Процедура : 2015/3032(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0078/2016

Внесени текстове :

B8-0078/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 488kWORD 83k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.980v01-00
 
B8-0078/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника на дейността


относно споразуменията за асоцииране / задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032(RSP))


Чарлз Танък, Ришард Антони Легутко, Анна Елжбета Фотига, Марк Демесмакер, Ришард Чарнецки, Томаш Пьотър Поремба, Косма Злотовски, Кажимеж Михал Уяздовски, Рафаеле Фито, Зджислав Краснодембски, Ангел Джамбазки, Едвард Чесак от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно споразуменията за асоцииране / задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032 (RSP).  
B8‑0078/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид споразуменията за асоцииране / задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, Молдова и Украйна, от друга страна,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Грузия, Молдова и Украйна, както и относно Европейската политика за съседство (ЕПС) и Източното партньорство;

–  като взе предвид съвместната декларация от срещата на високо равнище на Източното партньорство, проведена в Рига в периода 21 – 22 май 2015 г.,

–  като взе предвид докладите за напредъка по изпълнението на плана за действие за либерализиране на визовия режим от страна на Грузия и Украйна от 18 декември 2015 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Грузия, Молдова и Украйна са ратифицирали споразуменията за асоцииране (СА), с техните задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, като по този начин са избрали пътя на по-тясна политическа и икономическа интеграция с Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че и на територията на трите държави са налице нерешени, замразени или текущи конфликти, в които Русия играе роля като активен участник (Източна Украйна), окупатор (Крим) или гарант за запазване на статуквото (Абхазия и Южна Осетия, Приднестровието);

В.  като има предвид, че молдовските граждани се ползват от правото на безвизово пътуване до ЕС от април 2014 г. насам, като същевременно през декември 2015 г. Комисията посочи, че Грузия и Украйна са изпълнили всички изискванията, определени в планове за действие за либерализиране на визовия режим;

1.  подчертава значението на споразуменията за асоцииране, заедно с компонентите на задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия; призовава всички държави членки, които все още не са направили това, да ратифицират тези споразумения във възможно най-кратки срокове, за трите асоциирани държави;

2.  приветства напредъка, постигнат до този момент от Грузия, Молдова и Украйна в осъществяването на реформите, изисквани съгласно споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия; подчертава необходимостта да се предостави пълна подкрепа на органите за продължаване на дейността по програмата за реформи и призовава Комисията да положи всички усилия в тази насока;

3.  подчертава твърдата си подкрепа за териториалната цялост на трите държави; призовава Руската федерация да прекрати окупацията на Крим и незабавно да сложи край на всяко пряко или косвено участие в продължаващия конфликт в Украйна, както и в замразените конфликти в Грузия и Молдова; приветства решението на Съвета от 21 декември 2015 г. за продължаване на действието на икономическите санкции срещу Руската федерация, вследствие на неизпълнението на договореностите от Минск от нейна страна;

4.  остро осъжда действията, предприети от Русия с цел застрашаване или проваляне на проевропейския курс, избран от трите асоциирани държави; призовава Москва да се въздържа от намеса във вътрешните работи на тези държави и припомня, че всяка държава е свободна да взема решения относно своето бъдеще и да избира съюзите, в които встъпва;

5.  приветства неотдавна представения доклад от страна на Комисията относно изпълнението от страна на Украйна и Грузия на всички критерии, необходими за безвизово пътуване в рамките на Шенгенското пространство; подчертава колко е важно предоставянето на правото на възползване от режима за безвизово пътуване, което е най-пряката и видима полза за обикновените граждани, произтичаща от по-тясното сътрудничество с Европейския съюз;

6.  подчертава необходимостта енергично да се продължи дейността по програмата за реформи, особено в областта на съдебната система и на върховенството на закона, както и за провеждането на борба с корупцията и организираната престъпност като важна предпоставка за социално-икономическото развитие на трите асоциирани държави;

7.  подчертава, че гражданското общество трябва да играе ключова роля в мониторинга на изпълнението на споразуменията за асоцииране и на свързаните с това действия от страна на правителствата и парламентите; следователно подчертава необходимостта на организациите на гражданското общество да бъдат предоставени средства и капацитет за ефективното изпълняване на тази роля в трите асоциирани държави;

8.  подчертава, че подписването и ратифицирането на споразуменията за асоцииране не представляват крайна цел в отношенията с ЕС и изтъква, че съгласно член 49 от ДЕС всяка европейска държава може да кандидатства за членство в Европейския съюз, при условие че спазва принципите на демокрацията, зачита основните свободи и правата на човека и на малцинствата, като също така гарантира спазването на принципите на правовата държава;

Грузия

9.  приветства постигнатия напредък в прилагането на задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия и добрия темп на сближаване на законодателството на Грузия със стандартите на ЕС;

10.  приветства напредъка, постигнат от Грузия през последните три години по всички теми в рамките на четирите тематични области на Плана за действие за либерализиране на визовия режим, и приветства ангажираността, демонстрирана от грузинските органи в тази връзка;

11.  подчертава, че свободата на медиите, свободата на изразяване и разнообразието на източниците на информация са основни ценности на едно демократично общество; изразява загриженост във връзка с неблагоприятното въздействие върху медийния плурализъм на случаи като този на дружеството за радио- и телевизионно разпространение „Rustavi 2“; призовава грузинските органи да гарантират медийния плурализъм и редакционната независимост, особено в навечерието на парламентарните избори през 2016 г.;

12.  в тази връзка подчертава, че съдебните производства следва да бъдат прозрачни, безпристрастни и да не бъдат политически мотивирани; призовава Грузия да продължи и пълното прилагане на реформата на съдебната система, включително за укрепване на нейната независимост и деполитизирането на прокуратурата; изразява загриженост във връзка с широкото използване на задържането под стража в досъдебно производство, което следва да бъде извънредна мярка, прилагана единствено при неотложни и недвусмислени обстоятелства;

13.  подчертава, че наличието на политическа опозиция е от първостепенно значение, ако целта е да се постигне балансирана и зряла политическа система, и подчертава, че всеки акт на насилие срещу членове на която и да е политическа партия следва да бъде незабавно и щателно разследван;

Молдова

14.  изразява загриженост във връзка с липсата на политическа стабилност, която преобладава след парламентарните избори от 30 ноември 2014 г.; подчертава, че тази ситуация е пагубна за провеждането на необходимите реформи и за прилагане на споразумението за асоцииране и задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия;

15.  призовава проевропейските партии в държавата да вземат участие в сериозни разговори за сформиране на ново, стабилно правителство, което да даде нов тласък на процеса на реформи и да се основава на постигнатия до този момент напредък в областта на секторните реформи в молдовското законодателство, в съответствие с достиженията на правото на ЕС;

16.  подчертава, че са необходими допълнителни усилия за борба с корупцията, създаването на независима и деполитизирана съдебна система, както и за стабилизиране на икономиката на Молдова; изразява съжаление във връзка с факта, че поради политическата нестабилност на институциите на Молдова и тяхната неспособност да постигат резултати, предоставянето на финансовата помощ от ЕС е било преустановено от началото на 2015 г.;

17.  призовава органите да проведат пълно и задълбочено разследване на корупционния скандал и кражбата на 1 млрд. евро от банковата система и да изправят отговорните за това пред съда;

Украйна

18.  изразява задоволството си от вече положените усилия от всички украински институции в полза на реформите, въпреки трудното вътрешно положение, и приветства прилагането на задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия, считано от 1 януари 2016 г.;

19.  заявява отново твърдата си подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници и осъжда агресивната и експанзионистична политика на Русия и нейната непрекъсната и пряка военна, логистична и финансова подкрепа за сепаратистите, както и липсата на воля за нормализиране на ситуацията и за изпълнение на международните задължения, които самите руски органи са поели за тази цел; изразява дълбока загриженост във връзка с нарастващия брой нарушения на споразумението за прекратяване на огъня от октомври 2015 г. насам;

20.  изразява съжаление относно факта, че продължаващата руска агресия е довела до бедственото хуманитарно положение в Донбас, като на украинските и международните хуманитарни организации е отказан достъп до окупираните региони; изразява дълбоката си загриженост във връзка с хуманитарното предизвикателство, предизвикано от условията на живот на над 1,5 милиона вътрешно разселени лица; изразява дълбока загриженост във връзка с нарушенията на правата на човека в окупирания от Русия Крим, особено във връзка с тежкото положение на кримските татари;

21.  призовава за освобождаването на всички заложници, както е предвидено в договореностите от Минск, както и на украинските граждани, незаконно задържани в Руската федерация, включително Надя Савченко, Олег Сенцов, Александър Колченко и др.;

22.  подчертава необходимостта от засилване на усилията за борба с дълбоко вкоренената корупция в държавата и приветства стъпките, предприети от украинския парламент за създаване на институционална рамка за тази цел;

23.  очаква от украинските органи бързо и стриктно прилагане на разпоредбите на задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия и Програмата за асоцииране; подчертава необходимостта от постигането на по-нататъшен напредък в редица области, включително процеса на конституционна реформа, промените в съдебната система и правовата държава, като се обърне особено внимание на затрудненото финансово положение на държавата;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на държавите членки, на правителствата и парламентите на държавите от Източното партньорство и на Руската федерация, на Парламентарната асамблея Евронест, както и на парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Правна информация - Политика за поверителност