Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0147/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0147/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a jemeni humanitárius helyzetről

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Branislav Škripek az ECR képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2016/2515(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0147/2016

B8-0147/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni humanitárius helyzetről

(2016/2515(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a jemeni helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2015. július 8-i állásfoglalására[1],

–  tekintettel a Tanács jemeni helyzetről szóló, 2015. november 16-i következtetéseire,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa jemeni helyzetről szóló 2201. (2015), 2204. (2015) és 2216. (2015) számú határozatára,

–  tekintettel a 2014. szeptember 21-én aláírt béke- és nemzeti partnerségi megállapodásra,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi főképviselőjének a jemeni helyzetről szóló nyilatkozataira;

–  tekintettel az ENSZ közvetítésével Jemenről zajló tárgyalásokra,

–  tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a jelenlegi jemeni konfliktus oka az, hogy az egymást követő kormányok nem teljesítették a jemeni nép demokratikus, gazdasági és társadalmi törekvéseit, ezáltal fokozták az elégedetlenséget és a megosztottságot, amely elvezetett a jelenlegi erőszakhoz;

B.  mivel amiatt, hogy nem követtek befogadó politikai irányvonalat, Jemenben állandósultak a növekvő törzsi feszültségek, valamint az Irán által támogatott húszi lázadók és a lázadók ellen katonai hadjáratot folytató Szaúd-Arábia közötti elkeseredett távháború, amely a tágabb régiót is közvetlenül belesodorja a hónapok óta érlelődő összetett konfliktusba; mivel Szaúd-Arábia a jemeni húszi lázadókat Irán megbízásából fellépő erőknek tekinti, miközben Irán elítélte a szaúdi vezetésű támadást, és a szaúdi vezetésű légi csapások haladéktalan beszüntetésére szólított fel;

C.  mivel a romló jemeni biztonsági helyzet egyre nagyobb nemzetközi aggodalomra okot adó helyzetté válik, amelynek során a konfliktus 2015. márciusi kiéleződése óta legalább 5 700 ember – akiknek csaknem fele polgári személy – veszítette életét; mivel a húszi katonákat azzal vádolják, hogy nehézfegyverekkel lőnek lakott területekre, míg a Szaúd-Arábia által vezetett koalíciót kórházak és más polgári épületek elleni légitámadások elkövetésével vádolták;

D.  mivel Jemen északi részén a súlyos szárazföldi összecsapások, légitámadások, valamint a szárazföldi, tengeri és légi blokád együttes hatásai pusztító következményekkel jártak az országra nézve; mivel a jelenleg zajló konfliktus súlyos, Jemen 26 milliós lakosságának 80%-át érintő humanitárius válsághelyzetet eredményezett;

E.  mivel a térségben és azon túl a szélsőségesség és az erőszak elleni nemzetközi erőfeszítések, valamint a Jemenen belüli béke és stabilitás szempontjából egyaránt döntő fontosságú, hogy Jemen megfelelően működő kormánnyal rendelkezzen, stabil és biztonságos legyen;

F.  mivel a konfliktus lezárása nehezebb feladattá vált, miután Nimr al-Nimr, vezető síita vallási személyiség szaúd-arábiai kivégzését követően megromlott az Irán és Szaúd-Arábia közötti viszony;

G.  mivel felmerült annak aggálya is, hogy a konfliktus következtében Jemenben számos esetben megsértették az emberi jogokat, többek között megtámadtak újságírókat és a média egyes intézményeit, erőszakosan eltüntettek személyeket, megsértették a kínzás elleni egyezményt, zaklattak és fogva tartottak vallási kisebbségekhez tartozó személyeket, valamint állítólag gyermekeket is bevetettek fegyveres konfliktus során;

1.  mély aggodalmát fejezi ki a Jemenben alkalmazott erőszak és az annak következtében kialakult humanitárius válság miatt, amely ártatlan férfiak, nők és gyermekek millióit sújtja; mélységes sajnálatát fejezi ki a konfliktus során kioltott emberéletek és a harcok következtében a térségben rekedt személyek szenvedése miatt;

2.  határozottan támogatja Iszmáíl Uld Sejk Áhmed ENSZ-különmegbízottnak a jelenlegi válság tartós és békés rendezésére irányuló erőfeszítéseit; felszólítja továbbá a konfliktusban részt vevő valamennyi állami és nem állami szereplőt, hogy tevékenykedjenek a béke és a megbékélés megteremtése érdekében, és előfeltételek nélkül vegyenek részt ebben a folyamatban;

3.  úgy véli, hogy a válság rendezésének kulcsa Szaúd-Arábia és Irán kezében van, és sürgeti mindkét felet, hogy tegyenek azért, hogy javítsák kétoldalú kapcsolataikat, és törekedjenek az együttműködésre a Jemenben zajló harcok befejezése érdekében;

4.  határozottan úgy véli, hogy a jemeni válság tartós rendezése az Öböl-menti Együttműködési Tanács kezdeményezése, a nemzeti párbeszédre irányuló konferencia eredményei, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az Európai Tanács különböző következtetései által biztosított keretnek megfelelően kizárólag inkluzív politikai párbeszéd útján lehetséges;

5.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Jemenben folytatódó erőszak és instabilitás lehetővé teheti a terrorista és szélsőséges csoportok számára a jelenlegi helyzet kihasználását, ami kiterjedtebb biztonsági következményekkel jár a régióban és azon túl;

6.  mélyen sajnálja a polgári személyek és humanitárius dolgozók életének kioltását Jemenben, valamint a polgári infrastruktúrát, ezen belül az iskolákat és a kórházakat érő, szemmel láthatóan válogatás nélküli támadásokat;

7.  felhívja valamennyi felet, hogy tartsa tiszteletben minden jemeni polgár és az országban béke- és humanitárius missziók keretében dolgozó valamennyi személy, köztük a segélyszervezetek dolgozói, orvosok és újságírók emberi jogait és szabadságait;

8.  követeli a polgári személyek bántalmazására, kínzására és célzott meggyilkolására, valamint a nemzetközi humanitárius és emberi jogi jogszabályok megsértésének egyéb eseteire vonatkozó valamennyi állítás független kivizsgálását

9.  úgy véli, hogy a nemzeti párbeszédre irányuló konferencia eredményein és a béke- és nemzeti partnerségi megállapodáson, valamint az Öböl-menti Együttműködési Tanács kezdeményezésében meghatározott irányvonalakon alapuló, egyértelmű menetrendet követő, legitim, átlátható politikai átmenetben – alkotmányt, népszavazást és választásokat is beleértve – minden jemeni polgárnak képviseletet kell kapnia;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EKSZ-nek, az Európai Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Jemen elnökének, a jemeni képviselőháznak, valamint az Öböl-menti Együttműködési Tanács főtitkárának.