Procedūra : 2015/3034(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0059/2016

Pateikti tekstai :

B8-0059/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 21/01/2016 - 8.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 407kWORD 69k
14.1.2016
PE575.961v01-00
 
B8-0059/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl tarpusavio gynybos sąlygos (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis) (2015/3034(RSP))


Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl tarpusavio gynybos sąlygos (ES sutarties 42 straipsnio 7 dalis) (2015/3034(RSP))  
B8-0059/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl terorizmo ir ekstremizmo vidaus ir išorės pavojaus valstybėse narėse ir dėl kovos su šiomis grėsmėmis priemonių,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų chartiją, visų pirma į jos VII skyriaus ir 51 straipsnio nuostatas,

–  atsižvelgdamas į Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos prezidento 2015 m. lapkričio 16 d. pareiškimą, kuriuo reaguota į teroristų išpuolius Paryžiuje, įvykdytus 2015 m. lapkričio 13 d.,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 17 d. Užsienio reikalų tarybos susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 20 d. Tarybos ir valstybių narių susitikimo Taryboje kovos su terorizmu klausimais išvadas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 25 d. Tarybos priimtą Europos Sąjungos vidaus saugumo strategiją,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 15 d. Komisijos komunikatą „Teroristinio radikalėjimo ir smurtinio ekstremizmo prevencija. Stiprinamas ES atsakas“ (COM(2013) 0941),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2015 m. lapkričio 13 d. Paryžiuje įvykdyti išpuoliai, per kuriuos teroristai, deklaruojantys ištikimybę grupuotei „Islamo valstybė“, nužudė 130 žmonių; kadangi 2015 m. sausio mėn. ginkluoti asmenys per atskirus išpuolius, įvykdytus Paryžiuje, įskaitant žurnalą „Charlie Hebdo“ ir žydų prekybos centrą, nužudė 17 žmonių;

B.  kadangi per 2015 m. lapkričio 17 d. Užsienio reikalų tarybos susitikimą Prancūzijos vyriausybė rėmėsi ankščiau netaikyta Europos Sąjungos tarpusavio gynybos sąlyga pagal Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalį, kad paprašytų valstybių narių teikti paramą Prancūzijos operacijoms prieš grupuotę „Islamo valstybė“ Sirijoje ir Irake bei kitoms saugumo misijoms po išpuolių Paryžiuje;

C.  kadangi pagal 42 straipsnio 7 dalį valstybės narės įpareigojamos teikti paramą ir pagalbą tai valstybei narei, kuri savo teritorijoje patiria ginkluotą agresiją;

D.  kadangi per lapkričio 17 d. Tarybos susitikimą visų 27 valstybių gynybos ministrai vieningai pasiūlė paramą Prancūzijai, teikiamą remiantis dvišaliu bendradarbiavimu, parama ir pagalba;

E.  kadangi 42 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad valstybių narių įsipareigojimai ir bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityje „turi atitikti įsipareigojimus Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai, o jai priklausančioms ES šalims NATO tebėra jų kolektyvinės gynybos pagrindas ir šios gynybos įgyvendinimo forumas“;

1.  reiškia solidarumą su Prancūzijos žmonėmis, kovojančiais su terorizmu, ir be išlygų smerkia lapkričio mėnesio išpuolius Paryžiuje ir ankstesnius išpuolius, įvykdytus 2015 m. sausio mėn.;

2.  reiškia užuojautą visų per Paryžiuje įvykdytus išpuolius nužudytų ir sužeistų asmenų šeimoms ir draugams;

3.  atkreipia dėmesį į keistą Prancūzijos prezidento François Hollande'o sprendimą remtis Europos Sąjungos 42 straipsnio 7 dalimi, o ne Šiaurės Atlanto sutarties 4 arba 5 straipsniu; be to, pažymi, kad Europos Sąjungos sutarties 222 straipsnis skirtas konkrečiai teroristų išpuolių atvejams;

4.  mano, kad NATO išlieka Europos saugumo ir stabilumo pagrindas;

5.  ragina visas Europos valstybes ir toliau teikti visą įmanomą paramą kovai su terorizmu ir laikytis griežto požiūrio savo šalyje ir užsienyje;

6.  pritaria glaudžiam valstybių narių bendradarbiavimui keitimosi žvalgybos duomenimis srityje ir kitai tarpusavio paramai, kuria siekiama užkirti kelią išpuoliams ateityje;

7.  reiškia didelį susirūpinimą, kad pagrindiniai išpuolių Paryžiuje organizatoriai yra Europos Sąjungos valstybės piliečiai, ir todėl ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų kovojant su radikalėjimu, ypač jaunimo, taip pat kontroliuojant ginklų, sprogmenų ir įtariamų teroristų judėjimą;

8.  ragina valstybes nares koordinuoti savo bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje NATO organizacijoje, kuri jai priklausančioms valstybėms tebėra jų kolektyvinės gynybos pagrindas ir šios gynybos įgyvendinimo forumas;

9.  ragina valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą NATO organizacijoje ir su ja siekiant atgaivinti šį aljansą kaip svarbiausią jų tarptautinio saugumo ir gynybos susitarimo priemonę;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Europos Komisijos pirmininkui, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, NATO generaliniam sekretoriui ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

Teisinė informacija - Privatumo politika