Postupak : 2015/3032(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0068/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0068/2016

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 290kWORD 116k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.970v01-00
 
B8-0068/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o provedbi sporazuma o pridruživanju / sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom  (2015/3032(RSP))


Rebecca Harms, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Ulrike Lunacek, Peter Eriksson, Igor Šoltes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o provedbi sporazuma o pridruživanju / sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom  (2015/3032(RSP))  
B8-0068/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Gruziji, Moldovi i Ukrajini,

–  uzimajući u obzir konačnu izjavu i preporuke s druge sjednice Parlamentarnog odbora za pridruživanje između EU-a i Ukrajine održane u Kijevu 4. i 5. studenoga 2015.,

–  uzimajući u obzir konačnu izjavu i preporuke s prve sjednice Parlamentarnog odbora za pridruživanje između EU-a i Gruzije održane u Tbilisiju 3. i 4. studenoga 2015.,

–  uzimajući u obzir konačnu izjavu i preporuke s prve sjednice Parlamentarnu odbora za pridruživanje između EU-a i Moldove održane u Bruxellesu 21. i 22. rujna 2015.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. srpnja 2015.(1)o reviziji Europske politike susjedstva,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da sporazumi o pridruživanju između EU-a i Gruzije, Moldove i Ukrajine znače prekretnicu na putu tih država prema europskim integracijama;

B.  budući da su područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine sastavni dio tih sporazuma s ciljem dodatnog produbljivanja gospodarskih odnosa s EU-om te predstavljaju važnu priliku za održivi razvoj tih zemalja, pod uvjetom da se sve klauzule u potpunosti provedu i da se pruži sva potrebna pomoć;

C.  budući da su u reviziji Europske politike susjedstva objavljenoj 18. studenoga 2015. sigurnost i stabilnost istaknute kao najvažniji aspekti i izazovi tijekom sljedećih nekoliko godina;

D.  budući da su Gruzija, Moldova i Ukrajina pogođene dugotrajnim sukobima koje je započela Ruska Federacija i kojima je cilj potkopati suverenitet i teritorijalnu cjelovitost tih zemalja te volju njihovih naroda da sami slobodno odlučuju o svojoj budućnosti;

E.  budući da su dobro upravljanje, demokracija, vladavina prava i ljudska prava i dalje u samoj srži Europske politike susjedstva i predstavljaju temeljne obveze, osobito triju država koje su potpisale sporazume o pridruživanju s EU-om;

1.  podržava cilj sporazuma o pridruživanju i područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine da se u znatnoj mjeri prodube politički, socijalni i gospodarski odnosi između Gruzije, Moldove, Ukrajine i EU-a; očekuje da će potpuna provedba tih sporazuma vidljivo poboljšati život građana Gruzije, Moldove i Ukrajine u područjima kao što su obrazovanje, zapošljavanje i pravosuđe te povećati njihov životni standard i sigurnost; poziva sve države članice koje to još nisu učinile da završe proces ratifikacije za sva tri sporazuma o pridruživanju;

2.  naglašava da je posebno važno primijeniti sve klauzule iz sporazuma i učiniti sve kako bi se osiguralo da svi stanovnici tih država od njih imaju koristi;

3.  skreće pozornost na potencijalno negativne socijalne i ekološke posljedice djelomične ili selektivne primjene sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini te u tom smislu poziva relevantna tijela da usvoje potrebne mjere za sprječavanje mogućeg socijalnog i ekološkog dampinga; naglašava važnost parlamentarnog nadzora postupka provedbe sporazuma o pridruživanju u skladu s najboljim praksama parlamenata država članica EU-a te pozdravlja sporazum između parlamenata triju relevantnih država o međusobnom pružanju podrške u tom području;

4.  naglašava ključnu ulogu koju bi Komisija trebala imati u omogućavanju lakše provedbe sporazuma o pridruživanju / sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini te u nadzoru i pružanju tehničke i financijske pomoći relevantnim tijelima kako bi građani u što kraćem roku mogli osjetiti pozitivne učinke i prednosti tih sporazuma;

5.  pozdravlja napore Gruzije, Moldove i Ukrajine u približavanju nacionalnog zakonodavstva standardima EU-a na temelju obveza iz sporazuma o pridruživanju / sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini; naglašava da je važno održati tempo i smjer reformi te potiče vlasti dotičnih država da u potpunosti iskoriste dostupne potpore EU-a;

6.  u tom smislu pozdravlja rad savjetodavne misije EU-a za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini te raznih platformi koje su institucije EU-a uspostavile kako bi pružile podršku Ukrajini u njezinim naporima za postizanje reformi, kao što su Skupina Europske komisije za potporu Ukrajini te Radna skupina za Ukrajinu koju je nedavno osnovao Odbor regija; poziva na usvajanje sličnih inicijativa za Gruziju i Moldovu; naglašava potrebu za bliskom suradnjom i učinkovitom razmjenom najboljih administrativnih praksi;

7.  naglašava ulogu koju civilno društvo i platforme civilnog društva imaju u sporazumima o pridruživanju i ulogu koju mogu imati, osobito u podizanju svijesti građana i nadzoru provedbe sporazuma te usvajanju potrebnih relevantnih reformi; poziva vlasti Gruzije, Moldove i Ukrajine da u taj proces uključe organizacije civilnog društva i sve relevantne dionike te poziva Komisiju da u tom smislu da svoj doprinos osiguranjem odgovarajućih financijskih sredstava;

8.  ističe potrebu za sveobuhvatnom informativnom kampanjom za javnost o ciljevima i sadržaju sporazuma o pridruživanju te o izravnim i konkretnim prednostima za građane koje proizlaze iz njihove provedbe; u tom smislu naglašava važnost promicanja objektivnih, neovisnih i nepristranih informacija te povećanja kapaciteta EU-a za borbu protiv širenja netočnih informacija i propagandnih kampanja koje daju krivu sliku o Europskoj uniji i Europskoj politici susjedstva;

9.  ponavlja svoj stav da sporazumi o pridruživanju nisu krajnji cilj u odnosima EU-a i Gruzije, Moldove i Ukrajine; nadalje, ističe da u skladu s člankom 49. Ugovora o Europskoj uniji Gruzija, Moldova i Ukrajina imaju europsku perspektivu i mogu podnijeti zahtjev za članstvo u Europskoj uniji pod uvjetom da ispunjavaju kopenhaške kriterije i načela demokracije, poštuju temeljne slobode, ljudska prava i prava manjina te jamče vladavinu prava;

10.  izražava snažnu podršku suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Gruzije, Moldove i Ukrajine unutar njihovih međunarodno priznatih granica te osuđuje rusku ekspanzionističku politiku i destabilizaciju susjednih zemalja čije su posljedice dugotrajni sukobi u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Pridnjestrovlju i Donbasu te nezakonito pripojenje Autonomne Republike Krima; ponovno potvrđuje zajedničku odlučnost da se mirna reintegracija tih teritorija treba postići u okviru međunarodnog prava;

11.  pozdravlja pozitivnu preporuku Komisije od 18. prosinca 2015. za odobrenje bezviznog režima Gruziji i Ukrajini; poziva ukrajinske vlasti da prije travnja 2016. osiguraju potpunu operativnost tijela za borbu protiv korupcije te je uvjeren da će preporuku Komisije ubrzo podržati Vijeće kako bi građani Gruzije i Ukrajine mogli slobodno putovati u EU, kao što to čine građani Moldove;

12.  naglašava da će takav razvoj dodatno potaknuti međuljudske kontakte, uključujući i s građanima Gruzije, Moldove i Ukrajine koji trenutno žive u okupiranim regijama, i osnažiti poslovne, socijalne i kulturne veze između EU-a i Gruzije i Ukrajine te pokazati da bliži odnosi s EU-om zaista donose vidljive koristi svima;

13.  naglašava da je važno da Europska unija ostane ujedinjena i da zajednički nastupi prema Rusiji te da Ukrajina, Gruzija i Moldova ostanu prioritet programa djelovanja EU-a; naglašava da se eventualni proces normalizacije odnosa s Rusijom ni u kom slučaju ne smije odvijati na štetu Ukrajine, Gruzije i Moldove; još jednom naglašava da razvoj Istočnog partnerstva nije usmjeren na narušavanje tradicionalnih povijesnih i gospodarskih odnosa dotičnih zemalja; potiče EU da izbjegava stvaranje nepotrebnih napetosti i da utvrdi primjerena područja suradnje i gospodarske integracije s Euroazijskom gospodarskom unijom; međutim, ističe da se svaka takva suradnja mora temeljiti na poštovanju pravila Svjetske trgovinske organizacije, međunarodnih standarda te slobodne i suverene odluke država da u njoj sudjeluju;

14.  pozdravlja reviziju Europske politike susjedstva u kojoj su kao prioriteti istaknuti sigurnost i stabilnost; naglašava važnost diferenciranog i individualnog pristupa koji se temelji na dostignućima i ambicijama dotičnih zemalja kao i na potrebi za stvaranjem inovativnih i fleksibilnih instrumenata kojima bi se podržala provedba sporazuma o pridruživanju / područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine; poziva EU da se aktivnije i učinkovitije uključi u rješavanje sukoba koji pogađaju Gruziju, Moldovu i Ukrajinu te da pruži potrebnu pomoć u omogućavanju reintegracije teritorija koje kontroliraju separatisti pod ruskim vodstvom;

Ukrajina

15.  izražava podršku svim naporima ukrajinskih institucija u započetim reformama te ih potiče da ih nastave provoditi još dinamičnije, uz snažnu potporu institucija Europske unije;

16.  pozdravlja privremenu provedbu sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini od 1. siječnja 2016.; izražava zadovoljstvo već provedenim pripremnim radnjama; potiče tijela EU-a i Ukrajine koja se bave trgovinom da zajamče da gospodarstvo Ukrajine doista ima koristi od novih mogućnosti pristupa tržištu koje u isto vrijeme potiču i razvijaju unutarnju potražnju; izražava žaljenje što se nije uspio postići sporazum s Ruskom Federacijom jer ni nakon niza pregovora nije bilo moguće smanjiti razlike u pogledu razmišljanja i odluke ruskih vlasti da jednostrano ukinu Sporazum o slobodnoj trgovini, koju je donijela zajednica nezavisnih država, u skladu s kojim bi se za ukrajinsku robu od 1. siječnja 2016. plaćale uvozne carine utvrđene po načelu najpovlaštenije države; naglašava činjenicu da druge članice Euroazijske gospodarske unije nisu slijedile odluku Rusije te poziva Moskvu da usvoji konstruktivno stajalište kako bi se spriječio novi trgovinski rat; poziva EU da podrži Ukrajinu u njezinim aktualnim i budućim sporovima s Rusijom pred Svjetskom trgovinskom organizacijom te da u tu svrhu zauzme status treće strane;

17.  pozdravlja glasovanje u prvom čitanju o izmjenama ustava koje se odnose na decentralizaciju; podsjeća da je na Venecijanskoj konvenciji izdano pozitivno mišljenje o nacrtima amandmana; naglašava da je decentralizacija ključna reforma ukrajinske vlade u cilju modernizacije države čija je namjera povećati moć i institucionalni kapacitet lokalnih zajednica te znatno poboljšati upravljanje, između ostalog, zemljištem, zdravstvom, obrazovanjem i socijalnom zaštitom u korist građana; očekuje da će izmjene ukrajinskog ustava biti usvojene u drugom čitanju potrebnom većinom u ukrajinskom parlamentu;

18.  pozdravlja aktualan i predan rad na izmjenama ustava u pogledu reforme pravosuđa i statusa sudaca, što je ključno za borbu protiv korupcije; poziva ukrajinske vlasti da nastave s tim izmjenama, uzimajući u obzir mišljenje Venecijanske komisije; poziva Ukrajinu da ratificira Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda;

19.  izražava duboku zabrinutost zbog razine duboko ukorijenjene korupcije u državi i podsjeća da je iskorjenjivanje korupcije bio jedan od glavnih zahtjeva Revolucije dostojanstva; pozdravlja nedavne korake, posebno one ukrajinske vlade, prema stvaranju odgovarajućeg institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije u zemlji, u skladu sa sveobuhvatnim antikorupcijskim zakonskim paketom koji je usvojen 14. listopada 2014., posebno nacionalni ured za borbu protiv korupcije, nacionalnu agenciju za sprečavanje korupcije i nacionalnu agenciju za vraćanje imovinske koristi ostvarene korupcijom; usto pozdravlja nedavno usvajanje zakona o državnom financiranju političkih stranaka koji će stupiti na snagu 1. srpnja 2016. te zakon o javnoj nabavi;

