Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0146/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0146/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a líbiai helyzetről

27.1.2016 - (2016/2537(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch az ECR képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0146/2016

Eljárás : 2016/2537(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0146/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-0146/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0146/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása a líbiai helyzetről

(2016/2537(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a líbiai helyzettel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a Tanács 2016. január 18-i következtetéseire,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a líbiai helyzetről szóló különféle határozataira, ideértve a 2259(2015) sz. határozatot,

–  tekintettel a 2015. december 17-én a marokkói Skhiratban aláírt líbiai politikai megállapodásra,

–  tekintettel az ENSZ líbiai támogató missziójának (UNSMIL) és az ENSZ-főtitkár különleges képviselőjének megbízatására,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője líbiai helyzetről szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ közvetítésével Líbiáról zajló tárgyalásokra,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (1948),

–  tekintettel az EUNAVFOR MED Sophia művelet megbízatására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Moammer Kadhafi ezredes 2011-es bukása óta Líbiát instabilitás, belső harcok és szektarianizmus sújtja;

B.  mivel a 2014 júniusában tartott országos parlamenti választások ellenére a líbiai nép Kadhafi ezredes bukását követő törekvéseinek gátat vetett a politikai megosztottság és az erőszak; mivel Tripoliban és Tobrukban egymással rivalizáló kormányok és parlamentek működnek;

C.  mivel az ISIS/Dáis és egyéb szélsőséges erők kihasználják a politikai vákuumot és a stabil kormányzat hiányát, veszélybe sodorva az egész régió békéjét és biztonságát;

D.  mivel a líbiai politikai megállapodás 2015. december 17-én az ország egymással harcban álló erőinek egyesítését és egy inkluzív, stabil, fenntartható kormány és politikai folyamat kialakítását célzó eljárás részeként került aláírásra;

E.  mivel a líbiai erőszaknak és megosztottságnak elsősorban polgári személyek esnek áldozatul, akiknek az életkörülményei egyre romlanak, és akik egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy az erőszak következtében megsebesülnek vagy életüket vesztik; mivel az erőszakos cselekmények elkövetői láthatólag kevéssé vagy egyáltalán nem törődnek tetteik ártatlan civilekre kifejtett hatásával;

F.  mivel a politikai káosz és az erőszak következtében Líbiában az embercsempészek szabadon kihasználhatják az Európába kétségbeesetten eljutni vágyó migránsokat és menekülteket; mivel 2015 júniusában elindult az EU Földközi-tenger déli-középső részén folytatott katonai művelete, az EUNAVFOR MED (jelenlegi neve: Sophia művelet), amelynek célja, hogy felderítse, feltartóztassa és megsemmisítse az embercsempészek vagy emberkereskedők által használt vagy gyaníthatóan használt hajókat és a tevékenységüket lehetővé tevő eszközöket;

1.  támogatja a líbiai politikai megállapodást és az ENSZ által vezetett tárgyalásokat, és felhívja a feleket, hogy működjenek együtt a nemzeti egység, stabilitás és inkluzivitás érdekében;

2.  továbbra is mélyen aggasztja a folyamatos erőszak hétköznapi emberekre gyakorolt hatása Líbiában; úgy véli, hogy az erőszakos cselekedetek komolyan veszélybe sodorják annak reményét, hogy Kadhafi ezredes 2011-es bukását követően létrejöjjön egy demokratikus, plurális és békés Líbia; elítéli mindazokat, akik erőszakhoz fordulnak a politikai megosztottság kihasználása céljából;

3.  továbbra is rendkívül aggasztónak tartja az ISIS/Dáis erőinek líbiai jelenlétét, és annak a tágabb régió biztonságára gyakorolt következményeit; úgy véli, hogy leginkább egy új líbiai kormány létrehozása biztosíthatná az ország stabilitását, és szállhatna szembe az ISIS/Dáis jelentette növekvő veszéllyel;

4.  úgy véli, hogy Líbia instabilitása a Kadhafi ezredes 40 éven át tartó diktatúrája idején hozott döntésekben gyökerezik, mivel az ország megfelelő irányítási rendszer nélkül, gyenge kormányzati intézményekkel hagyta maga mögött a diktatúrát;

5.  támogatja a nemzeti egységkormányt mint Líbia törvényes kormányát, és az egységkormány fennhatóságának elfogadására ösztönöz minden szereplőt és harmadik országot;

6.  ösztönzi a politikai folyamatban való líbiai szerepvállalást, és hangsúlyozza az inkluzivitás fontosságát, többek között a nők, a civil társadalom, valamint az összes vallási és etnikai csoport, továbbá politikai és helyi szereplő bevonásával;

7.  üdvözli az ENSZ líbiai támogató missziójának és az ENSZ-főtitkár különleges képviselőjének a béke, a megbékélés és egy stabil, inkluzív kormány megteremtésére irányuló erőfeszítéseit;

8.  támogatásáról biztosítja a nemzeti egységkormányt és a líbiai népet az erőszak és a szélsőségesség elleni küzdelemben; úgy véli továbbá, hogy a nemzeti egységkormány létrehozása az egyetlen hitelt érdemlő lehetőség a béke, a stabilitás és a jólét biztosítására Líbiában, valamint az e célok megvalósítása előtt álló számos veszély és kihívás – úgymint terrorizmus és emberkereskedelem – leküzdésére;

9.  mélységes aggodalmát fejezi ki a Líbiából a tengeren át Európába tartó menekültek kétségbeejtő helyzete miatt, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az átkelés során 2015-ben több százan életüket vesztették; bátorítja az EUNAVFOR MED Sophia műveletet, hogy hatékonyabb erőfeszítéseket tegyen a menekülthullám és a menekülteket kihasználó emberkereskedők kérdésének kezelésére;

10.  felszólít valamennyi regionális szereplőt, köztük az Arab Ligát és az Afrikai Uniót, hogy működjenek együtt az ENSZ-szel és más nemzetközi szervezetekkel egy stabil, inkluzív és demokratikus Líbia felépítésében;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ), az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/az Európai Bizottság alelnökének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ-főtitkár Líbiával foglalkozó különleges képviselőjének, az Arab Ligának, az Afrikai Uniónak, valamint a Líbiai Elnökségi Tanács képviselőinek.