Процедура : 2015/3034(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0059/2016

Внесени текстове :

B8-0059/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/01/2016 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 484kWORD 68k
14.1.2016
PE575.961v01-00
 
B8-0059/2016

за приключване на разискванията по изявлението на /заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника на дейността


относно клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (2015/3034(RSP))


Джефри Ван Орден, Чарлз Танък, Ангел Джамбазки, Зджислав Краснодембски, Кажимеж Михал Уяздовски, Анна Елжбета Фотига от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (2015/3034(RSP))  
B8-0059/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно вътрешните и външните заплахи от тероризъм и екстремизъм в държавите членки, както и мерките за борба с тези заплахи,

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации, и по-специално разпоредбите на глава VII и член 51,

–  като взе предвид член 5 от Северноатлантическия договор,

–  като взе предвид член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид изявлението на президента на Френската република от 16 ноември 2015 г. в отговор на терористичните нападения, извършени на 13 ноември 2015 г. в Париж,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 17 ноември 2015 г.,

–  като взе предвид заключенията от 20 ноември 2015 г. на Съвета и на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно борбата с тероризма,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз, приета от Съвета на 25 февруари 2010 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 януари 2014 г., озаглавено „Предотвратяване на радикализацията, водеща до тероризъм и екстремистко насилие: укрепване на реакцията на ЕС“ (COM(2013)0941),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 13 ноември 2015 г. в Париж бяха извършени атаки, при които 130 души бяха убити от терористи, заклеващи се във вярност на т.нар. групировка „Ислямска държава“; като има предвид, че през януари 2015 г. въоръжени лица убиха 17 души при отделни нападения в Париж, включително в редакцията на списанието „Шарли ебдо“ и еврейски супермаркет;

Б.  като има предвид, че по време на заседанието на Съвета по външни работи от 17 ноември 2015 г. френското правителство се позова на неизползваната досега „клауза за обща отбрана“ на Европейския съюз по член 42, параграф 7 от ДЕС, за да поиска от държавите членки да предоставят подкрепа за неговите операции срещу „Ислямска държава“ в Сирия и Ирак, както и за други мисии за сигурност след нападенията в Париж;

В.  като има предвид, че член 42, параграф 7 задължава държавите членки да предоставят помощ и съдействие на друга държава членка, която е станала жертва на въоръжено нападение на нейна територия;

Г.   като има предвид, че на заседанието на Съвета от 17 ноември министрите на отбраната от всички 27 държави единодушно предложиха подкрепата си на Франция чрез двустранно сътрудничество, помощ и съдействие;

Д.  припомня, че член 42, параграф 7 гласи, че ангажиментите и сътрудничеството на държавите членки в областта на сигурността и отбраната „са съвместими с ангажиментите, поети в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор, която остава за държавите, които членуват в нея, основа на колективната им отбрана и главна инстанция за нейното осъществяване“;

1.  изразява своята солидарност с френския народ в борбата му срещу тероризма и категорично осъжда нападенията, извършени в Париж през ноември, както и предишните атаки през януари 2015 г.;

2.  изразява своето съчувствие към семействата и приятелите на всички загинали и ранени при нападенията в Париж;

3.  отбелязва странното решение на френския президент Франсоа Оланд да се позове на член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз, а не на член 4 или член 5 от Северноатлантическия договор; отбелязва освен това, че член 222 от ДЕС е специално предназначен за случаите на терористични атаки;

 

4.  счита, че НАТО продължава да бъде основата на европейската сигурност и стабилност;

5.  призовава всички европейски държави да продължават да предоставят подкрепа в борбата срещу тероризма и да прилагат твърд подход както на тяхна територия, така и в чужбина;

6.  приветства тясното сътрудничество между държавите членки при обмена в областта на разузнаването и друга взаимна помощ, насочена към предотвратяване на бъдещи атаки;

7.  изразява дълбока загриженост за това, че главните извършители на нападенията в Париж очевидно са граждани на държава – членка на Европейския съюз, и следователно призовава за полагане на допълнителни усилия на национално равнище за борба с радикализацията, особено на млади хора, както и за упражняване на контрол спрямо движението на оръжия, експлозиви и заподозрени терористи;

8.  призовава държавите членки да координират своето сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в рамките на НАТО – организация, „която остава за държавите, които членуват в нея, основа на колективната им отбрана и главна инстанция за нейното осъществяване“;

9.  призовава всички държави членки да засилят своето сътрудничество със и в рамките на НАТО, за да съживят Алианса като основен инструмент за изпълнение на международния им ангажимент в областта на сигурността и отбраната;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на председателя на Европейската комисия, на върховния представител/ заместник-председател на Европейската комисия, на генералния секретар на НАТО, както и на генералния секретар на ООН.

Правна информация - Политика за поверителност