20.  pozdravlja aktivnu podršku i solidarnost EU-a u području energetike koji su omogućili ponovnu uspostavu isporuke ruskog plina u Ukrajinu za zimsko razdoblje 2015. – 2016., poziva države članice da u potpunosti iskoriste tranzitni potencijal Ukrajine, da osnaže suradnju kako bi i EU-u i Ukrajini osigurale sigurnu opskrbu energijom te da spriječe gradnju novih cjevovoda koji bi zaobišli Ukrajinu, posebno razvoj projekta Sjeverni tok 2 za dostavu ruskog plina Europi koji bi mogao negativno utjecati na strategiju EU-a za diverzifikaciju izvora energije i na zakonodavstvo EU-a; pozdravlja zakon o razvoju alternativnih izvora energije te suradnju s državama članicama i ostale mjere usmjerene na osiguranje diverzifikacije izvora energije i energetske sigurnosti Ukrajine;

21.  izražava žaljenje što strane, unatoč mjerama koje su u takozvanom „normandijskom formatu” dogovorene na sastanku na vrhu u Parizu 2. listopada 2015. i nekim prvim pozitivnim koracima, nisu do 31. prosinca 2015. uspjele u potpunosti provesti drugi sporazum iz Minska; izražava duboku zabrinutost zbog vojnih aktivnosti niskog intenziteta prvenstveno separatističkih snaga i njihovog stalnog kršenja primirja te poziva sve strane da poštuju svoje obveze; poziva Rusiju da poštuje teritorijalnu cjelovitost i suverenitet Ukrajine i Krima te da bez odgode provede odredbe Sporazuma iz Minska koje još nisu provedene, posebno one koje se odnose na povlačenje stranih postrojbi i plaćenika te teškog oružja i tenkova, puštanje na slobodu svih taoca koje su separatisti nezakonito zarobili te na omogućavanje pristupa posebne promatračke misije OESS-a cijelom području nekih dijelova oblasti Donjecka i Luganska i nekontroliranom dijelu granice s Ruskom Federacijom, kako bi se omogućio daljnji prijenos ovlasti na ukrajinsku službu granične policije; pozdravlja odluku o povećanju broja promatrača OESS-a;

22.  sa zanimanjem iščekuje održavanje slobodnih i poštenih izbora u određenim regijama Donjecka i oblasti Lugansk u skladu s ukrajinskim zakonodavstvom i standardima OESS-a, uz sudjelovanje ukrajinskih političkih stranaka i nadgledanje OESS-a/Ureda za demokratske institucije i ljudska prava kako je predviđeno Sporazumima iz Minska i u skladu sa sporazumom u normandijskom formatu sa sastanka na vrhu u Parizu;

23.  naglašava činjenicu da je sadašnji sukob prouzročio tešku humanitarnu situaciju u regiji Donbas i da je ukrajinskim i međunarodnim humanitarnim organizacijama zabranjen pristup okupiranim regijama u oblastima Donjeck i Lugansk i da im proruski militanti još uvijek uvelike otežavaju isporuku humanitarne pomoći; poziva na to da se humanitarnoj pomoći i humanitarnim radnicima smjesta omogući pristup tim područjima; smatra da bi trebalo poboljšati zakonodavstvo o humanitarnoj pomoći kako bi se potpomognula njezina isporuka; pozdravlja osnivanje Agencije za oporavak Donbasa koja je zadužena za sva pitanja u vezi s humanitarnom pomoći te poziva ukrajinsku vladu da joj pruži nužne financijske i ljudske resurse; pozdravlja humanitarnu i financijsku pomoć kojom EU pomaže Ukrajini u nošenju s tim izazovima; izražava duboku zabrinutost zbog teških humanitarnih uvjeta u kojima živi više od 1,5 milijuna interno raseljenih osoba te poziva na to da se te osobe sigurno vrate u svoje domove; naglašava činjenicu da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti pružanju pomoći djeci, koja su najviše izložena patnji tijekom tog sukoba; pozdravlja održavanje prvog kruga nove kampanje za cijepljenje protiv dječje paralize u toj zemlji;

24.  pozdravlja odluku da se sankcije EU-a Rusiji produže tijekom narednih šest mjeseci te ističe da bi te mjere trebale biti na snazi sve dok se krajnja svrha i sve odredbe Sporazuma iz Minska ne ispune i dok se ne povrati teritorijalni integritet Ukrajine; podsjeća da bi u slučaju dodatnih provokacija ili pokušaja destabilizacije stanja u Ukrajini te mjere trebalo zaoštriti; smatra da bi ponovno uspostavljanje suradnje između EU-a i Rusije trebalo uvjetovati ruskim poštovanjem teritorijalnog integriteta i suverenosti Ukrajine;

25.  pozdravlja objavljivanje izvješća nizozemskog Odbora za sigurnost o rušenju leta MH17 kompanije Malaysia Airlines, pri čemu je život izgubilo 298 nedužnih civila; podržava osnivanje međunarodnog kaznenog suda i poziva Rusku Federaciju da u potpunosti surađuje s međunarodnom zajednicom kako bi se provela sveobuhvatna i nepristrana kaznena istraga te odgovorne izvelo pred lice pravde; žali zbog odluke Ruske Federacije da uloži veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a o osnivanju međunarodnog suda za istragu tog zločina;

26.  poziva na oslobađanje svih talaca, kako je predviđeno u Sporazumima iz Minska, te ilegalno pritvorenih ukrajinskih građana u Ruskoj Federaciji, pa i Nadije Savčenko, Olega Sencova, Aleksandra Kolčenka i drugih;

27.  izražava duboku zabrinutost zbog pogoršanja stanja u vezi s ljudskim pravima na pripojenom Krimu, posebno kada je riječ o pravima manjina, u prvom redu krimskih Tatara, te ljudskih prava svih ukrajinskih građana;

28.  pozdravlja činjenicu da su se prema navodima međunarodne promatračke misije lokalni izbori od 25. listopada 2015. održali uglavnom u skladu s međunarodno priznatim standardima; poziva sve relevantne aktere da porade na uklanjanju manjkavosti koje je uočila međunarodna promatračka misija; naglašava važnost poboljšanja izbornog zakonodavstva, transparentnosti financiranja kampanja te jamčenja slobodnog i jednakog pristupa medijima za sve političke snage; naglašava da će u postupku reforme izbornog zakonodavstva biti važno povesti računa o pravima i interesima nacionalnih manjina, kao što se navodi u Ustavu Ukrajine;

29.  izražava zabrinutost zbog odluke ukrajinskih vlasti da zabrane rad komunističkoj stranci Ukrajine te ih poziva da u cijelosti poštuju slobodu izražavanja i udruživanja u skladu s vrijednostima i normama EU-a;

Gruzija

30.  poziva na cjelovitu provedbu preporuka iz ključnog izvješća posebnog savjetnika EU-a Thomasa Hammarberga o ustavnim i pravnim reformama i ljudskim pravima naslovljenog „Gruzija u tranziciji”;

31.  posebno podsjeća na to da je u izvješću naglasak stavljen na jačanje vladavine prava i potrebu za time da se uvede djelotvoran sustav provjera i ravnoteža kako se državu ne bi poistovjećivalo sa strankom koja je pobijedila na izborima, i to dodatnim razvijanjem jakih demokratskih institucija i javnopravnih tijela koja preuzimaju odgovornost za svoj rad, pa i ureda javnog tužitelja, te u tom pogledu pozdravlja nedavne prve korake prema izmjeni zakona o uredu javnog tužitelja kojima se ta funkcija nastoji depolitizirati;

32.  ponovno potvrđuje da se kaznene istrage i optužnice moraju temeljiti na dokazima, da moraju biti transparentne i lišene političkih razmatranja te da se moraju pridržavati načela pravičnog postupka i poštenog suđenja u skladu s obvezama iz Sporazuma o pridruživanju; ističe da je istražni zatvor izvanredna mjera koja bi se trebala primjenjivati samo u hitnim i točno utvrđenim okolnostima i strogo u skladu sa zakonom, izbjegavajući pritom svaki oblik zloporabe; pozdravlja potvrdu ustavnog suda da takva mjera ne može trajati više od devet mjeseci i prepoznaje da je postojanje konstruktivne političke oporbe ključno za izgradnju uravnoteženog i zrelog političkog sustava kojemu Gruzija teži;

33.  pozdravlja usvajanje novog zakona o radu i poziva na to da ga se u potpunosti prilagodi radničkim pravima i standardima koje propisuje Međunarodna organizacija rada, kako je i propisano u poglavlju o trgovini i održivom razvoju detaljnog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini (DCFTA);

34.  poziva na cjelovitu provedbu zakona o transparentnosti medijskog vlasništva kako bi se promicao i jamčio medijski pluralizam i dodatno osnažilo pravo medija na neovisno i objektivno izvještavanje; u tom pogledu izražava zabrinutost u vezi sa sudskim slučajem u koji je umiješan Rustavi2 TV i ističe da se sudskom odlukom ne bi trebala potkopavati neovisnost uredništva te postaje, kao što je nažalost bio slučaj tijekom prethodnog zakonodavnog razdoblja;

35.  pozdravlja konstruktivnu ulogu i preporuke OESS-a/Ureda za demokratske institucije i ljudska prava iz njegova Izvješća o praćenju suđenja u Gruziji od 9. prosinca 2014. i naglašava da je radi smanjenja percepcije selektivne pravde od presudne važnosti ispraviti manjkavosti navedene u tom izvješću; u tom pogledu pozdravlja to što je sudska provjera mjere određivanja istražnog zatvora postala zadana, što je bio jedan od glavnih uvjeta OESS-a/Ureda za demokratske institucije i ljudska prava;

36.  naglašava da su sloboda medija, sloboda izražavanja i pluralizam informacija temeljne vrijednosti demokratskog društva na koje se Gruzija obvezala u okviru sporazumâ o pridruživanju / sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini; naglašava da monopolizacija medijskog prostora neizbježno vodi k eroziji pluralizma mišljenja i ne ostavlja mjesta političkoj utakmici te poziva vlasti da njeguju klimu održivih i pluralističkih medija i informacija;

37.  podsjeća na izjavu Venecijanske komisije od 22. rujna 2015. o nedozvoljenom pritisku kojemu su izloženi suci ustavnog suda Gruzije te poziva vladu te zemlje da poduzme odgovarajuće mjere, pa i mjere kojima bi se zaštitili sudski službenici i članovi njihovih obitelji, i da u cijelosti istraži sve slučajeve zastrašivanja te da počinitelje privede pravdi;

38.  nadalje, podsjeća na važnost misija OESS-a/ODIHR-a za promatranje izbora iz listopada 2012. i listopada 2013. na kojima je sudjelovao Parlament te poziva na dvostranačko donošenje plana za izbornu reformu, vodeći pritom računa o načelnom stajalištu da u godini koja prethodi izborima ne bi trebalo donositi nikakve velike izmjene izbornog zakona;

39.  poziva sve strane da omoguće siguran i dostojanstven povratak svih interno raseljenih osoba u njihova mjesta stalnog boravišta u okupiranim područjima regije Abhazije i Činvalija/Južne Osetije te ponavlja da su prisilne demografske promjene i dalje neprihvatljive povrede međunarodnog prava; potvrđuje nužnost daljnjeg pružanja pomoći za poboljšanje stanja interno raseljenih osoba i izbjeglica te pozdravlja inicijative EU-a povezane s aktivnim sudjelovanjem u njezinu pružanju;

40.  poziva Rusku Federaciju da ispuni svoje obveze iz Sporazuma o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008. i Provedbenih mjera od 8. rujna 2008., a koje se odnose na povlačenje svih vojnih snaga i omogućavanje punog pristupa okupiranim područjima Promatračkoj misiji Europske unije; nadalje poziva Rusiju da i ona poštuje obvezu neuporabe sile u odnosima s Gruzijom te da dopusti uvođenje međunarodnih sigurnosnih mjera; poziva Rusiju da poništi odluku o priznanju odcjepljenja gruzijskih regija Abhazije i Činvalija/Južne Osetije te da okonča okupaciju tih gruzijskih područja;

41.  pozdravlja činjenicu da Gruzija poduzima korake prema usvajanju fleksibilnog i pragmatičnog pristupa u okviru odnosa sa svojim okupiranim područjima; isto tako poziva EU da razmotri mogućnost stupanja u kontakt s civilnim društvom, posebno na tim teritorijima; u tom pogledu ističe dodanu vrijednost koju imaju inicijative financirane sredstvima EU-a poput mehanizma brzog reagiranja za izgradnju povjerenja;

42.  oštro osuđuje nedavni vandalizam i napade na brojne urede glavne oporbene stranke; poziva na to da se povede brza i temeljita istraga i da se počinitelje privede pravdi;

Moldova

43.  izražava duboku zabrinutost zbog trenutačne političke krize u kojoj se zemlja nalazi nakon pada vlade koja je bila sastavljena u srpnju 2015. i okupljala veliku koaliciju koja je potvrdila proeuropsko usmjerenje te zemlje;

44.  smatra da ta duboka kriza šteti europskoj perspektivi Moldove i žali zbog toga što iskrene europske aspiracije građana te zemlje neki političari i političke snage rabe kako bi prikrili svoje prave ciljeve i netransparentne prakse kojima se žele usporiti reforme;

45.  izražava zabrinutost zbog financijskog i bankovnog sektora Moldove koji predstavlja rizik za stabilan gospodarski razvoj te zemlje; ponavlja činjenicu da se radi većeg povjerenja javnosti u proces reformi institucije Moldove moraju suočiti s trenutačnom situacijom u bankovnom sektoru i to tako da se pobrinu za punu transparentnost istraga, povrat sve ukradene likvidne imovine i privođenje pravdi svih odgovornih za to; naglašava da su te mjere apsolutno ključne kako bi se ponovno zadobilo povjerenje u bankovni sektor Moldove;

46.  u tom pogledu poziva Komisiju da pomno prati tekuće istrage i vlastima Moldove, prema potrebi, ustupi stručno znanje i pomoć za vođenje i privođenje kraju istraga;

47.  nadalje, naglašava da Moldova treba dati novi zamah borbi protiv korupcije, reformi pravosuđa i rješavanju pitanja upravljanja i transparentnosti; stoga poziva novu vladu da rješavanje tih problema odredi kao apsolutni prioritet; priželjkuje da stupanje na snagu novog zakona o financiranju stranaka doprinese tom cilju;

48.  skreće pozornost na trud i količinu sredstava potrebnih za postupno približavanje zakonodavstva Moldove pravnoj stečevini EU-a; stoga pozdravlja bitno povećanje pomoći EU-a za Republiku Moldovu tijekom proteklih godina, koja je dosegla 410 milijuna EUR za razdoblje od 2014. do 2017., i priliku da u svjetlu napretka postignutog u području demokracije, vladavine prava i temeljnih sloboda dobije dodatna sredstva; međutim, naglašava da se financiranje EU-a treba temeljiti na konkretnom i mjerljivom napretku u tim područjima i da bi se pri provedbi projekata trebalo povesti računa o načelima transparentnosti, efikasnosti i dobrog upravljanja; nadalje pozdravlja bilateralnu pomoć koju pružaju države članice i potiče sve donatore da koordiniraju izradu programa pomoći;

49.  pozdravlja uspješnu provedbu bezviznog režima i napredak postignut u području energetske suradnje; ističe nužnost smanjenja energetske ovisnosti o Rusiji i diversifikacije izvora opskrbe; u tom pogledu poziva parlament Moldove da brzo usvoji zakonodavstvo usuglašeno s trećim energetskim paketom;

50.  poziva na temeljitu reformu medija i punu transparentnost medijskog vlasništva; u tom pogledu izražava zabrinutost zbog sadašnjih oligopola i nepostojanja prave konkurencije te poziva na to da se donese strog zakon o sukobu interesa;

51.  nadalje, pozdravlja sudjelovanje Moldove u sve većem broju programa EU-a te izmijenjenu uredbu o autonomnim trgovinskim povlasticama kojom se Moldovi, zemlji za koju vrijedi zabrana uvoza njezinih poljoprivrednih proizvoda, pomaže da svoje izvozno tržište preusmjeri prema EU-u i na taj način pruža socijalna i gospodarska pomoć te istodobno potpomažu reforme i nastojanja da se one provedu;

52.  poziva Kišinjev i Tiraspol da se u većoj mjeri angažiraju oko pronalaska zadovoljavajućeg rješenja za pitanje Pridnjestrovlja u okviru razgovora 5+2 i da poduzmu konkretne mjere za poboljšanje životnih uvjeta njegova stanovništva; potiče pregovaračke strane da pristanu na obnovljeni izravni dijalog i da tijekom 2016. sazovu novi krug pregovora 5+2;

53.  pozdravlja odluku Skupine Parlamenta za podršku demokraciji i koordinaciju izbora da Moldovu odredi kao prioritetnu zemlju za stvaranje parlamentarnih kapaciteta; naglašava činjenicu da bi taj program trebao biti usredotočen na sposobnost parlamenta Moldove da uspješno ispunjava svoju ulogu u okviru provedbe sporazuma o pridruživanju;

54.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, predsjednicima, vladama i parlamentima Gruzije, Moldove i Ukrajine, predsjedniku, vladi i parlamentu Ruske Federacije i OESS-u.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0272.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti