Procedură : 2015/3034(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0059/2016

Texte depuse :

B8-0059/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 21/01/2016 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 406kWORD 68k
14.1.2016
PE575.961v01-00
 
B8-0059/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (2015/3034(RSP))


Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Elżbieta Fotyga în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (2015/3034(RSP))  
B8-0059/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la amenințarea internă și externă pe care o reprezintă terorismul și extremismul pentru statele membre și măsurile de combatere a acestor amenințări,

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite, în special dispozițiile capitolului VII și ale articolului 51,

–  având în vedere articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord,

–  având în vedere articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere declarația făcută de președintele Republicii Franceze la 16 noiembrie 2015, în urma atacurilor teroriste de la Paris, din 13 noiembrie 2015,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 17 noiembrie 2015,

–  având în vedere concluziile Consiliului UE și ale statelor membre reunite în cadrul Consiliului privind combaterea terorismului din 20 noiembrie 2015,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Strategia de securitate internă a Uniunii Europene, adoptată de Consiliu la 25 februarie 2010,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 ianuarie 2014 intitulată „Prevenirea radicalizării către terorism și extremismul violent: consolidarea reacției UE” (COM(2013)0941),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 13 noiembrie 2015, au avut loc la Paris atacuri în urma cărora 130 de persoane au fost ucise de teroriști care s-au declarat fideli grupului Statul Islamic (SI); întrucât, în ianuarie 2015, atacatori înarmați au ucis 17 persoane în atacuri separate în Paris, inclusiv la sediul revistei Charlie Hebdo și într-un supermarket evreiesc;

B.  întrucât, în cursul Consiliului Afaceri Externe din 17 noiembrie 2015, guvernul francez a invocat „clauza de apărare reciprocă” a Uniunii Europene prevăzută la articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană, care nu a mai fost utilizată niciodată, pentru a solicita sprijin din partea statelor membre pentru operațiunile sale împotriva SI în Siria și Irak, precum și pentru alte misiuni de securitate desfășurate în urma atacurilor de la Paris;

C.  întrucât articolul 42 alineatul (7) prevede că statele membre sunt obligate să acorde ajutor și asistență unui alt stat membru care a făcut obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul său;

D.  întrucât, în cadrul reuniunii Consiliului din 17 noiembrie, miniștrii apărării din toate cele 27 de state membre au oferit în mod unanim sprijinul lor Franței prin cooperare, ajutor și asistență bilaterale;

E.  întrucât articolul 42 alineatul (7) prevede că angajamentele și cooperarea statelor membre în domeniul securității și apărării „sunt conforme cu angajamentele asumate în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care rămâne pentru statele membre ale acestei organizații fundamentul apărării lor colective și cadrul de punere în aplicare a acesteia”,

1.  se declară solidar cu poporul francez în lupta sa împotriva terorismului și condamnă fără rezerve atacurile de la Paris din luna noiembrie și pe cele anterioare, din ianuarie 2015;

2.  transmite simpatia sa familiilor și prietenilor tuturor celor uciși și răniți în atacurile de la Paris;

3.  ia act de decizia curioasă a președintelui francez François Hollande de a invoca articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană, mai degrabă decât articolul 4 sau 5 din Tratatul Atlanticului de Nord; ia act, de asemenea, că articolul 222 din Tratatul privind Uniunea Europeană vizează în special atacurile teroriste;

4.  consideră că NATO rămâne baza securității și stabilității în Europa;

5.  invită toate țările din Europa să ofere în continuare tot sprijinul necesar în lupta împotriva terorismului și să adopte o abordare riguroasă pe plan intern și extern;

6.  salută cooperarea strânsă dintre statele membre în ceea ce privește schimbul de intelligence și alte ajutoare reciproce în vederea prevenirii unor atacuri viitoare;

7.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că cei care au organizat atacurile de la Paris s-au dovedit a fi cetățeni ai unei țări a Uniunii Europene și solicită, prin urmare, depunerea unor eforturi suplimentare la nivel național pentru a combate radicalizarea, în special a tinerilor, și pentru a controla circulația armelor, a explozibililor și a persoanelor suspectate de terorism;

 

8.  invită statele membre să își coordoneze cooperarea în domeniul securității și apărării în cadrul NATO, „care rămâne pentru statele membre ale acestei organizații fundamentul apărării lor colective și cadrul de punere în aplicare a acesteia”;

9.  invită toate statele membre să consolideze cooperarea în cadrul NATO și cu aceasta pentru a da un nou suflu alianței, care reprezintă principalul instrumentul pentru garantarea securității lor internaționale și angajamentul lor pentru apărare;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului European, Președintelui Comisiei Europene, Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui Comisiei Europene, Secretarului General al NATO și Secretarului General al ONU.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate