Postupak : 2015/3032(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0078/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0078/2016

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 266kWORD 79k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.980v01-00
 
B8-0078/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o sporazumima o pridruživanju / sporazumima o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Edward Czesak u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o sporazumima o pridruživanju / sporazumima o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP))  
B8-0078/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir sporazume o pridruživanju / područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, Moldove i Ukrajine, s druge strane,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Gruziji, Moldovi i Ukrajini te svoje nedavno izvješće o preispitivanju Europske politike susjedstva i Istočnog partnerstva,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu sa sastanka na vrhu Istočnog partnerstva održanog u Rigi 21. i 22. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješća o napretku u provedbi akcijskog plana za liberalizaciju viznih režima u Gruziji i Ukrajini od 18. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Gruzija, Moldova i Ukrajina ratificirale sporazume o pridruživanju zajedno s pripadajućim područjima produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine i time se odlučile za tješnju političku i gospodarsku integraciju s Europskom unijom;

B.  budući da na području svih triju zemalja postoje neriješeni zamrznuti sukobi ili sukobi u tijeku u kojima Rusija igra aktivnu ulogu (istočna Ukrajina), ulogu okupatora (Krim) ili jamca statusa quo (Abhazija i Južna Osetija, Pridnjestrovlje);

C.  budući da građani Moldove od travnja 2014. u Europsku uniju putuju bez vize te da je Komisija u prosincu 2015. iznijela podatak da su Gruzija i Ukrajina ispunile sve preduvjete određene Akcijskim planom za liberalizaciju viznog režima;

1.  ističe važnost sporazuma o pridruživanju te područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine koji čine njihov sastavni dio; poziva sve države članice koje to još nisu učinile da u najkraćem mogućem roku ratificiraju sporazume sa sve tri zemlje;

2.  pozdravlja dosadašnji napredak Gruzije, Moldove i Ukrajine u provedbi reformi određenih sporazumima o pridruživanju i sporazumima o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini; ističe da je potrebno pružiti punu potporu vlastima u ostvarivanju programa reformi i poziva Komisiju da uloži sve potrebne napore kako bi se to ostvarilo;

3.  ističe da u potpunosti podržava teritorijalnu cjelovitost svih triju zemalja; poziva Rusku Federaciju da prekine okupaciju Krima i bez odgode okonča svaku vrstu izravne ili neizravne umiješanosti u sukob koji se odvija u Ukrajini, kao i u zamrznute sukobe u Gruziji i Moldovi; pozdravlja odluku Vijeća od 21. prosinca 2015. o produljenju gospodarskih sankcija Ruskoj Federaciji uslijed neprovođenja sporazuma iz Minska;

4.  najoštrije osuđuje mjere koje je poduzela Rusija kako bi potkopala ili upropastila proeuropski put koji su odabrale tri države obuhvaćene postupkom pridruživanja; poziva Moskvu da se suzdrži od uplitanja u unutarnje poslove tih zemalja i podsjeća da je svaka zemlja slobodna donositi odluke o svojoj budućnosti i birati svoja savezništva;

5.  pozdravlja nedavno izvješće Komisije u kojem se navodi da su Ukrajina i Gruzija ispunile sve kriterije potrebne za putovanje bez viza u Schengenskom prostoru; naglašava važnost odobravanja bezviznog režima kao najizravnije i najvidljivije prednosti tješnje suradnje s Europskom unijom za obične građane;

6.  ističe odlučno provođenje programa reformi, ponajprije u području pravosuđa i vladavine prava, te borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala kao važne preduvjete za društveni i gospodarski razvoj triju zemalja obuhvaćenih postupkom pridruživanja;

7.  naglašava da civilno društvo ima ključnu ulogu u nadzoru provedbe sporazuma o pridruživanju i povezanih aktivnosti koje provode vlade i parlamenti; stoga ističe potrebu da se organizacijama civilnog društva daju sredstva i kapaciteti kako bi mogle učinkovito ispuniti svoju ulogu u sve tri zemlje obuhvaćene postupkom pridruživanja;

8.  naglašava da potpisivanje i ratifikacija sporazuma o pridruživanju ne predstavljaju konačan cilj u odnosima s EU-om te ističe da prema članku 49. UEU-a bilo koja europska država može podnijeti zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, pod uvjetom da se pridržava načela demokracije, poštuje temeljne slobode, ljudska prava i prava manjina te jamči vladavinu prava;

Gruzija

9.  pozdravlja napredak postignut u provedbi sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini te dobar tempo približavanja gruzijskog zakonodavstva standardima EU-a;

10.  pozdravlja napredak koji je Gruzija postigla u posljednje tri godine u sva tri područja pokrivena četirima temeljnim područjima Akcijskog plana za liberalizaciju viznog režima te pohvaljuje predanost koju su gruzijske vlasti pokazale u tom pogledu;

11.  ističe da su sloboda medija i izražavanja te pluralizam izvora informacija temeljne vrijednosti demokratskog društva; zabrinut je zbog negativnih učinaka koje slučajevi poput onog televizijske kuće Rustavi 2 imaju na pluralizam medija; poziva gruzijske vlasti da zajamče pluralizam medija i neovisnost uredništva, pogotovo uoči održavanja parlamentarnih izbora 2016. godine;

12.  u tom pogledu naglašava da sudski postupci trebaju biti transparentni, nepristrani i neopterećeni političkim motivima; poziva Gruziju da nastavi provoditi i provede u potpunosti reformu pravosuđa, ojača njegovu neovisnost i depolitizira ured tužiteljstva; zabrinut je zbog široke primjene istražnog zatvora, koji bi trebao biti izvanredna mjera koja se primjenjuje samo u hitnim i nedvosmislenim okolnostima;

13.  naglašava da je postojanje političke opozicije iznimno važno za uravnotežen i zreo politički sustav i ističe da bi se svaki čin nasilja protiv članova bilo koje političke stranke trebao brzo i temeljito istražiti;

Moldova

14.  zabrinut je zbog nedostatka političke stabilnosti koji prevladava od parlamentarnih izbora održanih 30. studenoga 2014.; ističe da je ta situacija štetna za provođenje potrebnih reformi i provedbu sporazuma o pridruživanju te sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini;

15.  poziva proeuropske stranke u toj zemlji da pokrenu ozbiljne razgovore o formiranju nove, stabilne vlade koja bi udahnula novi život u postupak provođenja reformi i iskoristila dosadašnji napredak postignut u provođenju sektorskih reformi te usklađivanju moldovskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a;

16.  naglašava da je potrebno uložiti veći napor u borbu protiv korupcije, stvaranje neovisnog i depolitiziranog pravosuđa te stabiliziranje moldovskog gospodarstva; žali zbog činjenice da je uslijed političke nestabilnosti moldovskih institucija i njihove nemogućnosti da postignu željene rezultate od početka 2015. obustavljena financijska pomoć EU-a;

17.  poziva vlasti da potpuno i podrobno istraže korupcijski skandal i krađu 1 milijarde EUR iz bankovnog sustava te da odgovorne privedu pravdi;

Ukrajina

18.  izražava zadovoljstvo naporima koje su sve ukrajinske institucije već uložile u korist reformi unatoč teškom unutarnjem stanju i pozdravlja provedbu sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini od 1. siječnja 2016.;

19.  ponavlja da snažno podržava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine u okvirima međunarodno priznatih granica i osuđuje agresivnu i ekspanzionističku politiku Rusije te neprekidnu i izravnu vojnu, logističku i financijsku potporu separatistima, kao i nepostojanje bilo kakve volje da se stanje normalizira i ispune međunarodne obveze koje su s istim ciljem preuzele i same ruske vlasti; duboko je zabrinut zbog činjenice da se od listopada 2015. sve češće krši primirje;

20.  žali zbog toga što je aktualna ruska agresija prouzročila iznimno teško humanitarno stanje u Donbasu i što ukrajinskim i međunarodnim humanitarnim organizacijama nije dopušten pristup okupiranim regijama; izražava duboku zabrinutost zbog humanitarnog izazova koji predstavljaju uvjeti u kojima se nalazi više od 1,5 milijuna interno raseljenih osoba; duboko je zabrinut zbog kršenja ljudskih prava na području Krima koji su okupirali Rusi, a posebno zbog iznimno teške situacije krimskih Tatara;

21.  poziva na puštanje svih taoca, što je i predviđeno sporazumima iz Minska, kao i ukrajinskih državljana nezakonito pritvorenih u Ruskoj Federaciji, između ostalih Nadje Savčenko, Olega Sencova, Aleksandra Kolčenka i drugih;

22.  ističe da je potrebno pojačati napore u borbi protiv ukorijenjene korupcije u zemlji i pozdravlja korake koje je ukrajinski parlament poduzeo kako bi u tom cilju uspostavio institucijski okvir;

23.  očekuje od ukrajinskih vlasti da brzo i strogo provedu odredbe sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini i plana o pridruživanju; naglašava da je potrebno postići dodatan napredak u brojnim područjima kao što su postupak ustavne reforme, promjene u pravosuđu i vladavina prava, posebno vodeći računa o teškoj ekonomskoj situaciji u toj zemlji;

24.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, državama članicama, vladama i parlamentima zemalja Istočnog partnerstva i Ruske Federacije, Parlamentarnoj skupštini Euronest te parlamentarnim skupštinama Vijeća Europe i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti