Predlog resolucije - B8-0147/2016Predlog resolucije
B8-0147/2016

  PREDLOG RESOLUCIJE o humanitarnih razmerah v Jemnu

  27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Charles Tannock, Raffaele Fitto, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Branislav Škripek v imenu skupine ECR

  Postopek : 2016/2515(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0147/2016

  B8-0147/2016

  Resolucija Evropskega parlamenta o humanitarnih razmerah v Jemnu

  (2016/2515(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Jemnu, zlasti tiste z dne 8. julija 2015[1],

  –  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. novembra 2015 o razmerah v Jemnu,

  –  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov št. 2201 (2015), št. 2204 (2015) in št. 2216 (2015) o razmerah v Jemnu,

  –  ob upoštevanju sporazuma o miru in nacionalnem partnerstvu, ki je bil podpisan 21. septembra 2014,

  –  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Jemnu,

  –  ob upoštevanju pogovorov o Jemnu, ki potekajo pod okriljem OZN,

  –  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

  –  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker sedanji spor v Jemnu izvira iz nezmožnosti zaporednih vlad, da bi uresničile težnje jemenskega naroda po demokraciji ter gospodarskem in družbenem razvoju, s čimer so podžgale nezadovoljstvo in delitve, ki so privedle do sedanjega nasilja;

  B.  ker Jemnu ni uspelo ubrati vključujoče politične poti in se je zato znašel v vse večjih plemenskih napetostih in hudi vojni med hutijevskimi uporniki, ki jih podpira Iran, in Savdsko Arabijo, ki izvaja vojaško kampanjo proti njim, s čimer širšo regijo neposredno vključuje v zapleten spor, ki traja že več mesecev; ker Savdska Arabija obravnava hutijevske upornike v Jemnu kot podaljšano roko Irana, ki pa je obsodil ofenzivo pod savskim vodstvom in zahteval takojšnjo ustavitev zračnih napadov;

  C.  ker slabšanje varnostnih razmer v Jemnu povzroča vse večjo zaskrbljenost na mednarodni ravni, saj je bilo od zaostritve spopadov marca 2015 ubitih najmanj 5700 ljudi, od tega skoraj polovica civilistov; ker hutijevske vojake obtožujejo uporabe težkega orožja na naseljenih področjih, koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije pa obtožujejo, da je izvedla več zračnih napadov na bolnišnice in druge civilne objekte;

  D.  ker je imel skupni učinek intenzivnih spopadov na tleh, zračnih napadov ter kopenske, pomorske in zračne blokade na severu Jemna uničujoče posledice za to državo; ker je konflikt povzročil hudo humanitarno krizo, ki je prizadela 80 % prebivalcev Jemna, ki jih je 26 milijonov;

  E.  ker je stabilen in varen Jemen z dobro delujočo vlado izjemno pomemben za mednarodna prizadevanja v boju proti ekstremizmu in nasilju v tej regiji in zunaj nje ter za mir in stabilnosti v Jemnu;

  F.  ker postajajo poskusi za končanje spora vse večji izziv zaradi vse slabših odnosov med Iranom in Savdsko Arabijo, potem ko je ta pred kratkim usmrtila znanega šiitskega verskega voditelja Nimra Al Nimra;

  G.  ker skrb vzbuja tudi, da je spor povzročil številne kršitve človekovih pravic v Jemnu, med drugim napade na novinarje in medijske hiše, prisilna izginotja, kršitve konvencije proti mučenju, nadlegovanje in pridržanje verskih manjšin ter domnevno uporabo otrok v oboroženih spopadih;

  1.  je zelo zaskrbljen zaradi nenehnega nasilja v Jemnu in posledične humanitarne krize, ki je prizadela na milijone nedolžnih moških, žensk in otrok; poleg tega globoko obžaluje izgubo življenj zaradi spora in trpljenje tistih, ki so se znašli sredi spopadov;

  2.  odločno podpira prizadevanja posebnega odposlanca Združenih narodov Ismaila Ulda Šejka Ahmeda za trajno in mirno rešitev krize; poziva tudi vse državne in nedržavne akterje, vpletene v konflikt, naj si prizadevajo za mir in spravo ter naj se brezpogojno vključijo v ta proces;

  3.  meni, da sta Savdska Arabija in Iran ključna za rešitev krize, in ju poziva, naj si prizadevata za izboljšanje dvostranskih odnosov in sodelovanje, da bi končala spopade v Jemnu;

  4.  je trdno prepričan, da je krizo v Jemnu mogoče dolgoročno rešiti le z vključujočim političnim dialogom, v skladu z okvirom iz pobude Sveta za sodelovanje v Zalivu, izidom konference za nacionalni dialog ter številnimi sklepi varnostnega sveta OZN in Evropskega sveta;

  5.  je globoko zaskrbljen, da bo nadaljevanje nasilja in nestabilnosti v Jemnu omogočilo izkoriščanje razmer teroristom in skrajnim skupinam, kar bi pomenilo širše posledice za varnost v tej regiji in zunaj nje;

  6.  globoko obžaluje smrtne žrtve med civilisti in humanitarnimi delavci v Jemnu in očitno vsesplošne napade na civilno infrastrukturo, tudi šole in bolnišnice;

  7.  poziva vse strani, naj spoštujejo človekove pravice in svoboščine državljanov Jemna in vseh tistih, ki delajo za mirovne in humanitarne misije v državi, vključno s humanitarnimi delavci, zdravniki in novinarji;

  8.  zahteva neodvisno preiskavo vseh obtožb o zlorabah, mučenju, načrtnih pobojih civilistov in drugih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in prava o človekovih pravicah;

  9.  meni, da bi morali biti vsi Jemenci zastopani v legitimni in pregledni politični tranziciji z jasnimi časovnim načrtom, ki bo temeljila na izidu konference za nacionalni dialog in sporazumu o miru in nacionalnem partnerstvu ter na smernicah pobude Sveta za sodelovanje v Zalivu, in bo obsegala ustavo, referendum in volitve;

  10.  poziva svojega predsednika, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic, predsedniku Jemna, jemenski poslanci zbornici in generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu.