PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 389kWORD 59k
30.12.2015
PE575.976v01-00
 
B8-0074/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Europos vartotojų apsaugos nuo genetiškai modifikuotų žuvų rūšių, ypač lašišos


Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos vartotojų apsaugos nuo genetiškai modifikuotų žuvų rūšių, ypač lašišos  
B8-0074/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) priėmė labai daug ginčų sukėlusį principinį sprendimą, pagal kurį genetiškai modifikuotos lašišos vartojimas yra visiškai priimtinas ir ją pateikti rinkai leidžiama be specialaus ženklinimo;

 

B.  kadangi minėtuoju sprendimu pirmą kartą suteiktas leidimas genetiškai modifikuotą gyvūną naudoti maistui, tai rodo, kad daugelio vartotojų ir nepriklausomų mokslininkų kritika yra ignoruojama;

 

C.  kadangi dėl vykstančių derybų dėl laisvosios prekybos susitarimų su JAV ir Kanada iškyla rizika, jog genetiškai modifikuota lašiša gali patekti į Europos rinką ir dėl privalomo ženklinimo nebuvimo ES piliečiai nebus tinkamai apsaugoti;

 

1.  mano, kad genetiškai modifikuotų maisto produktų, o ypač genetiškai modifikuotų gyvūnų veisimas, auginimas ir vartojimas prieštarauja daugumos ES piliečių valiai ir dėl to turi būti uždraustas;

 

2.  mano, kad, siekiant geriau apsaugoti vartotojus, tokių maisto produktų ženklinimas ir nuoseklus importo draudimas turėtų būti kiekvieno ES prekybos susitarimo dalis.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika