Postopek : 2015/3033(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0062/2016

Predložena besedila :

B8-0062/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 20/01/2016 - 7.8
CRE 20/01/2016 - 7.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0016

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 240kWORD 80k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0041/2016
14.1.2016
PE575.964v01-00
 
B8-0062/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o mirovnem procesu v Kolumbiji (2015/3033(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o mirovnem procesu v Kolumbiji (2015/3033(RSP))  
B8-0062/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 24. septembra 2015 o sporazumu o tranzicijski pravičnosti v Kolumbiji,

–  ob upoštevanju imenovanja odposlanca EU za mirovni proces v Kolumbiji z dne 1. oktobra 2015,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice/visoke predstavnice Federice Mogherini z dne 16. decembra 2015 o sporazumu v zvezi z žrtvami konflikta v Kolumbiji,

–  ob upoštevanju vrha EU-CELAC, ki je potekal 10. in 11. junija 2015 v Bruslju, in bruseljske deklaracije,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. novembra 2015 o podpori EU tranzicijski pravičnosti,

–  ob upoštevanju obljube EU, da bo vzpostavila skrbniški sklad za obdobje po konfliktu v Kolumbiji, ki naj bi bil na voljo, ko bo dosežen dogovor,

–  ob upoštevanju sporočila vlade in Oboroženih revolucionarnih sil Kolumbije z dne 23. septembra 2015 o sporazumu o tranzicijski pravičnosti,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker si kolumbijska vlada in največja levičarska uporniška skupina Oborožene revolucionarne sile Kolumbije prizadevata končati več kot pet desetletij trajajoč oboroženi konflikt in sta novembra 2012 v kubanski prestolnici Havani začeli uradne mirovne pogovore;

B.  ker je bil o nekaterih ključnih temah dosežen dogovor, vključno s sporazumi o vračanju zemljišč, politični udeležbi in trgovini s prepovedanimi drogami, in ker sta si strani 23. marec 2016 določili kot rok za podpis končnega dokumenta; ker bodo o končnem dogovoru odločali prebivalci Kolumbije na referendumu;

C.  ker je bilo med oboroženim konfliktom ubitih več kot 220 000 ljudi, 45 000 pa jih je izginilo, od tega 80 % civilistov, in ker je bilo med konfliktom zaradi nasilja na milijone ljudi notranje razseljenih in so bili mnogi ugrabljeni ali se jim je grozilo ali pa so bili zaradi protipehotnih min ranjeni; ker je Kolumbija – za Afganistanom – druga država na svetu po problematiki min, saj je bilo v zadnjih 15 letih zaradi pehodnih min ubitih ali ranjenih več kot 11 000 ljudi;

D.  ker niso bili vedno uporniki Oborožene revolucionarne sile Kolumbije tisti, ki so sprožili nasilje, številne uboje so namreč izvedle desničarske paravojaške skupine, ki so bile prvotno oblikovane za boj proti Oboroženim revolucionarnim silam Kolumbije; ker tudi hudodelske združbe, ki se med seboj spopadajo za nadzor nad proizvodnjo kokaina v Kolumbiji, postajajo vse resnejša grožnja;

E.  ker sta strani v torek, 15. decembra 2015, podpisali sporazum o občutljivem vprašanju, kako priznati in odškodovati žrtve več kot 50 let trajajočih spopadov; ker sporazum zagotavlja odškodnino žrtvam in vzpostavitev „celovitega sistema za resnico, pravico, odškodnine in neponovitev“, s katerim naj bi bil vzpostavljen okvir za izvajanje tega sporazuma in predhodnega sporazuma z dne 23. septembra v zvezi z žrtvami, vključno z dogovorom o ustanovitvi komisije za resnico, katere naloga bi bila ugotoviti, kdo je storil ta grozodejstva, in posebnih sodišč, ki bi krivcem sodila, ter obljubo obeh strani, da bosta iskali pogrešane;

F.  ker sporazum z dne 23. septembra določa, da bodo borci v konfliktu, ki bodo priznali krivdo za huda kazniva dejanja, kaznovani s petimi do osmimi leti „omejene prostosti“; ker bodo borci do takšne kazni upravičeni le, če se bodo zavezali, da se bodo med prestajanjem kazni prek zaposlitve, študija ali usposabljanja resocializirali; ker bodo tisti, ki bodo s priznanjem krivde oklevali, obsojeni na pet do osem let „običajne“ zaporne kazni, tistim, ki bodo odklanjali sodelovanje, pa – če bodo spoznani za krive – grozi do 20-letna zaporna kazen;

G.  ker sporazum vključuje tudi obljubo vlade in gverilskih skupin, da bodo zagotovile, da se nasilje ne bo ponovilo; ker edina odprta točka pri pogajanjih ostaja tako imenovani sporazum o koncu konflikta, v ospredju katerega je uresničitev demobilizacije, razorožitve in ponovne vključitve Oboroženih revolucionarnih sil Kolumbije v kolumbijsko družbo;

H.  ker je po navedbah namestnika vrhovnega tožilca Jorgeja Fernanda Perdoma kar 24 000 kolumbijskih državnih uslužbencev vpletenih v vojna hudodelstva in bi lahko imeli korist od sporazuma o tranzicijski pravičnosti, če bo dosežen mir z uporniki Oborožene revolucionarne sile Kolumbije;

I.  ker je voditelj Nacionalne osvobodilne vojske – druge največje uporniške skupine – Nicolás Rodríguez 26. decembra 2015 dejal, da sta se njegova gverilska skupina in vlada dogovorili o agendi za mirovna pogajanja, s ciljem v prihodnosti skleniti mirovni sporazum; ker po navedbah kolumbijskega ministra za notranje zadeve vlada še ni privolila v mirovne pogovore z Nacionalno osvobodilno vojsko;

1.  pozdravlja doseženi napredek na poti h končnemu mirovnemu sporazumu in zlasti izraža pohvalo zavezanosti temu, da se žrtve postavi v središče mirovnega procesa;

2.  izraža pohvalo vlogi državama garantkama – Kubi in Norveški – pri pogovorih v Havani ter vlogi dodatnima garantkama (Venezueli in Čilu) ter spremljajočim državam pri podpiranju tega mirovnega procesa;

3.  pozdravlja sporazum v zvezi z žrtvami, s katerim je bila določena „posebna pristojnost za mir“, ki je bil vzpostavljena za obravnavanje priznanj, sojenje in kaznovanje storilcev vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost in za določanje odškodnin za žrtve, in sporočilo, ki pojasnjuje, da bodo varnostne sile vključene v posebno pristojnost;

4.  kljub temu meni, da še vedno ostajajo številne nejasnosti in nekatere potencialno nevarne vrzeli, med drugim:

•  točen pomen „učinkovite omejitve prostosti“ za tiste, ki priznajo krivdo za storjena kazniva dejanja,

•  obravnavanje „lažno pozitivnih“ kaznivih dejanj na področju človekovih pravic v okviru vojaških operacij,

•  odgovornost poveljnikov,

•  ravnanje z zaporniki, obsojenimi zaradi „političnih kaznivih dejanj“, in tistimi, ki so obtoženi neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami in jemanja talcev,

•  finančne odškodnine Oboroženih revolucionarnih sil Kolumbije žrtvam,

•  v kolikšni meri lahko ljudje z „omejeno prostostjo“ sodelujejo v političnem življenju,

•  imenovanje sodnikov na sodiščih in

•  sankcije za civilne podpornike paravojaštva;

5.  poziva strani, naj pred podpisom končnega sporazuma in ob upoštevanju ocen Mednarodnega kazenskega sodišča in Medameriškega sistema človekovih pravic izboljšata njegovo natančnost in zapolnita vrzeli, da bi bolje opredelili tista področja, ki niso dovolj jasna in na katerih obstaja največ možnosti za zlorabe;

6.  pozdravlja, da sta se strani dogovorili, da za najhujša kazniva dejanja, vključno s hudodelstvi zoper človečnost, genocidom, hudimi vojnimi hudodelstvi, jemanjem talcev in drugimi resnimi oblikami odvzema prostosti, mučenjem, prisilnimi preseljevanji, prisilnimi izginotji, izvensodnimi poboji in spolnim nasiljem, ne bo amnestije, ter temu izraža pohvalo kot pomembnemu koraku v boju proti nekaznovanju;

7.  meni, da sta ustanovitev pododbora za vprašanja enakosti spolov za zagotovitev vključitve vidika spola v pogajanja in sodelovanje žrtev spolnega nasilja in voditeljev organizacij za pravice žensk pri mirovnih pogovorih brez primere in da bi moralo biti to vzor za druge mirovne procese po svetu;

8.  ponavlja, da EU odločno politično podpira mirovne pogovore v Havani, in pozdravlja okrepljeno finančno podporo, ki jo je obljubila Komisija, pa tudi namero o ustanovitvi skrbniškega sklada EU za podporo Kolumbiji za obdobje po konfliktu; meni, da bo ta skrbniški sklad učinkovit le, če bodo države članice EU in drugi mednarodni donatorji zanj zagotovili znatna sredstva in če bo namenjen predvsem žrtvam konflikta in za programe za izvajanje mirovnega sporazuma, kot so projekti za odstranitev min;

9.  poudarja ključno vlogo, ki jo bodo po sklenitvi sporazuma imele organizacije civilne družbe; meni, da bo močna podpora lokalnim organizacijam civilne družbe, kot so združenja žrtev, državljanska združenja, verske skupnosti in združenja za človekove pravice, olajšala utrjevanje miru, zlasti na podeželskih in oddaljenih območjih države;

10.  meni, da bi bilo treba zagotoviti posebno podporo etničnim skupnostim, ki so med konfliktom utrpele nesorazmerno škodo, zlasti afriško-kolumbijskim in avtohtonim skupnostim in posameznikom;

11.  pozdravlja doseženi dogovor glede nezakonite trgovine s prepovedanimi drogami in odločitev, da se izvedejo ukrepi za uničenje in nadomestitev nedovoljenih poljščin; poudarja, da so potrebni programi za razvoj podeželskih skupnosti, vključno s programi za odstranitev pohodnih min s podeželskih območij, in pozdravlja ureditve, po katerih bi se pridelovalce prepovedanih pridelkov obravnavalo drugače kot hudodelske združbe, ki so vključene v druge faze trgovine s prepovedanimi drogami, saj bi bilo treba takšnim ljudem omogočiti, da se ponovno vključijo v kolumbijsko družbo; poziva tudi, naj se pomaga ljudem, ki trpijo za posledicami škropljenja iz zraka z glifosatom – rakotvorno snovjo, ki se uporablja kot glavna sestavina pri zaplinjevanju iz zraka;

12.  meni, da bo morala kolumbijska vlada po sprejetju sporazuma na novo določiti in omejiti pristojnosti oboroženih sil; meni, da bo treba tako oborožene kot policijske sile usposobiti na področju policijskih tehnik pri delu z državljani in spoštovanja človekovih pravic, za kar je treba vzpostaviti močan nadzorni mehanizem;

13.  meni, da bo mogoče mir v Kolumbiji utrditi le, če bo dosežen tudi dogovor z Nacionalno osvobodilno vojsko; poziva strani, naj poiščeta načine za nadaljevanje pogovorov ter začneta uradna pogajanja;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter vladi in kongresu Kolumbije.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov