Процедура : 2015/3032(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0080/2016

Внесени текстове :

B8-0080/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 583kWORD 91k
15.1.2016
PE575.982v01-00
 
B8-0080/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032(RSP))


Хелмут Шолц, Барбара Спинели, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна, Иржи Мащалка on behalf of the GUE/NGL Group

Резолюция на Европейския парламент относно задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (2015/3032 (RSP).  
B8‑0080/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

Общи аспекти

А.  като има предвид, че ЕС следва политика на разширяване на нейната икономическа и политическа сфера на влияние върху Грузия, Молдова и Украйна с подписването на споразуменията за асоцииране, включващи задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия, без да бъде подходящо разгледана интензивността на търговските отношения и историческата взаимозависимост на икономиките на тези държави с икономиките на други държави в региона, в това число и Русия; като има предвид, че тази политика, заедно с вътрешните проблеми, води до повишена политическа нестабилност, насилие и война в Украйна;

Б.  като има предвид, че задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия са проправили пътя за офанзива на корпоративни интереси относно природните ресурси в тези три държави и особено добре известния украински потенциал в областта на селскостопанските и добивни ресурси, за сметка на благосъстоянието на местното население;

В.  като има предвид, че мирът и стабилността са застрашени на европейско и международно равнище от продължаващото напрежение между ЕС, Украйна, САЩ и други западни държави, и Руската федерация; като има предвид, че се наблюдава изключително опасна политическа и военна ескалация между Русия и Запада, с участието, през последните няколко години, на държавите – членки на НАТО, което се доближава до провокирането на враждебни действия;

Украйна

Г.  като има предвид, че задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия между ЕС и Украйна временно влезе в сила на 1 януари 2016 г., след като това беше отложено за една година по искане на Украйна, и въпреки неуспеха на преговорите по въпросите, свързани с търговията, между Русия, ЕС и Украйна, които бяха проведени с оглед решаване на проблемите, свързани с влизането в сила на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия и неговата съвместимост с търговията с търговската зона на Общността на независимите държави (ОНД);

Д.  като има предвид, че проблемите, довели до размириците в Украйна през 2013 г., продължават да бъдат нерешени, в това число корупцията, икономическата и социалната криза, недоверието в политиката и разочарованието от политическата система на Украйна, дължащо се на продължаващото политическо влияние на олигархичните структури; като има предвид, че неуспехът на правителството и парламента за преборване на корупцията подкопа доверието на народа на Украйна и това на международната общност; като има предвид, че настоящото правителство добави към тези проблеми налагането на неолиберални корпоративни и националистически програми с помощта на паравоенни групировки;

Е.  като има предвид, че Украйна е на ръба на икономически и социален срив, което виртуално я превръща в нефункционираща държава; като има предвид, че външният дълг на Украйна се е увеличил повече от два пъти през последните две години и че страната е обявила, че не е в състояние да изпълнява задълженията по дълга си към Русия, като същевременно в периода между декември 2014 г. и декември 2015 г. инфлацията нарасна до 43.3 % — най-високото равнище за 20 години; като има предвид, че по данни на ООН 80 % от украинците живеят под прага на бедността; като има предвид, че въпреки богатството на тази държава, минималната работна заплата е около 50 евро на месец, което я прави най-ниската в Европа;

Ж.  като има предвид, че Комунистическата партия на Украйна е забранена;

З.  като има предвид, че профсъюзните деятели и политическите партии са подложени на репресии, а основните демократични и граждански права като например свободата на изразяване на мнение и свободата на сдружаване не са зачитани - в очевидно противоречие със споразумението за асоцииране, подписано между Украйна и ЕС;

И.  като има предвид, че договореностите от Минск все още не са изпълнени изцяло, независимо от това, че тяхното прилагане предполага наличието на политическа воля от всички страни за разработването на политически и технически решения по отношение на дванадесетте точки на споразуменията въз основа на взаимно договорен компромис между страните;

Молдова

Й.  като има предвид, че досега от никого не е потърсена отговорност за изчезването на молдовския бюджет в размер на 1 милиард евро или над 15 % от БВП на държавата; като има предвид, че задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия между ЕС и Молдова е влязло в сила въпреки високите нива на корупция сред политическия елит и липсата на реформа на съдебната и банковата система, позволяваща това;

K.  като има предвид, че през 2015 г. в Молдова се разразиха най-мащабните масови протести от десетилетия насам;

Л.  като има предвид, че правителството е наредило задържането на лидера на една от опозиционните партии, Григорий Петренко, както и на много други политически опоненти, като се опитва да предотврати политически израз на всякакво противопоставяне срещу това; като има предвид, че 32 членове на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), представляващи всички политически тенденции и 20 държави членки, са подписали писмена декларация относно „случая Петренко“, с която се призовава недвусмислено Молдова да гарантира „незабавното освобождаване на всички политически затворници“;

M.  като има предвид, че политиката на строги икономии в съчетание с ширещата се корупция доведоха до разпродаване на промишлеността и ресурсите на Молдова, както и до опустошаване на средствата за прехрана на нейните граждани, с което се задълбочава загубата на доверие в политическото лидерство на Молдова от страна на младото поколение, предизвикващо непрестанна и масова емиграция;

Грузия

Н.  като има предвид, че геополитическата битка за влияние над Грузия се оказа непродуктивна за държавата;

O.  като има предвид, че през последните три години се наблюдава влошаване на основните икономически показатели в Грузия по отношение на инфлацията, държавния дълг, икономическия растеж, износа, вноса, националния доход на глава от населението, пенсиите и минималните средства за издръжка; като има предвид, че това са неблагоприятни условия за влизането в сила на задълбоченото и всеобхватно споразумение за свободна търговия;

П.  като има предвид, че търговията с Русия е доказала факта, че представлява важен инструмент за икономическата стабилност на Грузия: като има предвид, че президентът на Русия Владимир Путин наскоро потвърди готовността на Русия за възстановяването на взаимоотношенията с принадлежащата навремето към СССР Грузия, прекъснати вследствие на войната през август 2008 г., и предложи да отмени изискването за визи за грузинските граждани;

Общи аспекти

1.  изразява дълбоката си загриженост по повод на опустошителните последици от задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Молдова, Грузия и Украйна, що се отнася до благосъстоянието на местното население и мира в региона, и призовава за тяхното временно прекратяване;

2.  призовава да се започне работа по нови форми на сътрудничество и връзки между ЕС и Евроазиатската икономическа област;

3.  отхвърля настоящата политика за източното съседство на ЕС; заявява отново, че всяка политика за източното съседство, която не взема под внимание интересите на всички заинтересовани страни, включително на Русия, е обречена на неуспех; подчертава необходимостта от разработване на политика за съседство, която да насърчава регионалното сътрудничество, без да изключва нито една държава, желаеща да вземе участие; приканва Русия да вземе активно участие в подобен процес;

4.  осъжда разширяването на НАТО и факта, че в резултат на това разширяване и на политиката на ЕС за източното съседство е поставена нова желязна завеса на границата с Русия; предупреждава, че ако възобновяването на диалога, насочен към постигането на резултати, се окаже неуспешно, това може да има опасни последици за мира и сигурността в Европа и по света;

5.  призовава ЕС да започне отново воденето на целенасочен политически диалог с Русия с цел възстановяване на доверието и намиране на решения на всички неуредени и спорни въпроси; призовава за възобновяване на формите на диалог, които съществуваха между ЕС и Русия преди началото на украинската криза на всички равнища на институциите на ЕС; настоятелно призовава ЕС да сложи край на своите политики на санкции срещу Русия, които доведоха до търговска война и които преди всичко доказаха, че са политически неефективни и непродуктивни;

Украйна

6.  изразява дълбоко съжаление от факта, че Комисията не отчита какво е действителното положение в Украйна и неуспеха на украинското правителство за провеждане на основни реформи в съответствие с неговите задължения, произтичащи от Споразумението за асоцииране и от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), като например:

Øпоследователно изкореняване на корупцията;

Øустановяване на принципите на правовата държава;

Øдецентрализация и сериозни гаранции по отношение на демократичното участие на гражданите от регионите в Украйна във всички важни процеси на вземане на решения, и по-специално в сферата на социалното и икономическото развитие;

Øокончателно отделяне на олигарсите от политиката, при наличие на демократичен контрол;

Øзачитане на правата на човека и демократичните права, включително на езиковите права;

Øразпускане на паравоенните единици и възстановяване на строг държавен контрол върху полицията и армията;

Øнезабавно упражняване на прозрачен, демократичен и законен парламентарен контрол над всички сили за сигурност в страната, както и разоръжаване на всички паравоенни и частни т.нар. сили за сигурност;

Øслагане на край на политиката на строги икономии.

7.  отхвърля всяка финансова подкрепа за Украйна, ако тези реформи не бъдат осъществени; призовава Комисията и ЕСВД да обвържат по-нататъшното сътрудничество с украинските органи с целите за гарантиране на дейностите на синдикатите и социалните движения, както и свободата на сдружаване и свободата на изразяване;

8.  осъжда най-строго забраната на Комунистическата партия на Украйна и призовава за незабавна отмяна на забраната; изразява дълбока загриженост относно тази атака срещу свободата на изразяване и съществуването на демократична политическа партия в Украйна, и призовава институциите на ЕС, както и другите демократични европейски и международни органи да заемат твърда позиция и категорично да осъдят тази сериозна атака срещу демокрацията в Украйна;

9.  решително подкрепя Минския процес, в това число поетите ангажименти във връзка с търговията, и настоятелно призовава страните да спазват вече постигнатите споразумения и да ги доразвият чрез нови преговори с оглед изготвяне на една по-прозрачна и по-ясна пътна карта с конкретни показатели, които трябва да бъдат изпълнени от всички страни, участващи в преговорите;

10.  противопоставя се политиката на огромно увеличение на външния дълг на Украйна да бъде управлявана от Комисията в сътрудничество с МВФ, което ще направи Украйна зависима от международните финансови институции;

11.  изразява дълбоката си загриженост по повод огромното влияние на крайната десница върху украинската политика; подчертава, че даването на възможност на лица с крайно десни възгледи да упражняват контрол над значителни ресурси в областта на правоприлагането представлява явна опасност за демокрацията; настоятелно призовава украинското правителство да унищожи свързаните с насилие крайно десни групировки, в изпълнение на Споразумението за асоцииране и Конвенцията на ООН за правата на човека;

Молдова

12.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с неуспеха на Молдова да установи принципите на правовата държава: призовава да се сложи край на безнаказаността спрямо изчезването на 1 млрд. евро от бюджета на Молдова, както и спрямо други случаи на корупция; отбелязва неуспеха за създаване на независима съдебна система, нещо, за което беше отправен призив съгласно споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова;

13.  отправя искане за незабавното освобождаване на всички политически затворници в Молдова, включително Григорий Петренко и неговите седем поддръжници на опозицията, както и незабавното и пълно прекратяване на съдебния произвол; призовава правителството на Молдова да изпълни задълженията на държавата, като член на Съвета на Европа и страна по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи;

14.  призовава правителството на Молдова да преразгледа своята политика на строги икономии, да предприеме действия за предоставяне на правомощия на националната промишленост и да разгледа неотложните социални нужди на населението, по-специално по отношение на здравеопазването, отоплението и образованието;

15.  призовава за мирно разрешаване на конфликта в Приднестровието посредством обновяване на правния статут на преговорите, съгласно формат „5 + 2“ и чрез използването на всички средства на механизма на ОССЕ, въз основа на Дъблинската декларация от 2012 г., признаваща териториалната цялост на Молдова, като същевременно бъдат отчетени интересите на всички засегнати страни, включително Украйна и Русия;

Грузия

16.  призовава ЕС да подкрепи процеса на нормализиране на отношенията между Грузия и Русия;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, парламентите и правителствата на държавите членки, правителствата и парламентите на Украйна, Молдова и Грузия, на МВФ, ОССЕ и Съвета на Европа.

 

Правна информация - Политика за поверителност