Postup : 2016/2537(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0146/2016

Predkladané texty :

B8-0146/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/02/2016 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0048

NÁVRH UZNESENIA
PDF 272kWORD 68k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0146/2016
27.1.2016
PE576.505v01-00
 
B8-0146/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Líbyi (2016/2537(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Líbyi (2016/2537(RSP))  
B8-0146/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Líbyi,

–  so zreteľom na závery Rady z 18. januára 2016,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej Rady OSN o situácii v Líbyi vrátane rezolúcie č. 2259(2015),

–  so zreteľom na  líbyjskú politickú dohodu, ktorá bola podpísaná v Skhirate v Maroku 17. decembra 2015,

–  so zreteľom na mandáty podpornej misie OSN v Líbyi (UNSMIL) a osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci o situácii v Líbyi,

–  so zreteľom na pretrvávajúce rozhovory o Líbyi sprostredkované OSN,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na mandát operácie EUNAVFOR MED Sophia,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Líbya je od pádu plukovníka Muamara Kaddáfího v roku 2011 poznačená nestabilitou, vnútornými rozbrojmi a sektárstvom;

B.  keďže napriek parlamentným voľbám v júni 2014 bolo úsilie líbyjského ľudu po páde plukovníka Kaddáfího zmarené politickými rozbrojmi a násilím; keďže v Tripolise a v Tobruku pôsobia súperiace vlády a parlamenty;

C.  keďže politické vákuum a neexistenciu stabilnej vlády využili IŠ/Dá’iš a ďalšie extrémistické sily, ktoré ohrozujú mier a bezpečnosť v celom regióne;

D.  keďže líbyjská politická dohoda bola podpísaná 17. decembra 2015 ako súčasť procesu, ktorý spája bojujúce frakcie krajiny a ktorým sa buduje inkluzívna, stabilná a udržateľná vláda a politický proces;

E.  keďže civilisti sú hlavnými obeťami násilia a rozdielov v Líbyi a zhoršujú sa životné podmienky a zvyšuje riziko zranenia alebo úmrtia v dôsledku násilia; keďže tí, ktorí páchajú násilné činy, neberú žiaden alebo len malý ohľad na dosah ich akcií na nevinných ľudí;

F.  keďže politický chaos a násilie v Líbyi umožnili prevádzačom vykorisťovať migrantov a utečencov, ktorí sa usilujú dostať do Európy; keďže v júni 2015 sa začala vojenská operácia EÚ v krajinách južnej časti centrálneho Stredozemia, EU NAVFOR MED (teraz Sophia), s hlavným cieľom identifikovať, zachytiť a zlikvidovať plavidlá a iný podporný majetok, o ktorom sa predpokladá, že ho používajú prevádzači migrantov alebo priekupníci;

1.  podporuje líbyjskú politickú dohodu a rozhovory pod záštitou OSN a vyzýva všetky strany, aby spolupracovali v záujme národnej jednoty, stability a začleňovania;

2.  je naďalej hlboko znepokojený dôsledkami pokračujúceho násilia v Líbyi na životy bežných Líbyjčanov; je presvedčený, že takéto činy závažným spôsobom ohrozujú nádej na vytvorenie demokratickej, pluralitnej, mierovej Líbye po páde plukovníka Kaddáfího v roku 2011; odsudzuje používanie násilia všetkými tými, ktorí chcú využiť politické rozdiely;

3.  je naďalej mimoriadne znepokojený prítomnosťou síl IŠ/Dá’iš v Líbyi a bezpečnostnými dôsledkami pre širší región; ďalej sa domnieva, že vytvorenie novej vlády v Líbyi dáva najlepšiu nádej, pokiaľ ide o stabilitu krajiny a vyrovnanie sa s rastúcou hrozbou IŠ/Dá’iš;

4.  domnieva sa, že príčina nestability v Líbyi spočíva v rozhodnutiach prijatých počas 40-ročného diktátorského režimu plukovníka Kaddáfího, v dôsledku ktorého zostala krajina bez riadneho vládneho systému a so slabými vládnymi inštitúciami;

5.  podporuje vládu národnej jednoty (GNA) ako legitímnu vládu Líbye a nabáda všetkých aktérov, ako aj tretie krajiny, aby akceptovali jej právomoci;

6.  podporuje líbyjskú spoluzodpovednosť za politický proces a zdôrazňuje význam inkluzívneho procesu, a to aj prostredníctvom účasti žien, občianskej spoločnosti, všetkých náboženských a etnických skupín a politických a miestnych aktérov;

7.  oceňuje prácu podpornej misie Organizácie Spojených národov v Líbyi a osobitného zástupcu OSN v ich úsilí zameranom na zabezpečenie mieru, zmierenia a stabilnej, inkluzívnej vlády;

8.  ponúka svoju podporu GNA a líbyjskému ľudu v boji proti násiliu a extrémizmu; ďalej sa domnieva, že vytvorenie GNA je jedinou dôveryhodnou príležitosťou na zabezpečenie mieru, stability a prosperity v Líbyi a v boji proti početným hrozbám a výzvam, pokiaľ ide o tieto ciele, vrátane terorizmu a obchodovania s ľuďmi;

9.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad kritickou situáciou utečencov utekajúcich z Líbye do Európy po mori a poľutovanie nad tým, že stovky ľudí zomreli na ceste v roku 2015; ďalej nabáda na väčšiu účinnosť operácie EU NAVFOR MED Sophia v jej úsilí o riešenie toku utečencov a problému obchodníkov s ľuďmi, ktorí ich vykorisťujú;

10.  vyzýva všetkých regionálnych aktérov vrátane Ligy arabských štátov a Africkej únie, aby spolupracovali s OSN a inými medzinárodnými organizáciami s cieľom pomôcť pri budovaní stabilnej, inkluzívnej a demokratickej Líbye;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ESVČ, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, osobitnému zástupcovi OSN pre Líbyu, Lige arabských štátov, Africkej únii a zástupcom Líbyjskej prezidentskej rady.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia