Postopek : 2015/3032(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0078/2016

Predložena besedila :

B8-0078/2016

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0018

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 330kWORD 79k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0068/2016
15.1.2016
PE575.980v01-00
 
B8-0078/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih sporazumih o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (2015/3032(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Edward Czesak v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih sporazumih o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (2015/3032(RSP))  
B8-0078/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju pridružitvenih sporazumov/poglobljenih in celovitih sporazumov o prosti trgovini med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino na drugi strani,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Gruziji, Moldaviji in Ukrajini, kot tudi nedavnega poročila o pregledu evropske sosedske politike in vzhodnega partnerstva,

–  ob upoštevanju skupne izjave z vrha vzhodnega partnerstva, ki je potekal 21. in 22. maja 2015 v Rigi,

–  ob upoštevanju poročila o napredku Gruzije in Ukrajine pri izvajanju akcijskega načrta o liberalizaciji vizumskega režima z dne 18. decembra 2015,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so Gruzija, Moldavija in Ukrajina ratificirale pridružitvene sporazume s poglobljenim in celovitim območjem proste trgovine in se tako odločile za tesnejše politično in gospodarsko povezovanje z Evropsko unijo;

B.  ker imajo vse tri države na svojih ozemljih nerešene zamrznjene ali obstoječe konflikte, v katerih nastopa Rusija kot dejavna udeleženka (vzhodna Ukrajina), okupator (Krim) ali garant statusa quo (Abhazija in Južna Osetija, Pridnestrje);

C.  ker državljani Moldavije potujejo v EU brez vizumov od aprila 2014, medtem ko je Komisija decembra 2015 navedla, da Gruzija in Ukrajina izpolnjujeta vse pogoje iz akcijskih načrtov za liberalizacijo vizumskega režima;

1.  poudarja pomembnost pridružitvenih sporazumov s sestavinami poglobljenega in celovitega območja proste trgovine; poziva vse države članice, ki tega še niso storile, naj čim prej ratificirajo sporazume z vsemi tremi državami pridružitve;

2.  pozdravlja dosedanji napredek Gruzije, Moldavije in Ukrajine pri izvajanju reform, predvidenih v pridružitvenih sporazumih in poglobljenih in celovitih sporazumih o prosti trgovini; poudarja, da je treba oblastem zagotoviti popolno podporo pri uresničevanju programa reform, in poziva Komisijo, naj si prizadeva k temu;

3.  poudarja svojo neomajno podporo ozemeljski celovitosti vseh treh držav; poziva Rusko federacijo, naj konča okupacijo Krima in nemudoma prekine neposredno ali posredno vpletenost v obstoječem konfliktu v Ukrajini, kot tudi v zamrznjenih konfliktih v Gruziji in Moldaviji; pozdravlja sklep Sveta z dne 21. decembra 2015 o podaljšanju gospodarskih ukrepov proti Ruski federaciji zaradi neupoštevanja sporazumov iz Minska;

4.  najostreje obsoja dejanja Rusije, da bi spodkopala ali iztirila proevropsko smer, ki so si jo izbrale tri države pridružitve; poziva Moskvo, naj se vzdrži vmešavanja v notranje zadeve teh držav, in ponovno opominja, da vsaka državo svobodno odloča o svoji prihodnosti in izbira zavezništva;

5.  pozdravlja nedavno poročilo Komisije o tem, da Ukrajina in Gruzija izpolnjujeta vsa merila za potovanja brez vizumov v okviru schengenskega območja; poudarja, kako pomembna je uvedba brezvizumskega režima za običajne državljane kot najbolj neposredna in vidna prednost tesnejšega sodelovanja z Evropsko unijo;

6.  poudarja, da je treba odločno uresničevati program reform, zlasti na področjih sodstva in pravne države, ter se boriti proti korupciji in organiziranemu kriminalu, saj so to pomembni predpogoji za družbeno-gospodarski razvoj treh držav pridružitve;

7.  poudarja ključno vlogo civilne družbe pri spremljanju izvajanja pridružitvenih sporazumov in z njimi povezanih vladnih in parlamentarnih ukrepov; zato poudarja, da je treba organizacijam civilne družbe v vseh treh državah pridružitve omogočiti sredstva in zmogljivosti za učinkovito izvajanje te vloge;

8.  poudarja, da podpis in ratifikacija pridružitvenih sporazumov ni končni cilj v odnosih z EU, in opozarja, da lahko v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) vsaka evropska država zaprosi za članstvo v Evropski uniji, če bo ravnala v skladu z načeli demokracije, spoštovala temeljne svoboščine, človekove pravice in pravice manjšin ter zagotavljala pravno državo;

Gruzija

9.  pozdravlja napredek pri izvajanju poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini ter pri približevanju gruzijske zakonodaje standardom EU;

10.  pozdravlja napredek, ki ga je Gruzija v zadnjih treh letih dosegla na vseh področjih štirih sklopov akcijskega načrta za liberalizacijo vizumskega režima, in želi pohvaliti predanost, ki so jo v zvezi s tem pokazale gruzijske oblasti;

11.  poudarja, da so svoboda medijev, svoboda izražanja in pluralnost informacij temeljne vrednote demokratične družbe; je zaskrbljen zaradi negativnega učinka primerov, kot je televizijska postaja Rustavi 2, na pluralnost medijev; poziva gruzijske oblasti, naj zagotovijo pluralnost medijev in uredniško neodvisnost, zlasti glede na bližnje parlamentarne volitve v letu 2016;

12.  v zvezi s tem poudarja, da morajo biti sodni postopki pregledni, nepristranski in brez političnega motiva; poziva Gruzijo, naj nadaljuje z reformo sodstva, vključno s krepitvijo neodvisnosti sodstva in depolitizacijo tožilstva, ter jo v celoti izvede; je zaskrbljen zaradi razširjene uporabe pripora v predkazenskem postopku, ki je izjemni ukrep in bi ga bilo treba uporabljati samo v nujnih in nedvoumnih okoliščinah;

13.  poudarja, da je za uravnotežen in zrel politični sistem nujna politična opozicija ter da je treba vsa nasilna dejanja proti pripadnikom političnih strank nemudoma in temeljito preiskati;

Moldavija

14.  je zaskrbljen zaradi pretežnega pomanjkanja politične stabilnosti po parlamentarnih volitvah 30. novembra 2014; poudarja, da te razmere škodijo uresničevanju potrebnih reform in izvajanju pridružitvenega sporazuma ter poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini;

15.  poziva proevropske stranke v državi, naj sodelujejo v resnih pogovorih o oblikovanju nove stabilne vlade, ki bi ponovno oživila reformni proces in izkoristila doslej doseženi napredek pri uresničevanju sektorskih reform in približevanju moldavske zakonodaje pravnemu redu EU;

16.  poudarja, da so potrebna nadaljnja prizadevanja v boju proti korupciji, vzpostavitvi neodvisnega in depolitiziranega sodstva ter stabilizaciji moldavskega gospodarstva; obžaluje, da je od začetka leta 2015 začasno ustavljena finančna pomoč EU zaradi politične nestabilnosti moldavskih institucij in njihove nezmožnosti, da bi zagotovile rezultate;

17.  poziva oblasti, naj v celoti in temeljito preiščejo korupcijski škandal in krajo 1 milijarde EUR iz bančnega sistema, odgovorne pa naj sodno preganjajo;

Ukrajina

18.  ceni dosedanja prizadevanja vseh ukrajinskih institucij v korist reform, kljub težavnim notranjim razmeram, in pozdravlja izvajanje poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini od 1. januarja 2016;

19.  ponovno izraža odločno podporo suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine znotraj mednarodno priznanih meja in ostro obsoja agresivno in ekspanzionistično politiko Rusije ter njeno stalno in neposredno vojaško, logistično in finančno podporo separatistom, kot tudi pomanjkanje volje za normalizacijo razmer in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, ki so jih ruske oblasti same prevzele; je globoko zaskrbljen zaradi povečevanja števila kršitev premirja od oktobra 2015;

20.  obsoja dejstvo, da so še vedno trajajoči ruski napadi povzročili izjemno težke humanitarne razmere v Doneškem bazenu, medtem ko ukrajinskim in mednarodnim humanitarnim organizacijam preprečujejo dostop do zasedenih območij; je zelo zaskrbljen nad humanitarnim izzivom, ki ga predstavljajo razmere več kot 1,5 milijona notranje razseljenih oseb; je zelo zaskrbljen zaradi kršitev človekovih pravic na območju Krima, ki ga je zasedla Rusija, zlasti nad obupnimi razmerami krimskih Tatarov;

21.  poziva k izpustitvi vseh talcev, kot je določeno v sporazumih iz Minska, in nezakonito pridržanih ukrajinskih državljanov v Ruski federaciji, vključno z Nadjo Ševčenko, Olegom Sencovom, Aleksandrom Kolčenkom in drugimi;

22.  poudarja, da je treba okrepiti prizadevanja za boj proti globoko zakoreninjeni korupciji v državi, in pozdravlja ukrepe ukrajinskega parlamenta, da v ta namen vzpostavi institucionalni okvir;

23.  od ukrajinskih oblasti pričakuje hitro in dosledno izvajanje določb poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini ter pridružitvenega načrta; poudarja, da je treba doseči nadaljnji napredek na številnih področjih, vključno s procesom ustavne reforme, spremembami sodstva in pravno državo, obenem pa upoštevati zlasti težke finančne razmere v državi;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, državam članicam, vladam in parlamentom držav vzhodnega partnerstva in Ruske federacije, parlamentarni skupščini Euronest ter parlamentarnima skupščinama Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov