Postopek : 2015/3034(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0060/2016

Predložena besedila :

B8-0060/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 21/01/2016 - 8.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 318kWORD 70k
14.1.2016
PE575.962v01-00
 
B8-0060/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o izvajanju člena 47(7) Pogodbe o Evropski uniji (2015/3034(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o izvajanju člena 47(7) Pogodbe o Evropski uniji (2015/3034(RSP))  
B8-0060/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju strategije Evropske unije za boj proti terorizmu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. junija 2015 o prenovljeni strategiji notranje varnosti za Evropsko unijo za obdobje 2015–2020,

–  ob upoštevanju člena 42(7) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju člena 222 Pogodbe o delovanju Evropske unije in določitve načinov, kako naj se izvaja s sklepom Sveta 2014/415/EU,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je v petek,13. novembra 2015, zvečer, v Parizu prišlo do vrste skoraj sočasnih napadov, v katerih je umrlo 130 ljudi, 368 pa je bilo ranjenih;

B.  ker je odgovornost za napade prevzela teroristična skupina Daiš in zagrozila, da bo v prihodnosti izvedla še več napadov;

C.  ker Lizbonska pogodba uvaja člen 42(7) PEU (klavzula o vzajemni obrambi) in člen 222 PDEU (solidarnostna klavzula), da se obravnavajo varnostna vprašanja držav članic;

D.  ker sedem let po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe še vedno ni določen način za dejansko izvajanje klavzule o vzajemni obrambi iz člena 42(7);

E.  ker je v ponedeljek, 16. novembra 2015, predsednik Hollande na skupni seji obeh domov parlamenta v Versaillesu izjavil, da je Francija v vojni, in je presenetljivo opozoril na člen 42(7) PEU;

F.  ker člen 42(7) PEU določa, da „V primeru oboroženega napada na ozemlje države članice, ji morajo druge države članice (...) zagotoviti pomoč in podporo z vsemi razpoložljivimi sredstvi“; ker je prvič v zgodovini prišlo do sklicevanja na to klavzulo;

G.  ker so na srečanju Sveta za zunanje zadeve 17. novembra 2015 obrambni ministri izrazili enoglasno in popolno podporo Franciji ter pripravljenost zagotoviti vso potrebno pomoč in podporo;

H.  ker je francoski predsednik s sklicevanjem na člen 42(7) PEU in ne na člen 222 PDEU (solidarnostna klavzula) raje izbral zgolj medvladno rešitev (člen 42(7) PEU) kot pa večjo vključenost institucij EU (člen 222 PDEU);

I.  ker so zadnji teroristični napadi na ozemlju EU pokazali pomanjkanje posredovanja informacij in resne pomanjkljivosti v sodelovanju in usklajevanju med evropskimi varnostnimi službami;

J.  ker EU še vedno nima doslednih in učinkovitih strategij za izkoreninjanje razlogov radikalizacije, predvsem za boj proti brezposelnosti, zlasti med mladimi, neznanju in socialni izključenosti, znotraj in zunaj EU; ugotavlja, da gre poleg neprepoznavanja razlogov za radikalizacijo tudi za pomanjkanje doslednosti v zunanji politiki EU do držav, ki so premalo odločne v boju proti skrajnim islamskim skupinam, njihovim privržencem in donatorjem;

K.  ker mora biti odziv na skrajno nasilje usmerjen, sorazmeren in zakonit, zato da je dejansko učinkovit, in ker bi zato moral biti vsakršen ukrep v popolni skladnosti z Listino OZN, Listino EU o temeljnih pravicah in mednarodnim pravom;

1.  zelo ostro obsoja grozljive teroristične napade, ki jih je zakrivil Daiš; izraža globoko sočutje, solidarnost in sožalje vsem žrtvam terorističnih napadov in njihovim družinam;

2.  ugotavlja, da Francija zahteva aktiviranje člena 42(7) PEU, vojaško plat tega člena in njegove zgolj medvladne posledice;

3.  meni, da se, kljub izredno težkim napadom in na podlagi njegove absolutne nepripravljenosti priznavanja Daiša kot suverene države, na pariške napade ne bi smelo gledati kot na vojaške napade, ki bi spadali v okvir člena 42(7) PEU;

4.  pozdravlja soglasni sklep obrambnih ministrov EU, da podprejo Francijo po pariških napadih 13. novembra 2015; vendar meni, da je aktiviranje člena 42(7) PEU namesto solidarnostne klavzule iz člena 222 PDEU, zlasti v primeru terorističnih napadov, izgubljena priložnost, saj bi njegovo aktiviranje z mobilizacijo institucij EU pomagalo okrepiti usklajevanje in izmenjavo informacij na ravni EU;

5.  poudarja, da boj proti terorizmu zahteva najprej in predvsem boj proti temeljnim razlogom, ki vodijo v nasilje in radikalizacijo, in zato zahteva politiko, katere cilj je razvijanje socialne kohezije, vključenosti, dialoga, strpnosti in razumevanja med različnimi kulturami in religijami ter večjo doslednost in skladnost v zunanjih odnosih EU s tretjimi državami;

6.  poudarja svoje prepričanje, da lahko le politična rešitev krize v Iraku, Siriji, Jemnu in Libiji spodkopa dejavnosti skrajnih skupin, medtem ko vojaško posredovanje pogosto poslabša razmere in okrepi proces radikalizacije;

7.  poziva države članice, naj s pomočjo povezovanja nacionalnih podatkovnih baz in popolnega izkoriščanja obstoječih omrežij, kot je platforma Europola za izmenjavo informacij prek varnih povezav (SIENA), ter maksimalne uporabe drugih platform in storitev Europola okrepijo izmenjavo informacij in operativno sodelovanje na področju varnostnih služb;

8.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj Svetu predlaga praktične rešitve in smernice za določitev načina za izvajanje klavzule o vzajemni obrambi v skladu z določbami člena 42(7) PEU, zlasti pa naj pojasni razsežnost izraza „oboroženi napad“, okoliščine, ko naj bi veljal namesto solidarnostne klavzule iz člena 222 PDEU, ter vlogo, ki naj jo imajo institucije EU;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, predsedniku Evropske komisije, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter generalnemu sekretarju OZN.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov