Procedură : 2015/3034(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0058/2016

Texte depuse :

B8-0058/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 21/01/2016 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 403kWORD 73k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0043/2016
14.1.2016
PE575.960v01-00
 
B8-0058/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la punerea în aplicare a clauzei de asistență reciprocă de la articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (2015/3034(RSP))


Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Ivo Vajgl în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la punerea în aplicare a clauzei de asistență reciprocă de la articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană (2015/3034(RSP))  
B8-0058/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere atacurile teroriste din 2004 de la Madrid, din 2005 de la Londra, din 2014 de la Bruxelles, precum și atacurile teroriste multiple de la Paris din 2015,

–  având în vedere discursul președintelui Republicii Franceze în fața celor două camere reunite ale Parlamentului Franței din 16 noiembrie 2015,

–  având în vedere titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 42 alineatul (7) de la titlul V,

–  având în vedere articolul 222 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolul 2 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Strategia Europeană de Securitate, adoptată de către Consiliul European la 12 decembrie 2003, precum și raportul privind punerea sa în aplicare, aprobat de Consiliul European din 11-12 decembrie 2008,

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la clauzele UE de apărare reciprocă și de solidaritate: dimensiuni politice și operaționale(1):

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite, în special dispozițiile din capitolul VII și de la articolul 51,

–  având în vedere concluziile privind apărarea și securitatea, adoptate de Consiliul European la 19-20 decembrie 2013,

–  având în vedere concluziile privind apărarea și securitatea, adoptate de Consiliul European la 25-26 iunie 2015,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe (miniștrii apărării) din 16 și 17 noiembrie 2015, prezidat de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, din 2004 încoace, UE a fost ținta mai multor atacuri teroriste care s-au soldat cu sute de morți și câteva mii de răniți;

B.  întrucât cele mai recente atacuri teroriste comise împotriva UE și a cetățenilor săi au avut loc la Paris la 13 noiembrie 2015 și s-au soldat cu 130 de morți și 368 de răniți;

C.  întrucât asupra UE planează o amenințare teroristă continuă și crescândă, ce determină o modificare dramatică a libertăților cetățenilor UE;

D.  întrucât, ca reacție la atacurile teroriste de la Paris de la 13 noiembrie 2015, guvernul francez a invocat oficial clauza de asistență reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE];

E.  întrucât principiul apărării reciproce consacrat la articolul V din Tratatul Nord-Atlantic al NATO ar trebui să aibă aceiași greutate ca articolul 42 alineatul (7) din TUE pentru UE;

F.  întrucât solidaritatea, ajutorul și asistența reciprocă între statele membre ale UE, inclusiv prin recurgerea la mijloacele Uniunii, reprezintă una dintre principiile fundamentale ale UE;

G.  întrucât securitatea națională și combaterea terorismului reprezintă o prioritate pentru UE; întrucât este necesară o strategie comună tuturor statelor membre;

H.  întrucât UE și statele sale membre trebuie să înceteze să își externalizeze strategia și capabilitățile de securitate și apărare către actori externi;

I.  întrucât Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate are responsabilitatea de a coordona chestiuni de o asemenea importanță și de a acționa proactiv în legătură cu ele;

J.  întrucât dezvoltarea capabilităților de securitate și apărare prevăzute de tratate nu este încă pe deplin realizată; întrucât realizarea Uniunii Europene a Securității și Apărării ține de responsabilitatea statelor membre; întrucât o Uniune Europeană a Securității și Apărării va face posibilă o Organizație a Tratatului Atlanticului de Nord mai puternică, promovând astfel și mai mult și mai eficace securitatea și apărarea la nivel european, transatlantic și mondial,

1.  își exprimă deplina solidaritate cu toate victimele atacurilor teroriste care au avut loc în UE din 2004 încoace, precum și cu familiile și prietenii lor;

2.  recunoaște și salută sprijinul unanim acordat Franței de către toate statele membre; salută disponibilitatea tuturor statelor membre de a furniza tot ajutorul și asistența necesare;

3.  ia act cu satisfacție de contribuțiile suplimentare de resurse pentru combaterea terorismului; invită statele membre să își mențină sprijinul necondiționat și continuu; salută rolul catalizator al Franței în acest efort comun;

4.  atrage atenția că este pentru prima dată când este invocată clauza de asistență reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE]; consideră că acest caz va constitui un precedent pentru utilizarea pe viitor a acestei clauze;

5.  regretă faptul că aplicarea articolului 42 alineatul (7) din TUE nu a fost condusă proactiv sau coordonată de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, ratându-se astfel oportunitatea de a da un răspuns cu adevărat european ce ar putea servi ca referință; reamintește că au fost depășite mai multe constrângeri operaționale și că unele instituții ale UE, în special Consiliul European, nu acționează ca facilitatori și nu își utilizează pe deplin potențialul de a asigura un răspuns colectiv eficace în contextul aplicării clauzei de asistență reciprocă;

6.  invită Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să identifice, în strânsă cooperare cu Consiliul European și Comisia, mijloacele și procedurile relevante ale Uniunii care intră în sfera de aplicare a clauzei de asistență reciprocă [articolul 42 alineatul (7)], pentru a coordona și a conduce operațiunile respective;

7.  regretă absența unor orientări și analize privind activarea clauzei de asistență reciprocă, ceea ce a dus la situația actuală în care măsurile, gestionarea situației și cooperarea se fac ad hoc;

8.  consideră că activarea clauzei de asistență reciprocă constituie o oportunitate unică de a pune bazele unei Uniuni Europene a Securității și Apărării puternice și sustenabile; consideră că UE va fi pregătită și în măsură să facă față copleșitoarelor amenințări și provocări interne și externe de securitate numai dacă va dispune de o capabilitate autonomă de securitate și apărare;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului European, Președintelui Comisiei Europene, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Secretarului General al NATO și Secretarului General al ONU.

(1)

JO C 419, 16.12.2015, p. 138.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate