Postup : 2015/3034(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0059/2016

Předložené texty :

B8-0059/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 21/01/2016 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 267kWORD 69k
14.1.2016
PE575.961v01-00
 
B8-0059/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o doložce o vzájemné obraně (čl. 42 odst. 7 SEU) (2015/3034(RSP))


Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o doložce o vzájemné obraně (čl. 42 odst. 7 SEU) (2015/3034(RSP))  
B8-0059/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o vnitřní a vnější hrozbě terorismu a extremismu pro členské státy a opatřeních, jež umožní této hrozbě čelit;

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů, a zejména na ustanovení kapitoly VII a článku 51 této charty,

–  s ohledem na článek 5 Severoatlantické smlouvy,

–  s ohledem na čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na prohlášení prezidenta Francouzské republiky ze dne 16. listopadu 2015 v reakci na teroristické útoky, k nimž došlo 13. listopadu 2015 v Paříži,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 17. listopadu 2015,

–  s ohledem na závěry Rady a členských států zasedajících v Radě o boji proti terorismu ze dne 20. listopadu 2015,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na strategii vnitřní bezpečnosti EU, kterou přijala Rada dne 25. února 2010,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. ledna 2014 s názvem „Předcházení radikalizaci vedoucí k terorismu a násilnému extremismu: silnější reakce EU“ (COM(2013)0941),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že 13. listopadu 2015 došlo v Paříži k útokům, při nichž bylo 130 osob zabito teroristy, kteří se hlásili k tzv. Islámskému státu; vzhledem k tomu, že v lednu 2015 zabili ozbrojení muži 17 osob při oddělených útocích v Paříži, k nimž došlo mimo jiné v redakci časopisu Charlie Hebdo a v židovském supermarketu;

B.  vzhledem k tomu, že na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 17. listopadu 2015 se francouzská vláda dovolala „doložky o vzájemné obraně“ podle čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii, která nebyla nikdy předtím uplatněna, a požádala členské státy, aby s ohledem na pařížské útoky podpořily její operace proti IS v Sýrii a Iráku a další bezpečnostní mise;

C.  vzhledem k tomu, že podle čl. 42 odst. 7 jsou členské státy povinny poskytnout pomoc jinému členskému státu, který se na svém území stal cílem ozbrojeného napadení;

D.  vzhledem k tomu, že na zasedání Rady dne 17. listopadu vyjádřili ministři obrany všech 27 států jednomyslně svou připravenost Francii podpořit prostřednictvím dvoustranné spolupráce, pomoci a podpory;

E.  vzhledem k tomu, že podle čl. 42 odst. 7 mají být závazky a spolupráce členských států v oblasti bezpečnosti a obrany „v souladu se závazky v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy, která zůstává pro ty členské státy, které jsou jejími členy, základem jejich společné obrany a fórem pro její provádění;

1.  vyjadřuje solidaritu francouzskému lidu v jeho boji proti terorismu a ostře odsuzuje útoky, k nimž došlo v Paříži v listopadu a v lednu 2015;

2.  vyjadřuje účast rodinám a přátelům těch, kteří při těchto útocích přišli o život nebo utrpěli zranění;

3.  všímá si podivného rozhodnutí francouzského prezidenta Françoise Hollanda dovolávat se čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii, a nikoli článku 4 nebo článku 5 Severoatlantické smlouvy; dále konstatuje, že pro teroristické útoky je speciálně určen článek 222 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  je přesvědčen, že základem bezpečnosti a stability Evropy zůstává NATO;

5.  vyzývá všechny evropské země, aby nadále všemožně podporovaly boj proti terorismu a aby doma i v zahraničí postupovaly nekompromisně;

6.  tleská úzké spolupráci mezi členskými státy v oblasti sdílení zpravodajských informací a jiné vzájemné pomoci, která má zabránit dalším útokům;

7.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že za pařížskými útoky zřejmě stály osoby, které byly občany členského státu Evropské unie, a proto členské státy vyzývá, aby posílily boj proti radikalizaci, zejména mladých lidí, a kontrolu pohybu zbraní, výbušnin a osob podezřelých z terorismu;

8.  vyzývá členské státy, aby koordinovaly svou spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy, „která zůstává pro ty členské státy, které jsou jejími členy, základem jejich společné obrany a fórem pro její provádění“;

9.  vyzývá všechny členské státy, aby prohloubily spolupráci s NATO a v rámci NATO s cílem oživit tuto alianci jako primární nástroj pro zajištění své mezinárodní bezpečnosti a obrany;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, předsedovi Evropské komise, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce, generálnímu tajemníkovi NATO a generálnímu tajemníkovi OSN.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí