4.  skreće pozornost na činjenicu da se na klauzulu o uzajamnoj pomoći (članak 42. stavak 7. Ugovora o Europskoj uniji) do sada nije pozivalo; smatra će se ovim slučajem uspostaviti presedan za buduća pozivanja na tu klauzulu;

5.  žali zbog toga što na primjenu članka 42. stavka 7. UEU-a nije anticipativno pozvala niti njome koordinirala Visoka povjerenica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, čime je propuštena prilika uspostaviti kriterije za istinski europski odgovor; podsjeća da se naišlo na brojne operativne prepreke i da neke institucije EU-a, a posebno Europsko vijeće, ne ispunjavaju svoju ulogu posrednika i ne koriste se svojim punim potencijalom kako bi zajamčile zajedničku i djelotvornu primjenu klauzule o uzajamnoj pomoći;

6.  Poziva Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da u tijesnoj suradnji s Europskim vijećem i Komisijom utvrdi relevantne mehanizme i postupke Unije u okviru klauzule o uzajamnoj pomoći (članak 42. stavak 7.) za koordinaciju tih operacija i njihovo vođenje;

7.  izražava žaljenje zbog nepostojanja smjernica i analiza u pogledu aktivacije klauzule o uzajamnoj pomoći što je doprinijelo trenutačnom stanju koje karakteriziraju ad hoc mjere, ad hoc upravljanje i ad hoc suradnja;

8.  smatra aktivaciju klauzule o uzajamnoj pomoći jedinstvenom prilikom za postavljanje temelja snažne i održive Europske sigurnosne i obrambene unije; stajališta je da će samo autonomni sigurnosni i obrambeni kapaciteti omogućiti EU-u da se suoči s golemim unutarnjem i vanjskim sigurnosnim prijetnjama i izazovima;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi  predsjedniku Europskog vijeća, predsjedniku Europske komisije, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, glavnom tajniku NATO-a i glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

(1)

SL C 419, 16.12.2015., str. 138.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti