Процедура : 2015/3033(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0062/2016

Внесени текстове :

B8-0062/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/01/2016 - 7.8
CRE 20/01/2016 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 482kWORD 85k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0041/2016
14.1.2016
PE575.964v01-00
 
B8-0062/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно мирния процес в Колумбия (2015/3033(RSP))


Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно мирния процес в Колумбия (2015/3033(RSP))  
B8‑0062/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини от 24 септември 2015 г. относно споразумението за правосъдието в условията на преход в Колумбия,

–  като взе предвид назначаването на пратеник на ЕС за мирния процес в Колумбия на 1 октомври 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението на ЗП/ВП Федерика Могерини от 16 декември 2015 г.относно споразумението за жертвите на конфликта в Колумбия,

–  като взе предвид срещата на най-високо равнище ЕС-CELAC, проведена на 10 и 11 юни 2015 г. в Брюксел, и Брюкселската декларация,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 16 ноември 2015 г. относно подкрепата на ЕС за правосъдие в условията на преход,

–  като взе предвид ангажимента на ЕС създаде доверителен фонд за фазата след конфликт в Колумбия, който да бъде готов към момента на постигане на споразумението,

–  като взе предвид комюникето на правителството и на ФАРК относно споразумението за правосъдието в условията на преход от 23 септември 2015 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че колумбийското правителство и най-голямата бунтовническа група с лява насоченост, Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), се опитват да се сложат край на продължилия повече от пет десетилетия въоръжен конфликт и започнаха официални мирни преговори през ноември 2012 г. в кубинската столица Хавана;

Б.  като има предвид, че е било постигнато споразумение по някои ключови въпроси, включително споразумения за реституцията на земята, политическото участие и търговията с наркотици, и като има предвид, че страните са си поставили краен срок от 23 март 2016 г. за подписване на окончателния документ; като има предвид, че колумбийският народ ще произнесе чрез референдум своята дума относно окончателните договорености;

В.  като има предвид, че повече от 220 000 души са загинали във въоръжения конфликт и 45 000 са изчезнали, като 80 % от тях са цивилни лица, и като има предвид, че милиони хора са вътрешно разселени в резултат на насилието и много на брой хора са отвлечени, застрашени или ранени от противопехотни мини по време на конфликта; като има предвид, че след Афганистан Колумбия е втората в света държава, засегната в най-голяма степен от противопехотни мини, като през последните 15 години повече от 11 000 души са били убити или ранени от противопехотни мини ;

Г.  като има предвид, че не всички актове на насилие са причинени от бунтовници от ФАРК, тъй като много от тези убийства са извършени от десни паравоенни групировки, първоначално създадени за борба срещу ФАРК; като има предвид, че престъпните банди, които се борят за контрол на производството на кокаин в Колумбия, са се превърнали във все по-голяма заплаха;

Д.  като има предвид, че на 15 декември 2015 г., вторник, страните подписаха споразумение по трудния въпрос за признаване и обезщетяване на жертвите на продължилото повече от 50 години въоръжено насилие; като има предвид, че споразумението съдържа обещания за обезщетение за жертвите и за създаването на „цялостна система за истина, справедливост, обезщетяване и недопускане на повторни нарушения“, която има за цел да осигури рамка за изпълнението на това споразумение и на предишното споразумение от 23 септември относно жертвите, включително споразумение за създаване на комисия за установяване на истината за конкретните извършители на конкретни жестокости, на специални трибунали, които да се произнасят съдебно, и ангажимент от двете страни за издирване на изчезналите лица;

Е.  като има предвид, че споразумението от 23 септември предвижда, че участниците във въоръжения конфликт, които се признаят за виновни за извършването на тежки престъпления, ще бъдат изправени пред присъди от пет до осем години, предвиждащи „ограничаване на свободата“; като има предвид, че за да бъдат допуснати до тази договореност, участниците във въоръжения конфликт ще трябва да поемат ангажимент за социална рехабилитация — чрез заетост, обучение или учене — докато изтърпяват своите присъди; като има предвид, че тези, които се колебаят да признаят своята вина, ще получат присъди, предвиждащи лишаване от свобода от пет до осем години в „обикновени условия“, а тези, които отказват да сътрудничат, ако бъде признати за виновни, могат да бъдат осъдени на до 20 години лишаване от свобода;

Ж.  като има предвид, че споразумението също така включва ангажимент от страна на правителството и на партизанските групи, който да гарантира, че насилието няма да се повтори; като има предвид, че единственият въпрос, който все не е договорен, е така нареченото споразумение за края на конфликта, което се отнася до практическите аспекти на демобилизацията на Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), тяхното разоръжаване и реинтеграция в колумбийското общество;

З.  като има предвид, че съгласно Хорхе Фернандо Пердомо, заместник генерален прокурор, около 24 000 колумбийски държавните служители са участвали във военни престъпления и биха могли да се възползват от споразумението за преходно правосъдие при постигане на мир с бунтовниците от ФАРК;

И.  като има предвид, че на 26 декември 2015 г. Николас Родригес, лидер на Армията за национално освобождение (ELN) — втората по големина бунтовническа група — заяви, че ръководената от него партизанска група и правителството са постигнали съгласие по програма за мирни преговори с цел постигане на бъдещо мирно споразумение; като има предвид, че съгласно страната министър на вътрешните работи на Колумбия правителството все още не е дало съгласие за започване на мирни преговори с ELN;

1.  приветства отбелязания напредък за постигане на окончателно мирно споразумение и приветства по-специално ангажимента за поставяне на жертвите в центъра на мирния процес;

2.  приветства ролята на държавите гаранти, Куба и Норвегия, по време на преговорите в Хавана, както и ролята на допълнителните спонсори (Венецуела и Чили) и на придружаващите нации, за техния принос за мирния процес;

3.  приветства споразумението за жертвите, с което се създава „Специална юрисдикция за мир“, която да изслушва признания, да преследва съдебно и да наказва извършителите на военни престъпления и престъпления срещу човечеството и да определя обезщетенията за жертвите, и комюникето, в което се обяснява, че силите за сигурност ще се впишат в тази специална юрисдикция;

4.  въпреки това счита, че има още много неопределени аспекти и че продължават да съществуват редица опасни пропуски, включително:

•  точното значение на понятието „ефективно ограничаване на свободата“ за тези, които признават своите престъпления,

•  работата с „неверни положителни“ данни относно престъпления срещу правата на човека, извършени от военни,

•  отговорността на командирите,

•  отношението към затворниците, осъдени за „политически престъпления“, и на лицата, обвинени в трафик на наркотици и вземане на заложници,

•  финансовите обезщетения за жертвите от страна на ФАРК,

•  степента, до която лицата с „ограничена свобода“ могат да участват в политическия живот,

•  назначаването на съдии в трибуналите и

•  наказания за цивилни лица, подпомагали паравоенни образувания;

5.  настоятелно призовава страните, преди подписването на окончателното споразумение и при отчитане на оценките на Международния наказателен съд и Междуамериканската система за правата на човека, да прибавят точност и да затворят „вратичките“, така че да могат да определят по-точно областите, в които липсва яснота и в които се наблюдава най-голям потенциал за злоупотреби;

6.  приветства факта, че страните са се договорили, че няма да има амнистия за най-тежките престъпления, включително престъпления срещу човечеството, геноцид, тежки военни престъпления, вземане на заложници и други тежки лишения от свобода, изтезания, принудително разселване, принудителни изчезвания, извънсъдебни екзекуции и сексуално насилие, и го приветства като важна стъпка в борбата срещу безнаказаността;

7.  счита, че създаването на подкомисия по въпросите на равенството между половете, за да се гарантира включването на гледната точка на пола в преговорите, и участието на оцелелите от сексуалното насилие и на лидерите на организациите за защита на правата на жените в мирните преговори са безпрецедентни явления и следва да служат за вдъхновение за други мирни процеси по света;

8.  отново заявява силната политическа подкрепа на ЕС за преговорите за мир в Хавана, и приветства засилената финансова подкрепа, обещана от Комисията, както и намерението за започване на доверителен фонд на ЕС за подпомагане на Колумбия на етапа след конфликт; счита, че този фонд ще бъде ефективно само ако държавите — членки на ЕС, и други международни донори предоставят значителна финансова подкрепа и ако той е предназначен преди всичко за жертвите на конфликта и за програми, насочени към изпълнение на мирното споразумение, като например проекти за отстраняване на противопехотните мини;

9.  подчертава решаващата роля, която ще играят организациите на гражданското общество в периода след сключването на споразумението; счита, че силната подкрепа за местни организации на гражданското общество, включително за групите на жертвите, общността, религиозните групи и групите за правата на човека ще улесни изграждането на мира, особено в селските и отдалечените райони на Колумбия;

10.  счита, че следва да бъде оказвана специална помощ на етническите общности, които са засегнати несъразмерно в конфликта, по-специално афро-колумбийските и коренните общности и лица;

11.  приветства споразумението, постигнато по въпроса за незаконната търговия с наркотици, и решението за прилагане на политиките за изкореняване и заместване на незаконните култури; подчертава необходимостта от планове за развитие на селските райони, включително програми за прочистване на селските райони от противопехотните мини, и приветства договореностите, които имат за цел производителите на незаконни конопени култури да бъдат третирани не по същия начин като престъпните организации, които участват в различни етапи на търговията с наркотици, тъй като на тези лица трябва да бъде дадена възможност да се интегрират повторно в колумбийското общество; призовава също така да бъде предоставяна подкрепа за хора, които страдат от последиците от въздушното пръскане на глифозат, канцерогенно вещество , което се използва като основна съставка за въздушна фумигация;

12.  счита, че след постигането на споразумение колумбийското правителство ще трябва да премине към нова и по-ограничена роля за въоръжените сили; счита, че въоръжените сили и силите на полицията ще трябва да бъдат обучавани в техники в областта на полицейската дейност в близост до обществото и в дейности за зачитането на правата на човека, съчетани със силен механизъм за надзор;

13.  счита, че мирът в Колумбия може да бъде затвърден единствено ако бъде постигнато споразумение с ELN; настоятелно призовава страните да намерят начини за постигане на напредък в разговорите и да започнат официални преговори;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, както и на правителството и Конгреса на Колумбия.

Правна информация - Политика за поверителност