Postupak : 2015/3032(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0080/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0080/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 348kWORD 85k
15.1.2016
PE575.982v01-00
 
B8-0080/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o sporazumima o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP))


Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o sporazumima o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom (2015/3032(RSP))  
B8-0080/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

Opći aspekti;

A.  budući da je EU potpisivanjem sporazumâ o pridruživanju, uključujući sporazume o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini, slijedio politiku širenja svoga područja ekonomskog i političkog utjecaja na Gruziju, Moldovu i Ukrajinu, bez da je na primjeren način uzeo u obzir intenzitet trgovinskih odnosa i povijesnu međuovisnost gospodarstava navedenih zemalja i gospodarstava drugih zemalja u regiji, među kojima je i Rusija; budući da je ta politika, uz unutarnje probleme, dovela do povećane političke nestabilnosti, nasilja i rata u Ukrajini;

B.  budući da su sporazumi o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini otvorili put naletu korporativnih interesa na prirodne resurse tih triju zemalja, a posebno na poznati potencijal Ukrajine u pogledu poljoprivrednih i ekstraktivnih resursa, a na štetu dobrobiti lokalnog stanovništva;

C.  budući da se mir i stabilnost na europskoj i međunarodnoj razini dovode u opasnost stalnim napetostima između EU-a, Ukrajine, SAD-a i drugih zapadnih zemalja te Ruske Federacije; budući da je posrijedi vrlo opasno političko i vojno zaoštravanje između Rusije i Zapada, zadnjih nekoliko godina i uz sudjelovanje država članica NATO-a, što je zamalo izazvalo sukobe;

Ukrajina

D.  budući da je Sporazum o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini između EU-a i Ukrajine stupio na snagu od 1. siječnja 2016., nakon što je na zahtjev Ukrajine odgođen za godinu dana, te unatoč neuspješnim pregovorima između Rusije, EU-a i Ukrajine o trgovinskim pitanjima koji su vođeni u cilju rješavanja problema povezanih sa stupanjem na snagu Sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini i njegovom usklađenosti u trgovanju s trgovinskom zonom Zajednice slobodnih država;

E.  budući da su problemi koji su doveli do nemira u Ukrajini 2013. i dalje neriješeni, uključujući korupciju, gospodarsku i socijalnu krizu, nepovjerenje u politiku i razočaranost političkim sustavom Ukrajine zbog kontinuiranog političkog utjecaja oligarhijskih struktura; budući da je zbog neuspjeha vlade i parlamenta u borbi protiv korupcije narušeno povjerenje ukrajinskog naroda i međunarodne zajednice; budući da je trenutačna vlada, uz pomoć paravojnih skupina, tim problemima dodala i uvođenje neoliberalnog korporativnog i nacionalističkog programa;

F.  budući da je Ukrajina na rubu gospodarskog i socijalnog sloma te je u stvari propala država; budući da se vanjski dug Ukrajine u dvije godine više nego udvostručio i da je država izjavila da ne može vraćati svoje dugove Rusiji, a stopa inflacije je porasla na 43,3 % u razdoblju od prosinca 2014. do prosinca 2015., što je najveća razina u zadnjih 20 godina; budući da prema podacima UN-a 80 % Ukrajinaca živi ispod granice siromaštva; budući da unatoč bogatstvu te zemlje minimalna mjesečna plaća iznosi oko 50 EUR, što je najniža cifra u Europi;

G.  budući da je zabranjeno djelovanje Komunističke partije Ukrajine;

H.  budući da se nad sindikalistima i političkim strankama vrši represija te se ne poštuju osnovna demokratska i građanska prava kao što su sloboda izražavanja i sloboda udruživanja, što je u očitoj suprotnosti sa Sporazumom o pridruživanju koji je Ukrajina potpisala s EU-om;

I.  budući da Sporazumi iz Minska nisu u potpunosti provedeni, a njihova provedba iziskuje političku volju svih strana da se razrade politička i tehnička rješenja za svih dvanaest točki sporazumâ na temelju zajednički dogovorenog kompromisa među uključenim stranama;

Moldova

J.  budući da do sada nitko nije pozvan na odgovornost zbog nestanka milijarde eura iz moldovskog proračuna, odnosno više od 15 % nacionalnog BDP-a; budući da je Sporazum o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini između EU-a i Moldove stupio na snagu unatoč visokoj razini korupcije među političkom elitom i nedostatku reforme pravosudnog i bankovnog sustava koji omogućuju tu korupciju;

K.  budući da su se tijekom 2015. u Moldovi održali najveći prosvjedi u zadnjih nekoliko desetljeća;

L.  budući da je vlada naredila pritvaranje vođe jedne od oporbenih stranaka, Grigorija Petrenka, kao i mnogih drugih političkih protivnika, te pokušava spriječiti izražavanje svih vrsta političke opozicije; budući da je 32 člana Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE), predstavljajući sva politička opredjeljenja i 20 država članica, potpisalo pisanu izjavu o slučaju Petrenko, u kojoj se Moldovu nedvosmisleno poziva na to da zajamči „trenutačno puštanje na slobodu svih političkih zatvorenikaˮ;

M.  budući da je politika štednje u kombinaciji s rasprostranjenom korupcijom dovela do rasprodaje industrije i resursa Moldove te uništenja sredstava za život njezinih građana, produbljujući tako gubitak povjerenja u političko vodstvo zemlje, osobito kad je riječ o mlađoj generaciji, te izazivajući kontinuirano masovno iseljavanje;

Gruzija

N.  budući da se pokazalo da je geopolitičko nadmetanje za utjecaj nad Gruzijom kontraproduktivno za tu zemlju;

O.  budući da je u protekle tri godine došlo do pogoršanja ključnih ekonomskih pokazatelja u Gruziji, to jest do inflacije, državnog duga, stope gospodarskog rasta, izvoza, uvoza, nacionalnog dohotka po glavi stanovnika, mirovina i egzistencijalnog minimuma; budući da su to nepovoljni uvjeti za stupanje na snagu Sporazuma o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini;

P.  budući da se pokazalo da je trgovina s Rusijom važan instrument za postizanje gospodarske stabilnosti u Gruziji; budući da je ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno potvrdio spremnost Rusije da obnovi odnose s bivšom sovjetskom republikom Gruzijom koji su prekinuti nakon rata u kolovozu 2008. te je ponudio ukinuti vizni režim za državljane Gruzije;

Opći aspekti;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog razarajućih učinaka sporazumâ o produbljenoj i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini na Moldovu, Gruziju i Ukrajinu u vezi s dobrobiti lokalnog stanovništva i mirom u regiji te poziva na njihovu privremenu obustavu;

2.  poziva na to da se počne raditi na novim oblicima suradnje i odnosa između EU-a i Euroazijskog gospodarskog područja;

3.  odbija trenutačnu politiku istočnog susjedstva EU-a; ponavlja da su sve politike istočnog susjedstva kojima se ne uzimaju u obzir interesi svih uključenih strana, uključujući Rusiju, osuđene na propast; ističe da je potrebno osmisliti politiku susjedstva kojom se promiče regionalna suradnja bez da se isključuje bilo koju zemlju zainteresiranu za sudjelovanje; poziva Rusiju da proaktivno sudjeluje u takvom postupku;

4.  osuđuje proširenje NATO-a i činjenicu da je zbog tog proširenja i politike istočnog susjedstva EU-a na granici s Rusijom podignuta nova željezna zavjesa; upozorava na to da bi propuštanje ponovnog otvaranja dijaloga s Rusijom usmjerenog na rezultate moglo imati opasne posljedice za mir i sigurnost u Europi i svijetu;

5.  poziva EU da ponovno započne jasno usmjeren politički dijalog s Rusijom u cilju ponovne uspostave povjerenja i pronalaženja rješenja za sve neriješene probleme i sva kontroverzna pitanja; poziva na ponovnu uspostavu onih oblika dijaloga između EU-a i Rusije koji su postojali prije početka ukrajinske krize na svim razinama institucija EU-a; apelira na EU da zaustavi svoju politiku sankcija protiv Rusije, što je dovelo do trgovinskog rata i što se prije svega pokazalo politički neučinkovitim i kontraproduktivnim djelovanjem;

Ukrajina

6.  duboko žali zbog činjenice da Komisija ne vidi stvarnu situaciju u Ukrajini i da ukrajinska vlada nije provela osnovne reforme u skladu sa svojim obvezama iz Sporazuma o pridruživanju i Europske konvencije o ljudskim pravima, kao što su:

Øsustavno iskorjenjivanje korupcije

Øuspostava vladavine prava

Ødecentralizacija i snažna jamstva u vezi s demokratskim sudjelovanjem stanovništva ukrajinskih regija u svim važnim procesima odlučivanja, posebno u području društvenog i gospodarskog razvoja

Økonačno odvajanje oligarha od politike pod demokratskom kontrolom

Øpoštovanje ljudskih i demokratskih prava, uključujući jezična prava

Øraspuštanje paravojnih jedinica i ponovna uspostava strogog državnog nadzora nad policijom i vojskom

Øtrenutačan transparentan, demokratski i pravni parlamentarni nadzor nad svim snagama sigurnosti u zemlji i razoružanje svih paravojnih i privatnih takozvanih „snaga sigurnostiˮ

Øzaustavljanje politike štednje.

7.  odbija dati financijsku podršku Ukrajini bez provedbe tih reformi; poziva Komisiju i ESVD da svu buduću suradnju s ukrajinskim vlastima vežu za ciljeve jamčenja djelovanja sindikata i socijalnih pokreta, kao i slobode udruživanja i izražavanja;

8.  najoštrije osuđuje zabranu djelovanja Komunističke partije Ukrajine te poziva na trenutačno ukidanje zabrane; izražava duboku zabrinutost zbog tog napada na slobodu izražavanja i na postojanje demokratske političke stranke u Ukrajini te poziva institucije EU-a i ostala europska ili međunarodna demokratska tijela da zauzmu odlučan stav i oštro osude taj ozbiljan napad na demokraciju u Ukrajini;

9.  snažno podupire proces iz Minska, uključujući njegove obveze vezane uz trgovinu, i potiče uključene strane da se pridržavaju već postignutih sporazuma te da ih u novim pregovorima razviju u transparentniji i jasniji plan s konkretnim mjerilima koje moraju ispuniti sve pregovaračke strane;

10.  protivi se politici po kojoj bi Komisija u suradnji s MMF-om upravljala znatno većim dijelom vanjskog duga Ukrajine, što bi dovelo do ovisnosti te zemlje o međunarodnim financijskim institucijama;

11.  izražava duboku zabrinutost zbog velikog utjecaja krajnje desnice na ukrajinsku politiku; naglašava da omogućavanje osobama s ekstremno desnim stajalištima da kontroliraju važne položaje u području kaznenog progona predstavlja očitu opasnost za demokraciju; hitno poziva ukrajinsku vladu da onesposobi nasilne ekstremno desne skupine, uz primjenu Sporazuma o pridruživanju i Konvencije UN-a o ljudskim pravima;

Moldova

12.  izražava duboku zabrinutost zbog toga što u Moldovi nije uspostavljena vladavina prava: poziva na to da se stane na kraj nekažnjavanju u pogledu nestanka milijarde eura iz moldovskog proračuna, kao i drugih slučajeva korupcije; napominje da nije ispunjen zahtjev iz Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove o uspostavljanju neovisnog pravosuđa;

13.  traži hitno puštanje na slobodu svih političkih zatvorenika u Moldovi, uključujući Grigorija Petrenka i njegovih sedam oporbenih pristaša, kao i trenutačno i potpuno zaustavljanje pravosudne proizvoljnosti; poziva moldovsku vladu da ispunjava obveze Moldove kao države članice Vijeća Europe i stranke Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava;

14.  poziva moldovsku vladu da preispita svoju politiku štednje, da djeluje u smislu osnaživanja nacionalne industrije i da uzme u obzir hitne socijalne potrebe stanovništva, osobito u pogledu zaštite zdravlja, grijanja i obrazovanja;

15.  poziva na mirno rješavanje sukoba u Pridnjestrovlju s pomoću obnove pregovora o pravnom statusu u obliku 5+2 i uz korištenje svim sredstvima mehanizma OESS-a na temelju Dublinske deklaracije iz 2012. o priznavanju teritorijalnog integriteta Moldove, istodobno uzimajući u obzir interese svih uključenih aktera, između ostalog Ukrajine i Rusije;

Gruzija

16.  poziva EU da podrži postupak normalizacije odnosa između Gruzije i Rusije;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, parlamentima i vladama država članica, vladama i parlamentima Ukrajine, Moldove i Gruzije, MMF-u, OESS-u i Vijeću Europe.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti