Procedură : 2016/2515(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0147/2016

Texte depuse :

B8-0147/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Explicaţii privind voturile
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 406kWORD 70k
27.1.2016
PE576.506v01-00
 
B8-0147/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația umanitară din Yemen (2016/2515(RSP))


Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Branislav Škripek în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația umanitară din Yemen (2016/2515(RSP))  
B8-0147/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Yemen, inclusiv cea din 8 iulie 2015(1),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 16 noiembrie 2015 referitoare la situația din Yemen,

–  având în vedere Rezoluțiile 2201 (2015), 2204 (2015) și 2216 (2015) ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) privind situația din Yemen,

–  având în vedere Acordul de pace și de parteneriat național semnat la 21 septembrie 2014,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Yemen,

–  având în vedere discuțiile în curs de desfășurare cu privire la Yemen purtate sub egida ONU,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât conflictul actual din Yemen își are originile în eșecul guvernelor care s-au succedat de a îndeplini aspirațiile democratice, economice și sociale ale poporului yemenit, alimentând astfel nemulțumirea și divizarea care au condus la violențele actuale;

B.  întrucât nereușind să urmeze o traiectorie politică integratoare, Yemenul s-a scufundat în tensiuni tribale crescânde și într-un război aprig prin interpuși purtat între rebelii Houthi sprijiniți de Iran și Arabia Saudită, care conduce o campanie militară împotriva rebelilor, împingând întreaga regiune direct într-un conflict complex care durează de mai multe luni; întrucât Arabia Saudită este de părere că rebelii Houthi din Yemen sunt o forță iraniană delegată, în timp ce Iranul a condamnat ofensiva condusă de Arabia Saudită și a solicitat încetarea imediată a atacurilor aeriene conduse de Arabia Saudită;

C.  întrucât deteriorarea situației de securitate din Yemen provoacă îngrijorări din ce în ce mai mari pe plan mondial, cel puțin 5 700 de persoane fiind ucise de la escaladarea conflictului în martie 2015, dintre care aproape jumătate provin din rândul populației civile; întrucât soldații Houthi sunt acuzați că ar fi utilizat armament greu în localități, iar coaliția condusă de Arabia Saudită a fost acuzată de desfășurarea mai multor atacuri aeriene asupra unor spitale și a altor clădiri civile;

D.  întrucât impactul combinat al luptelor intense de pe teren, al atacurilor aeriene și al blocadei terestre, maritime și aeriene din nordul Yemenului au avut un efect devastator asupra țării; întrucât conflictul aflat în curs de desfășurare a condus la o criză umanitară gravă, care afectează 80 % din populația Yemenului de 26 de milioane de persoane;

E.  întrucât stabilitatea și securitatea din Yemen, precum și un guvern care să funcționeze în mod adecvat reprezintă factori extrem de importanți pentru eforturile internaționale de combatere a extremismului și violenței în regiune și dincolo de aceasta, precum și pentru pacea și stabilitatea țării înseși;

F.  întrucât încercarea de a pune capăt conflictului a devenit mai dificilă ca rezultat al deteriorării relațiilor dintre Iran și Arabia Saudită după ce ultima țară l-a executat recent pe importantul cleric șiit Nimr al-Nimr;

G.  întrucât există, de asemenea, preocupări că acest conflict a cauzat numeroase încălcări ale drepturilor omului în Yemen, printre care se numără atacuri împotriva jurnaliștilor și instituțiilor de mass-media, dispariții forțate, încălcarea Convenției împotriva torturii, hărțuirea și detenția minorităților religioase, precum și presupusa folosire a copiilor în conflictul armat,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la violențele care continuă în Yemen și la criza umanitară cauzată de conflict, care afectează milioane de bărbați, femei și copii nevinovați; de asemenea, regretă profund pierderile de vieți omenești cauzate de conflict și suferința celor prinși în acest conflict;

2.  sprijină ferm eforturile Trimisului Special al ONU, Ismail Ould Șeic Ahmed, de a găsi o soluție durabilă și pașnică la actuala criză; invită, de asemenea, toți actorii statali și nestatali implicați în conflict să colaboreze în vederea păcii și a reconcilierii, precum și să participe la un astfel de proces fără condiții prealabile;

3.  consideră că Arabia Saudită și Iranul sunt indispensabile pentru rezolvarea crizei și îndeamnă ambele părți să depună eforturi pentru a-și îmbunătăți relațiile bilaterale și să încerce să colaboreze pentru a pune capăt conflictului din Yemen;

4.  este ferm convins că soluția pe termen lung la criza din Yemen poate să o aducă doar un dialog politic integrator, în conformitate cu cadrul oferit de inițiativa Consiliului de Cooperare al Golfului, rezultatele Conferinței pentru dialog național, precum și diversele concluzii ale Consiliului de Securitate al ONU și ale Consiliului European;

5.  este profund îngrijorat de faptul că violența și instabilitatea persistentă din Yemen ar putea permite grupărilor teroriste și extremiste să profite de situația actuală, care are implicații mai ample în materie de securitate pentru regiune și dincolo de aceasta;

6.  regretă profund moartea civililor și a lucrătorilor umanitari din Yemen și vizarea, din câte se pare, nediferențiată a infrastructurii civile, inclusiv a școlilor și a spitalelor;

7.  solicită tuturor părților să respecte drepturile omului și libertățile tuturor cetățenilor yemeniți, precum și ale tuturor celor care lucrează în misiuni de pace și în misiuni umanitare în această țară, inclusiv ale medicilor, ale personalului umanitar și ale jurnaliștilor;

8.  solicită o anchetă independentă în legătură cu toate acuzațiile de abuzuri, tortură, ucidere cu intenție a civililor și alte încălcări ale dreptului internațional umanitar și al drepturilor omului;

9.  consideră că toți yemeniții ar trebui să fie reprezentați în cadrul unei tranziții politice legitime și transparente, cu un calendar clar, care să prevadă adoptarea unei constituții, un referendum și alegeri, pe baza rezultatelor Conferinței pentru dialog național și a Acordului de pace și de parteneriat național, precum și a liniilor stabilite în inițiativa Consiliului de Cooperare al Golfului;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, SEAE, Vicepreședintelui Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Președintelui Yemenului, Camerei Reprezentanților din Yemen, precum și Secretarului General al Consiliului de Cooperare al Golfului.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0270.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate