Eljárás : 2016/2529(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0149/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0149/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0051

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 274kWORD 91k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0149/2016
27.1.2016
PE576.509v01-00
 
B8-0149/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a vallási kisebbségek ISIS általi szisztematikus és tömeges legyilkolásáról (2016/2529(RSP))


Bodil Valero, Alyn Smith, Bronis Ropė, Igor Šoltes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a vallási kisebbségekhez tartozók ISIS általi tömeges és szisztematikus lemészárlásáról (2016/2529(RSP))  
B8-0149/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Irakról, Szíriáról, Líbiáról és Egyiptomról szóló korábbi állásfoglalásaira, nevezetesen a keresztényekkel szembeni erőszak és üldöztetés különösen Malulában (Szíria) és Pesavárban (Pakisztán) tapasztalt közelmúltbeli eseteiről, valamint Szaíd Ábedíni lelkipásztor ügyéről (Irán) szóló 2013. október 10-i(1), az Irakban és Szíriában uralkodó helyzetről, valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az Iszlám Állam által indított offenzíváról szóló 2014. szeptember 18-i(2), az „Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód” című 2014. november 27-i(3), az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult humanitárius válságról szóló 2015. február 12-i(4), valamint az ISIS/Dáis által a közelmúltban a Közel-Keleten, elsősorban az asszírok ellen végrehajtott támadásokról és emberrablásokról szóló 2015. március 12-i(5) és a kulturális emlékhelyek ISIS/Dáis általi lerombolásáról szóló 2015. április 30-i(6) állásfoglalásaira,

–  tekintettel az EU szíriai és iraki regionális stratégiájáról, valamint az ISIL/Dáis jelentette veszélyről szóló 2015. március 16-i, az ISIL/Dáis által Szíriában és Irakban előidézett válságról szóló 2014. október 20-i, az Irakról és Szíriáról szóló 2014. augusztus 30-i, a Szíriáról szóló 2014. április 14-i és 2015. október 12-i, valamint az Irakról szóló 2014. augusztus 15-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Szíriában és Irakban kialakult helyzetről szóló nyilatkozataira,

–  tekintettel a nemzetközi humanitárius jogról, az emberi jogok védelmezőiről, valamint a vallás és meggyőződés szabadságának előmozdításáról és védelméről szóló uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az 1949. évi genfi egyezményekre és azok kiegészítő jegyzőkönyveire,

–  tekintettel az 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló egyezményre,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Alapokmányára,

–  tekintettel az Amnesty International 2016. január 20-i, „Elűzve és kifosztva: Kényszerű lakóhelyelhagyás és szándékos rombolás Észak-Irakban” című jelentésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az ISIL/Dáis továbbra is etnikai és vallási csoportokat, többek között a káldeus-szír-asszír csoportot, a faili kurdokat, a kakaékat, a szábeusokat, a sabakokat, a síita arabokat, a türkméneket és a jeziditákat veszi célba, szándékosan több alkalommal kitéve őket olyan súlyos visszaéléseknek és a nemzetközi emberi jogok és a humanitárius jog olyan megsértésének, amely az ENSZ szakértői szerint háborús bűncselekménynek, emberiesség elleni bűncselekménynek,sőt népirtásnak minősülhet;

B.  mivel a konkrét etnikai és vallási csoportok ellen elkövetett módszeres és súlyos cselekedetek közé tartoznak a tömeges kivégzések, az etnikai tisztogatások, a célzott gyilkosságok, az iszlám hitre való kényszertérítések, az emberrablások, a lakóhely elhagyására való kényszerítés, a kövezés és csonkítás, az erőszakos eltüntetések, a kínzás, a vallási és kulturális örökség elpusztítása és a kulturális javak kereskedelme; mivel az Egyesült Nemzetek Szervezete is szisztematikus szexuális és fizikai erőszakról és a nők és gyermekek rabszolgaságba kényszerítéséről, valamint gyermekek öngyilkos merényletekhez történő toborzásáról; számolt be,

C.  mivel az ISIS eddig több mint 100 vallási és történelmi helyszínt vett szándékosan és szisztematikusan célba és rombolt le, beleértve templomokat, mecseteket, emlékműveket, szentélyeket és más imahelyeket, sírokat és temetőket, valamint régészeti és kulturális örökségi helyszíneket Szíriában és Irakban;

D.  mivel az Egyesült Nemzetek tájékoztatása szerint e cselekedetek egy olyan kiterjedt és módszeres politika részei, amelynek célja e közösségek tartós elűzése vagy megsemmisítése a Dáis ellenőrzése alatt álló területeken;

E.  mivel az ENSZ emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak a terrorizmus elleni küzdelem vonatkozásában való előmozdításával és védelmével foglalkozó különleges előadója 2015. június 16-i jelentésének 11. bekezdése szerint „bizonyítékok vannak arra nézve, hogy az ISIL súlyosan megsértette a nemzetközi jogot, többek között népirtás, emberiesség elleni bűncselekmények, háborús bűncselekmények és az emberi jogi normák súlyos megsértése révén”;

F.  mivel a Dáis által elkövetett példátlan erőszak és visszaélések nem csupán a vallási kisebbségek ellen irányulnak, hanem más csoportok és egyének ellen is, köztük szunnita muzulmánok, LMBTI-személyek, ateisták és bárki ellen, aki nem felel meg az ISIS reakciós és a szélsőséges ideológiájának;

G.  mivel a Dáis vallásos meggyőződésre való tekintet nélkül módszeresen legyilkol mindenkit, aki hangot ad ellenzéki véleményének, például kivégzett számos szunnita újságírót és szunnita imámot, akik felléptek a Dáis ellen, továbbá 2014 augusztusában Dajr ez-Zaurban 700 szunnita törzsekhez tartozó személyt, nemrégiben, 2016. január 16-án pedig több száz szunnita civilt végzett ki;

H.  mivel továbbra is nap mint nap tömegesen érkeznek jelentések a konfliktusban részt vevő egyéb felek, köztük az Aszad-rezsim által elkövetett háborús bűnökről, valamint a nemzetközi humanitárius jog és emberi jogi normák megsértéséről;

I.  mivel a vallási és etnikai kisebbségeket az Aszad-rezsim és a Dáistól eltérő nem állami fegyveres csoportok, például Szíriában a Dzsabhat An-Nuszra és Irakban a síita milíciák is célba veszik;

J.  mivel néhány esetben a vallási és etnikai közösségek elleni támadásokra azért kerül sor, mert az elkövetők összemossák az adott közösség etnikai és/vagy vallási hátterét annak vélt politikai lojalitásával;

K.  mivel a nemzetközi jog alapján mindenkinek joga van arra, hogy saját lelkiismerete szerint éljen, illetve szabadon rendelkezzen vallási és világnézeti meggyőződéssel és változtathassa azt; mivel a politikai és vallási vezetők feladata minden szinten, hogy küzdjenek a szélsőségek ellen, és elősegítsék az egyének és vallási csoportok közötti kölcsönös tiszteletet;

L.  mivel ez idáig csak kilenc tagállam, nevezetesen Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Litvánia, Hollandia, Portugália, Szlovákia és Spanyolország ratifikálta a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményt;

1.  határozottan elítéli, hogy a jelenlegi iraki és szíriai konfliktusokban részt vevő összes fél több alkalommal és súlyosan megsérti a nemzetközi emberi jogi normákat és a nemzetközi humanitárius jogot;

2.  emlékeztet arra, hogy határozottan elítéli a Dáis által széles körben elkövetett tömeges atrocitásokat, többek között az általa ellenőrzött területeken élő vallási és etnikai közösségek szándékos célba vételét;

3.  a leghatározottabban elítéli a vallási és kulturális helyszínek és tárgyak Dáis általi elpusztítását, ami valamennyi szíriai és iraki lakos, valamint az egész emberiség kulturális öröksége elleni támadás; felszólít minden államot a bűnügyi nyomozás és az igazságügyi együttműködés erősítésére annak érdekében, hogy azonosítani lehessen a Szíriában, Irakban és a tágabb értelemben vett közel-keleti és észak-afrikai régiókban található, az egész emberiség kulturális örökségéhez tartozó kulturális javakkal való tiltott kereskedelemért és a kulturális örökség károsításáért vagy megsemmisítéséért felelős csoportokat;

4.  kéri a harcban álló feleket, hogy haladéktalanul vessenek véget a polgári lakosság elleni támadásoknak, bocsássák szabadon az önkényesen fogva tartott személyeket, és tartsák tiszteletben mindenki emberi jogait, tekintet nélkül vallási, etnikai vagy politikai hovatartozásukra;

5.  elítéli a befolyásos vallási vezetők szíriai konfliktussal kapcsolatos retorikájának radikalizálódását a Közel-Keleten és azon túl, többek között Oroszországban, mivel táplálja a gyűlöletet és fokozza a vallási közösségek elleni erőszak kockázatát; felhívja a világ vallási vezetőit, hogy tartózkodjanak a vallási gyűlölet támogatásától és az erőszakra való felbujtástól;

6.  elismeri, támogatja, valamint követeli, hogy mindenki tartsa tiszteletben valamennyi etnikai és vallási kisebbség, valamint más, Irakban és Szíriában élő személy elidegeníthetetlen jogát arra, hogy továbbra is méltóságban, egyenlőségben és biztonságban élhessen saját történelme és hagyományai szerinti szülőföldjén, és teljes körűen és szabadon gyakorolhassa vallását, anélkül, hogy bármilyen kényszert, erőszakot vagy megkülönböztetést kellene elviselnie; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy hiteles képviselőik részt vehessenek a hazájuk politikai jövőjének meghatározását szolgáló folyamatban Irakban és Szíriában;

7.  megállapítja, hogy számos tényező mellett az Dáis erőszakos cselekedetei is hozzájárulnak a Szíriában, Irakban és az egész térségben kialakult humanitárius válsághoz; felszólítja ezzel kapcsolatban az EU-t és tagállamait, hogy különösen az ENSZ keretében aktívan vegyék ki részüket és hozzanak gyakorlati és politikai intézkedéseket, hogy e konfliktusokra megoldást találjanak több millió ember szenvedésének és üldöztetésének enyhítése érdekében, függetlenül attól, hogy milyen vallási vagy etnikai csoportról van szó;

8.  ismét megerősíti, hogy teljes mértékben és aktívan támogatja Staffan De Mistura ENSZ-különmegbízott munkáját, melynek keretében a közeljövőben Genfben az összes szíriai fél részvételével tárgyalásokat indít; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy kellően figyelembe vegyék a kisebbségek védelmét a politikai átmenetről és Szíria jövőjéről szóló bármely tárgyaláson; ezért ragaszkodik ahhoz, hogy a szíriai mozgalmak képviselői részt vegyenek a béketárgyalásokon;

9.  hangsúlyozza, hogy a Dáis mindenekelőtt a következménye, nem pedig az oka a Közel-Keleten és azon túl jelenleg dúló viharos mozgásoknak; hangsúlyozza, hogy a Dáis az emberi jogok folyamatos megsértései, a büntetlenség, a vadkapitalizmus, a mindent átható korrupció, a szektarianizmus, egész csoportok – így az arab szunniták – peremre szorulása és diszkriminációja hátteréből emelkedett ki, emellett a regionális és a nyugati szereplők kívülről indított manipulációi és beavatkozása hosszú folyamatának következményeként; ezért véleménye szerint a Dáis aljas tetteihez és természetéhez mért hatékony válaszadáshoz a nemzetközi közösség részéről összefogott, inkluzív és stratégiai cselekvési tervre van szükség, mely a nemzetközi jogon alapul;

10.  hangsúlyozza, hogy a Dáis mint a 2014 nyara óta a nemzetközi figyelem középpontjában lévő fő regionális szereplő feltűnése nem homályosíthatja el egyéb szereplők felelősségét a jelenlegi humanitárius katasztrófáért, beleértve elsősorban az Aszad-rezsimet, ám ugyanígy a korábbi iraki kormányt is, valamint egyéb helyi milíciák és egymással harcban álló, nem dzsihadista felek, köztük Líbia vezetőségét;

11.  megismétli, hogy súlyosan elítéli a bűncselekményeket, amelyeket az Aszad-rezsim a saját népe ellen követett el, többek között a vegyi fegyverek, gyújtófegyverek, kazettás bombák, hordóbombák alkalmazását és azt, hogy Szíria-szerte több ezer polgári személyt folyamatosan ostrom alatt tartanak;

12.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nemzetközi normáknak megfelelően Szíriában és Irakban elszámoltassák a nemzetközi emberi jogi normák és a nemzetközi humanitárius jog megsértéséért – többek között népirtások, emberiesség elleni bűncselekmények és háborús bűncselekmények elkövetéséért – felelős összes felet; ismételten felszólít arra, hogy a szíriai és iraki helyzetet a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kell vinni, és támogat minden erre irányuló kezdeményezést;

13.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ENSZ számos különleges előadója szerint a Dáis által Szíriában a vallási kisebbségek ellen elkövetett bűncselekmények népirtásnak minősülhetnek; ezért kitart amellett, hogy a nemzetközi közösség történelmi felelőssége annak biztosítása, hogy e bűncselekményeket hiteles joghatóság állapítsa meg;

14.  felhívja az észak-iraki kurd regionális kormányt, hogy vizsgálja ki azokat az állításokat, amelyek szerint katonai szárnya, a Pesmerga súlyosan megsértette az emberi jogokat, és állítsa bíróság elé mindazokat, akik felelősek az állítólagos bűncselekmények elkövetéséért;

15.  továbbra is riasztónak tartja, hogy a lakosság humanitárius szükségletei Irakban, Szíriában és Líbiában folyamatosan meghaladják a nemzetközi válaszintézkedések mértékét; arra ösztönöz minden támogatót, beleértve az EU-t és tagállamait, hogy teljesítsék vállalásaikat, és minél rövidebb időn belül nyújtsanak támogatást többek között a helyi civil társadalmi szervezetek és a kisebbségeket támogató szervezetek segítségével annak érdekében, hogy elérjék a rászoruló kiszolgáltatott csoportokat; felszólítja Törökországot és a kurd regionális kormányt, hogy azonnal nyissák meg határaikat Észak-Szíria felé, és oldják fel a humanitárius segítségnyújtásra, az újjáépítésre, a médiára és a politikai és civil társadalmi cserekapcsolatokra vonatkozó korlátozásokat;

16.  elismeri, hogy a vallási és etnikai csoportok folyamatos üldözése a Közel-Keleten hozzájárul a tömeges migrációhoz és a belföldi lakóhelyelhagyáshoz; felszólítja az uniós tagállamokat, hogy válaszoljanak az ENSZ menekültügyi főbiztosának azon felhívására, mely szerint jelentős mértékben fokozni kell a felelősségmegosztásra vonatkozó kötelezettségvállalást, lehetővé téve a háború sújtotta övezetekből többek között vallási vagy etnikai alapú üldöztetés miatt menekülők számára, hogy áttelepítés, továbbá humanitárius befogadási rendszerek, egyszerűsített családegyesítés, valamint rugalmasabb vízumszabályozás révén a közvetlenül szomszédos régiókon túl is védelmet találjanak; hangsúlyozza, hogy különösen nagy szükség van azok helyzetének megoldására, akik valamilyen konkrét ok miatt kiszolgáltatottak, például komoly orvosi ellátásra szorulnak, fogyatékkal élnek, és akiket szexuális irányultságuk, nemi identitásuk vagy nemük miatt célba vesznek;

17.  sürgeti az EU összes tagállamát, hogy haladéktalanul ratifikálják a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményt; felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő e rendkívül fontos emberi jogi eszköz egyetemes ratifikálását és végrehajtását, és támogassák az ENSZ ezen egyezmény értelmében létrehozott, erőszakos eltűnésekkel foglalkozó bizottságának munkáját;

18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EU emberi jogokért felelős különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, valamint az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és a szíriai, iraki és líbiai konfliktusban részt vevő valamennyi félnek.

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0422.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0027.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0066.

(4)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0040.

(5)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0071.

(6)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0179.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat