Procedură : 2016/2537(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0146/2016

Texte depuse :

B8-0146/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/02/2016 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0048

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 407kWORD 69k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0146/2016
27.1.2016
PE576.505v01-00
 
B8-0146/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Libia (2016/2537(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Libia (2016/2537(RSP))  
B8-0146/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Libia,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 18 ianuarie 2016,

–  având în vedere diversele rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU referitoare la situația din Libia, inclusiv Rezoluția nr. 2259 (2015),

–  având în vedere Acordul politic libian semnat la Skhirat, Maroc, la 17 decembrie 2015,

–  având în vedere mandatul Misiunii de sprijin a Organizației Națiunilor Unite în Libia (UNSMIL) și cel al reprezentantului special al Secretarului General al ONU,

–  având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la situația din Libia,

–  având în vedere discuțiile în curs de desfășurare cu privire la Libia purtate sub egida ONU,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere mandatul operațiunii EU NAVFOR MED Sophia,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât situația din Libia a fost marcată de instabilitate, conflicte interne și sectarism după prăbușirea în 2011 a regimului colonelului Muammar Gaddafi;

B.  întrucât, în ciuda faptului că în iunie 2014 au avut loc alegeri parlamentare naționale, aspirațiile poporului libian în urma căderii regimului colonelului Gaddafi nu s-au putut realiza din cauza violenței și a disensiunilor politice; întrucât în Tripoli și Tobruk funcționează guverne și parlamente rivale;

C.  întrucât de vidul politic și de lipsa unui guvern stabil au profitat Statul Islamic/Daesh și alte forțe extremiste, care amenință pacea și securitatea în întreaga regiune;

D.  întrucât Acordul politic libian a fost semnat la 17 decembrie 2015 în cadrul procesului de unificare a facțiunilor beligerante și de instaurare a unui guvern și a unui proces politic favorabile incluziunii, stabile și sustenabile;

E.  întrucât populația civilă reprezintă principalele victime ale violenței și disensiunilor din Libia, standardele de viață deteriorându-se și existând un risc sporit de a suferi răni sau de a-și pierde viața în urma violențelor; întrucât autorii acestor acte de violență par să desconsidere în mare măsură sau în totalitate impactul pe care îl au acțiunile lor asupra persoanelor nevinovate;

F.  întrucât haosul politic și violențele din Libia le-au permis traficanților să profite fără restricții de pe urma migranților și refugiaților care încearcă cu disperare să ajungă în Europa; întrucât în iunie 2015 a fost lansată operațiunea militară a UE în zona central-sudică a Mării Mediterane, EU NAVFOR MED (în prezent Sophia), cu scopul final de a identifica, a captura și a elimina navele și resursele utilizate sau suspectate a fi utilizate de către persoanele care introduc ilegal migranți sau de către traficanții de migranți,

1.  susține Acordul politic libian, discuțiile conduse de ONU și apelurile acesteia către toate părțile de a colabora în interesul unității naționale, al stabilității și al incluziunii;

2.  este în continuare profund îngrijorat cu privire la impactul violențelor actuale din Libia asupra vieții cetățenilor libieni obișnuiți; consideră că astfel de acte periclitează în mod grav speranțele privind crearea unei Libii democrate, pluraliste și pașnice în urma căderii regimului colonelului Gaddafi în 2011; condamnă toate părțile care încearcă să folosească violența pentru a exploata disensiunile politice;

3.  este în continuare extrem de preocupat cu privire la prezența forțelor IS/Daesh în Libia și la implicațiile acestei prezențe pentru securitatea din întreaga regiune; consideră, în continuare că formarea unui nou guvern în Libia este cea mai bună soluție prin care se poate spera la stabilitate în țară și se poate combate amenințarea din ce în ce mai mare reprezentată de IS/Daesh;

4.  consideră că deciziile luate în timpul celor 40 de ani de dictatură a colonelului Gaddafi reprezintă cauza profundă a instabilității din Libia, întrucât au lăsat țara fără un sistem adecvat de guvernare și cu instituții guvernamentale slabe;

5.  susține guvernul de uniune națională ca guvern legitim al Libiei și încurajează toți actorii, precum și țările terțe, să îi accepte autoritatea;

6.  încurajează asumarea de către Libia a procesul politic și subliniază importanța incluziunii, inclusiv prin participarea femeilor, a societății civile, a tuturor grupurilor religioase și etnice și a actorilor politici și locali;

7.  salută activitatea Misiunii de sprijin a Organizației Națiunilor Unite în Libia și a reprezentatului special al ONU și eforturile acestora pentru asigurarea păcii, a reconcilierii și a unui guvern stabil și inclusiv;

8.  își oferă sprijinul guvernului de uniune națională și poporului libian în lupta împotriva violenței și extremismului; consideră, în plus, că formarea guvernului de uniune națională reprezintă singura oportunitate credibilă pentru a asigura pacea, stabilitatea și prosperitatea în Libia și pentru a face față amenințărilor și provocărilor multiple din calea atingerii acestor obiective, inclusiv terorismului și traficului de ființe umane;

9.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la situația dificilă a refugiaților care părăsesc Libia pentru a ajunge în Europa pe mare și regretă faptul că sute de oameni și-au pierdut viața traversând marea în 2015; încurajează în continuare operațiunea EU NAVFOR MED Sophia să fie mai eficientă în eforturile sale de a face față fluxului de refugiați și traficanților care îi exploatează;

10.  invită toți actorii regionali, inclusiv Liga Arabă și Uniunea Africană, să colaboreze cu ONU și alte organizații internaționale pentru a contribui la construcția unei Libii stabile, favorabile incluziunii și democrate;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre, reprezentantului special al ONU pentru Libia, Ligii Arabe, Uniunii Africane și reprezentanților Consiliului Prezidențial din Libia.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate