Postupak : 2015/3034(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0059/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0059/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 21/01/2016 - 8.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 262kWORD 67k
14.1.2016
PE575.961v01-00
 
B8-0059/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o klauzuli o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a) (2015/3034(RSP))


Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o klauzuli o uzajamnoj obrani (članak 42. stavak 7. UEU-a) (2015/3034(RSP))  
B8-0059/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prethodne rezolucije o unutarnjim i vanjskim opasnostima koje državama članicama prijete od terorizma i ekstremizma i mjere za borbu protiv takvih prijetnji;

–  uzimajući u obzir Povelju Ujedinjenih naroda, posebno odredbe poglavlja VII. i članak 51.,

–  uzimajući u obzir članak 5. Sjevernoatlanskog ugovora,

–  uzimajući u obzir članak 42. stavak 7. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Francuske republike od 16. studenog 2015. nakon terorističkih napada u Parizu 13. studenog 2015.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove od 17. studenog 2015.,

–  uzimajući u obzir zaključke koje su na sastanku u Vijeću 20. studenog 2015. donijeli Vijeće i države članice o borbi protiv terorizma,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir strategiju unutarnje sigurnosti EU-a koju je Vijeće usvojilo 25. veljače 2010.,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 15. siječnja 2014. naslovljenu „Sprječavanje radikalizacije koja dovodi do terorizma i nasilnog ekstremizma: Jačanje odgovora Europske unije” (COM(2013)0941),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su se 13. studenog 2015. u Parizu dogodili napadi u kojima su teroristi pripadnici takozvane Islamske države ubili 130 osoba; budući da su u siječnju 2015. u Parizu naoružani napadači ubili 17 osoba tijekom odvojenih napada u Parizu koji uključuju napade u uredu časopisa Charlie Hebdo i židovskom supermarketu;

B.  budući da se na sastanku Vijeća za vanjske poslove 17. studenog 2015. francuska vlada pozvala na dosad nekorištenu „klauzulu o uzajamnoj obrani” Europske unije iz članka 42. stavka 7. UEU-a radi zahtjeva da države članice pruže podršku njezinim operacijama protiv Islamske države u Siriji i Iraku te drugim sigurnosnim misijama nakon napada u Parizu;

C.  budući da su prema članku 42. stavku 7. države članice obvezne pružiti pomoć i potporu drugoj državi članici koja je žrtva oružane agresije na svom državnom području;

D.  budući da su na sastanku Vijeća 17. studenog ministri obrane svih država članica jednoglasno ponudili potporu Francuskoj u obliku bilateralne suradnje, pomoći i potpore;

E.  budući da u članku 42. stavku 7. stoji da obveze i suradnja država članica u području sigurnosti i obrane moraju „biti u skladu s obvezama preuzetima u okviru Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, koja, za države koje su njezine članice, ostaje temelj njihove kolektivne obrane i forum za njezinu provedbu”;

1.  pruža potporu građanima Francuske u njihovoj borbi protiv terorizma te bezrezervno osuđuje napade koji su u studenom počinjeni u Parizu i prethodne napade počinjene u siječnju 2015.;

2.  izražava sućut obiteljima i prijateljima poginulih i ranjenih u napadima u Parizu;

3.  primjećuje neobičnu odluku francuskog predsjednika Françoisa Hollandea da se pozove na članak 42. stavak 7. UEU-a umjesto na članak 4. ili članak 5. Sjevernoatlanskog ugovora; nadalje napominje da je članak 222. UEU-a posebno namijenjen terorističkim napadima;

4.  vjeruje da NATO ostaje temelj europske sigurnosti i stabilnosti;

5.  poziva sve europske države da nastave pružati podršku borbi protiv terorizma te da zauzmu strogi pristup na vlastitom području i u inozemstvu;

6.  pozdravlja blisku suradnju država članica na području razmjene obavještajnih informacija i druge vrste zajedničke pomoći za sprječavanje budućih napada;

7.  izražava duboku zabrinutost zbog mogućnosti da su ključne osobe uključene u napade u Parizu građani Europske unije te zbog toga poziva države da ulože dodatne napore u borbi protiv radikalizacije, posebno mladih ljudi i kontroli kretanja oružja, eksploziva i osoba koje se sumnjiči u vezi s terorizmom;

8.  poziva države članice da usklade svoju suradnju na području sigurnosti i obrane unutar Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora „koja, za države koje su njezine članice, ostaje temelj njihove kolektivne obrane i forum za njezinu provedbu”;

9.  poziva sve države članice da ojačaju suradnju unutar i s NATO-om kako bi taj savez ponovno postao primarni instrument za njihove aktivnosti na području međunarodne sigurnosti i obrane;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, predsjedniku Europske komisije, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, glavnom tajniku NATO-a i glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti