Postupak : 2015/3034(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0060/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0060/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 21/01/2016 - 8.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 253kWORD 72k
14.1.2016
PE575.962v01-00
 
B8-0060/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o provedbi članka 42. stavka 7. Ugovora o Europskoj uniji (2015/3034(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o provedbi članka 42. stavka 7. Ugovora o Europskoj uniji (2015/3034(RSP))  
B8-0060/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir strategiju EU-a za borbu protiv terorizma,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 16. lipnja 2015. o obnovljenoj strategiji unutarnje sigurnosti EU-a za razdoblje 2015. – 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 42. stavak 7. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članak 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i određivanje aranžmana za njegovu provedbu Odlukom Vijeća 2014/415/EU,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se u petak 13. studenoga 2015. u večernjim satima u Parizu gotovo istovremeno dogodio niz napada u kojima je poginulo 130, a ranjeno 368 osoba;

B.  budući da je teroristička skupina Daeš preuzela odgovornost za te napade i upozorila da će ih u budućnosti biti još;

C.  budući da je Ugovorom iz Lisabona uveden članak 42. stavak 7. UEU-a („klauzula o uzajamnoj obrani”) te članak 222. UFEU-a („klauzula solidarnosti”) u cilju rješavanja sigurnosnih pitanja država članica;

D.  budući da ni sedam godina nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona ne postoje provedbeni aranžmani kojima bi se klauzula o uzajamnoj obrani iz članka 42. stavka 7. primijenila u praksi;

E.  budući da je predsjednik Hollande u ponedjeljak 16. studenoga 2015. tijekom zajedničke sjednice obaju domova parlamenta u Versaillesu izjavio da je „Francuska u ratu” te da se iznenađujućim potezom pozvao na članak 42. stavak 7. UEU-a;

F.  budući da se člankom 42. stavkom 7. UEU-a predviđa da, „ako je država članica žrtva oružane agresije na svoje državno područje, ostale države članice obvezne su pružiti joj pomoć i potporu svim sredstvima kojima raspolažu”; budući da je to prvi put u povijesti da je došlo do pozivanja na tu klauzulu;

G.  budući da su ministri obrane iz EU-a na sastanku Vijeća za vanjske poslove 17. studenoga 2015. izrazili jednoglasnu i potpunu podršku Francuskoj te svoju spremnost da pruže potrebnu pomoć i potporu;

H.  budući da je francuski predsjednik odlukom da se pozove na članak 42. stavak 7. UEU-a umjesto na članak 222. UFEU-a (klauzula solidarnosti EU-a) dao prednost rješenju koje će biti doneseno isključivo dogovorom među vladama država članica (članak 42. stavak 7. UEU-a) umjesto većem angažmanu institucija EU-a (članak 222. UFEU-a);

I.  budući da su najnoviji teroristički napadi na tlu EU-a pokazali da europske obavještajne službe nedovoljno razmjenjuju informacije te da u njihovoj suradnji i koordinaciji ima ozbiljnih propusta;

J.  budući da EU još uvijek ne raspolaže dosljednim i djelotvornim strategijama za borbu protiv temeljnih uzroka radikalizacije, kao što su nezaposlenost, osobito mladih ljudi, neznanje i socijalna isključenost, kako unutar tako i izvan EU-a; napominje da, uz nedovoljno prepoznavanje tih temeljnih uzroka radikalizacije, nedostaje dosljednosti u vanjskoj politici EU-a prema zemljama koje primjenjuju preblag pristup prema islamskim ekstremističkim skupinama, njihovim suradnicima i donatorima;

K.  budući da odgovor na ekstremističko nasilje mora biti ciljan, razmjeran i zakonit da bi bio stvarno djelotvoran, te da bi se pri svakom potezu stoga trebalo u potpunosti pridržavati Povelje UN-a, Povelje o temeljnim pravima EU-a i međunarodnog prava;

1.  najoštrije osuđuje stravične terorističke napade koje je počinio Daeš; izražava najdublje suosjećanje, solidarnost i sućut svim žrtvama terorističkih napada i njihovim obiteljima;

2.  prima na znanje zahtjev Francuske da se aktivira članak 42. stavak 7. UEU-a, kao i vojni karakter tog članka te njegove isključivo međuvladine implikacije;

3.  smatra da napade u Parizu ne bi trebalo smatrati vojnim napadom obuhvaćenim člankom 42. stavka 7. UEU-a unatoč tome što su bili iznimno teški te stoga što apsolutno nije voljan priznati Daeš kao suverenu državu;

4.  pozdravlja jednoglasnu odluku ministara obrane iz EU-a da Francuskoj pruže potporu nakon napada u Parizu 13. studenoga 2015.; međutim, smatra da je aktivacijom članka 42. stavka 7. UEU-a umjesto klauzule solidarnosti iz članka 222. UFEU-a, posebno osmišljene za slučajeve „terorističkog napada”, propuštena prilika jer bi se aktivacijom navedene klauzule potaknula koordinacija i razmjena informacija na razini EU-a mobilizacijom njegovih institucija;

5.  naglašava da borba protiv terorizma prije svega podrazumijeva borbu protiv temeljnih uzroka nasilja i radikalizacije te stoga zahtijeva politike čiji je cilj razvoj socijalne kohezije, uključivosti, dijaloga, tolerancije i razumijevanja među različitim kulturama i religijama, kao i veću dosljednost i usklađenost vanjske politike EU-a prema trećim zemljama;

6.  ponovno naglašava svoje uvjerenje da bi se isključivo političkim rješenjem krize u Iraku, Siriji, Jemenu i Libiji doista moglo spriječiti aktivnosti ekstremističkih skupina, dok vojne intervencije često mogu rezultirati pogoršanjem stanja i jačanjem procesa radikalizacije;

7.  potiče države članice da pojačaju razmjenu informacija i operativnu suradnju u području obavještajne djelatnosti tako da međusobno povežu nacionalne baze podataka i u potpunosti iskoriste postojeće okvire, kao što je platforma Europola za sigurnu razmjenu informacija i obavještajnih podataka (SIENA), te da u najvećoj mogućoj mjeri koriste druge platforme i usluge Europola;

8.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da Vijeću predloži praktične mjere i smjernice kojima se određuju aranžmani za provedbu klauzule o uzajamnoj obrani, u skladu s odredbama članka 42. stavka 7. UEU-a, te kojima se konkretno razjašnjava opseg termina „vojni napad”, okolnosti u kojima se ta klauzula primjenjuje umjesto klauzule solidarnosti iz članka 222. UFEU-a i uloga koju će imati institucije EU-a;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, predsjedniku Europske komisije, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti