Návrh uznesenia - B8-0062/2016Návrh uznesenia
B8-0062/2016

NÁVRH UZNESENIA o mierovom procese v Kolumbii

14.1.2016 - (2015/3033(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0041/2016

Postup : 2015/3033(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0062/2016
Predkladané texty :
B8-0062/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0062/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o mierovom procese v Kolumbii

(2015/3033(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 24. septembra 2015 o dohode o prechodnej justícii v Kolumbii,

–  so zreteľom na vymenovanie vyslanca EÚ pre mierový proces v Kolumbii z 1. októbra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej o dohode o obetiach konfliktu v Kolumbii zo 16. decembra 2015,

–  so zreteľom na samit EÚ – CELAC, ktorý sa uskutočnil 10. a 11. júna 2015 v Bruseli, a na Bruselskú deklaráciu,

–  so zreteľom na závery Rady o podpore EÚ prechodnej justície zo 16. novembra 2015,

–  so zreteľom na prísľub EÚ zriadiť trustový fond na obdobie po konflikte v Kolumbii, ktorý sa bude realizovať po dosiahnutí dohody,

–  so zreteľom na komuniké vlády a FARC o dohode o prechodnej justícii z 23. septembra 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže kolumbijská vláda a najväčšia ľavicová povstalecká skupina v krajine, Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) sa snažia ukončiť viac ako päť desaťročí trvajúci ozbrojený konflikt a začali formálne mierové rozhovory v novembri 2012 v kubánskom hlavnom meste Havane;

B.  keďže sa dosiahla dohoda o niektorých kľúčových témach vrátane dohôd o pozemkovej reštitúcii, účasti na politickom živote a obchode s drogami, a keďže strany si stanovili termín do 23. marca 2016 na podpísanie konečného dokumentu; keďže konečná dohoda bude predložená kolumbijskému ľudu v referende;

C.  keďže v ozbrojenom konflikte bolo zabitých viac ako 220 000 ľudí a 45 000 ľudí je nezvestných, pričom 80 % z nich sú civilisti, a keďže milióny ľudí boli presídlené v rámci krajiny v dôsledku násilia a mnohí z nich bolí unesení, ohrození alebo zranení nášľapnými mínami počas konfliktu; keďže Kolumbia je druhou najviac zamínovanou krajinou na svete po Afganistane, pričom nášľapné míny zabili alebo zranili viac ako 11 000 ľudí za posledných 15 rokov;

D.  keďže nie všetko násilie spôsobili povstalci FARC, pretože mnohé z vrážd vykonali pravicové polovojenské jednotky, ktorí boli pôvodne vytvorené na boj proti FARC; keďže zločinecké gangy bojujúce o kontrolu nad kolumbijskou produkciou kokaínu sa stali tiež väčšou hrozbou;

E.  keďže v utorok 15. decembra 2015 podpísali strany dohodu o zložitej otázke uznania a odškodnenia obetí po viac ako 50 rokoch bojov; keďže dohoda sľubuje odškodnenie obetí a vytvorenie „uceleného systému pravdy, spravodlivosti, odškodnenia a neopakovania“, ktorý má poskytnúť rámec na uplatnenie tejto dohody a predchádzajúcej dohody z 23. septembra o obetiach, vrátane dohody o zriadení komisie pravdy na zistenie, kto spáchal vojnové zločiny, špeciálnych tribunálov na ich rozsúdenie a prísľub oboch strán hľadať zmiznutých;

F.  keďže dohoda z 23. septembra stanovuje, že bojovníci v konflikte, ktorí priznajú svoju vinu zo závažných trestných činov, budú čeliť trestom päť až osem rokov „obmedzenej slobody“; keďže na to aby sa mohli kvalifikovať, sa budú bojovníci musieť zaviazať k sociálnej rehabilitácii – cez zamestnanie, vzdelanie alebo štúdium – počas výkonu trestu; keďže tí, ktorí váhajú uznať ich svoju vinu, dostanú trest odňatia slobody na päť až osem rokov v „bežných podmienkach“, a tí, ktorí odmietnu spolupracovať, môžu v prípade uznania vinným čeliť trestom až 20 rokov vo väzení;

G.  keďže dohoda zahŕňa aj prísľub vlády aj povstaleckých skupín, že zabezpečia, aby sa násilie už neopakovalo; keďže jediným bodom, ktorý ešte nebol vyjednaný, je tzv. dohoda o konci konfliktu, ktorá sa týka praktických detailov demobilizácie, odzbrojenia a reintegrácie do kolumbijskej spoločnosti príslušníkov FARC;

H.  keďže podľa zástupcu generálneho prokurátora Jorgeho Fernanda Perdoma sa na trestných činoch súvisiacich s vojnou mohlo podieľať až 24 000 osôb pôsobiacich na strane štátu, ktorí by mohli využiť dohodu o prechodnej justícii, ak sa dosiahne mier s rebelmi FARC;

I.  keďže 26. decembra 2015 Nicolás Rodríguez, vodca Národnej oslobodzovacej armády (ELN) – druhej najväčšej povstaleckej skupiny – povedal, že jeho povstalecká skupina a vláda sa dohodli na programe mierových rokovaní s cieľom budúcej mierovej dohody; keďže podľa ministra vnútra krajiny doposiaľ vláda nesúhlasila s mierovými rokovaniami s ELN;

1.  víta pokrok smerom k dosiahnutiu konečnej mierovej dohody, a oceňuje najmä záväzok k postaveniu obetí do stredu mierového procesu;

2.  víta úlohu ručiteľských krajín, Kuby a Nórska, v rozhovoroch v Havane, ako aj úlohu ďalších sponzorov (Venezuely a Čile) a sprievodných krajín v pomoci tomuto mierovému procesu;

3.  víta dohodu o obetiach, ktorou sa zriaďuje osobitná jurisdikcia pre mier, ktorá má vypočúvať, snažiť sa potrestať páchateľov vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti a stanoviť odškodnenie pre obete, a komuniké s vysvetlením, že bezpečnostné sily budú patriť do tejto osobitnej jurisdikcie;

4.  napriek tomu sa domnieva, že veľká časť zostáva nedefinovaná, a že zostávajú niektoré potenciálne nebezpečné medzery, okrem iného:

•  presné vymedzenie pojmu „účinné obmedzenie slobody“ pre tých, ktorí sa priznajú k zločinom,

•  zaobchádzanie s tzv. nesprávne pozitívnymi zločinmi v oblasti ľudských práv spáchanými vojakmi,

•  zodpovednosť veliteľov,

•  zaobchádzanie s väzňami odsúdenými za politické zločiny a osobami obvinenými z pašeráctva drog a bratia rukojemníkov,

•  finančné reparácie obetí FARC,

•  rozsah účasti osôb v obmedzenej slobode na politickom živote,

•  vymenovanie sudcov tribunálu a

•  tresty pre civilných sponzorov polovojenských organizácií;

5.  vyzýva strany, aby pred podpisom konečnej dohody a s ohľadom na hodnotenia Medzinárodného trestného súdu a Medziamerického systému pre ľudské práva zvýšili presnosť a zaplnili medzery, aby lepšie vymedzili oblasti, kde chýba jasnosť a ktoré majú najväčší potenciál na zneužitie;

6.  víta skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli, že nebude žiadna amnestia v prípade najzávažnejších zločinov vrátane zločinov proti ľudskosti, genocídy, závažných vojnových zločinov, brania rukojemníkov alebo iného závažného zbavenia slobody, mučenia, núteného vysídlenia, nútených zmiznutí, mimosúdnych popráv a sexuálneho násilia, a víta ho ako zásadný krok vpred v boji proti beztrestnosti;

7.  domnieva sa, že zriadenie rodového podvýboru s cieľom zabezpečiť začlenenie hľadiska rodovej rovnosti do rokovaní a účasť preživších sexuálneho násilia a vedúcich predstaviteľov organizácií pre práva žien v mierových rozhovoroch sú bezprecedentné a mali by byť inšpiráciou pre ďalšie mierové procesy na celom svete;

8.  opakuje silnú politickú podporu EÚ mierových rozhovorov v Havane a víta posilnenú finančnú podporu, ktorú Komisia sľúbila, ako aj zámer zriadiť trustový fond EÚ na podporu fázy po konflikte v Kolumbii; verí, že tento trustový fond bude účinný len v prípade, ak členské štáty EÚ a ostatní medzinárodní poskytovatelia pomoci ho budú dostatočne financovať a ak bude predovšetkým zameraný na obete konfliktu a na programy orientované na realizáciu mierovej dohody, ako sú napríklad projekty odmínovania;

9.  zdôrazňuje zásadnú úlohu, ktorú budú hrať organizácie občianskej spoločnosti po dohode; je presvedčený, že silná podpora miestnych organizácií občianskej spoločnosti vrátane skupín zastupujúcich obete, komunity, viery a skupín pre ľudské práva uľahčí budovanie mieru najmä vo vidieckych a odľahlých oblastiach krajiny;

10.  domnieva sa, že osobitná podpora by mala byť poskytovaná etnickým komunitám, ktoré v konflikte neprimerane trpeli, najmä afro-kolumbijským a domorodým komunitám a jednotlivcom;

11.  víta dosiahnutú dohodu o nelegálnom obchode s drogami a rozhodnutie uskutočniť politiky na eradikáciu a nahradenie nepovolených plodín; zdôrazňuje potrebu plánov na rozvoj vidieckych komunít vrátane programov na odmínovanie vidieckych oblastí a víta opatrenia, ktoré sa snažia zaobchádzať s pestovateľmi nedovolených plodín odlišne od zločineckých organizácií zapojených v iných fázach obchodu s drogami, pretože títo ľudia by mali mať šancu sa znovu začleniť do kolumbijskej spoločnosti; vyzýva tiež na podporu ľudí, ktorí trpia dôsledkami leteckého postrekovania glyfosátu, karcinogénu, ktorý sa používa ako hlavná zložka leteckej fumigácie;

12.  domnieva sa, že keď sa dosiahne dohoda, kolumbijská vláda bude musieť prejsť na novú a obmedzenejšiu úlohu ozbrojených síl; je presvedčený, že ozbrojené sily aj polícia budú musieť byť školení v technikách policajnej práce v komunitách a dodržiavaní ľudských práv, so silným mechanizmom dohľadu;

13.  domnieva sa, že mier v Kolumbii sa môže konsolidovať iba vtedy, ak sa dosiahne dohoda s ELN; vyzýva strany, aby pokročili v rozhovoroch a začali oficiálne rokovania;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a vláde a kongresu Kolumbie.