Postup : 2016/2515(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0151/2016

Předložené texty :

B8-0151/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Vysvětlení hlasování
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0066

NÁVRH USNESENÍ
PDF 188kWORD 88k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0151/2016
27.1.2016
PE576.512v01-00
 
B8-0151/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o humanitární situaci v Jemenu (2016/2515(RSP))


Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o humanitární situaci v Jemenu (2016/2515(RSP))  
B8-0151/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna a zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro Jemen Ismaíla Uld Šajcha Ahmada o Jemenu,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o Jemenu a na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie o Jemenu, zejména prohlášení ze dne 26. října 2015 a 15. prosince 2015,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí ze dne 3. července 2015 o krizi v Jemenu a ze dne 10. ledna 2016 o útoku na zdravotnické zařízení Lékařů bez hranic v Jemenu,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN, zejména na její rezoluce č. 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 2204 (2015) a 2216 (2015),

–  s ohledem na projevy přednesené dne 22. prosince 2015 na 7596. schůzi Rady bezpečnosti OSN o situaci na Blízkém východě,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu, zejména na usnesení ze dne 9. července 2015(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. února 2014 o používání ozbrojených bezpilotních letounů(2),

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že začátkem roku 2014 se opět rozhořel mezi Hútíi a jemenskou vládou dlouhodobý konflikt, který vyústil v srpnu 2014 k postupu Hútíů; vzhledem k tomu, že Hútíové nadále posilovali svou moc a kontrolu nad územím a převzali významné části země, což vedlo k měsíce trvajícím střetům a exilu mezinárodně uznávaného prezidenta Jemenu Abdara Rabbúa Mansúra Hádího;

B.  vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie stojí v čele koalice podporované Spojenými státy a zahrnující Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Kuvajt, Jordánsko, Maroko a Súdán, která od 26. března 2015 provádí soustavné nálety a Jemen bombarduje s cílem umožnit prezidentu Hádímu návrat k moci; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie uvalila na Jemen, který je ve značné míře závislý na dovozu, téměř úplnou blokádu; vzhledem k tomu, že koaliční blokáda dodávek pohonných hmot a cílení útoků na civilní infrastrukturu jsou v rozporu s mezinárodním humanitárním právem;

C.  vzhledem k tomu, že tento konflikt mezi Hútíi a jemenskou vládou, který zhoršují vojenské útoky koalice vedené Saúdskou Arábií, vedl ke vzniku humanitární krize v Jemenu; vzhledem k tomu, že přibližně 80 % jemenského obyvatelstva, což je přibližně 21 milionů osob, naléhavě potřebuje nějakou formu humanitární pomoci k uspokojení jejich nezbytných potřeb, pokud jde o potraviny, léky a pohonné hmoty;

D.  vzhledem k tomu, že od poloviny března 2015 se konflikt rozšířil na 20 ze 22 jemenských provincií, což zhoršilo již tak závažnou humanitární krizi, k níž přispěla léta chudoby; vzhledem k tomu, že přibližně 7 500 osob, z toho polovina civilistů, bylo v průběhu konfliktu zabito a více než 27 500 zraněno; vzhledem k tomu, že OSN naléhavě vyzývá úřady a různé frakce, aby umožnily trvalý přístup k obleženým městům, což by umožnilo poskytovat pomoc osobám, které ji potřebují, neboť válka v Jemenu byla zařazena mezi nejzávažnější humanitární krize; vzhledem k tomu, že tisícům uprchlíků se podařilo uchýlit se do sousedních zemí;

E.  vzhledem k tomu, že tato země čelí humanitární katastrofě, je ohrožena například hladomorem; vzhledem k tomu, že letecké útoky, ostřelování a násilí nadále nutí jemenské rodiny opouštět své domovy, přičemž počet vnitřně vysídlených osob již přesáhl 2,5 milionu; vzhledem k tomu, že přibližně 7,6 milionu osob v Jemenu naléhavě potřebuje potravinovou pomoc, aby přežily; vzhledem k tomu, že nejméně 2 miliony osob trpí podvýživou; vzhledem k tomu, že přibližně 8 milionů osob ztratilo spolehlivý a bezpečný přístup k pitné vodě, neboť více než 50 % vodovodní sítě bylo boji zničeno; vzhledem k tomu, že zhruba 14 milionů osob nemá náležitý přístup ke zdravotní péči; vzhledem k tomu, že katastrofální situaci jemenského zdravotnictví ještě zhoršilo zničení tří zdravotnických zařízení Lékařů bez hranic v Taizu a Saadě; vzhledem k tomu, že humanitární výzva pro Jemen v roce 2015 byla financována pouze do výše 52 %;

F.  vzhledem k tomu, že 1,3 milionu dětí mladších pěti let je ohroženo podvýživou; vzhledem k tomu, že 320 000 dětí již nyní trpí závažnou formou podvýživy; vzhledem k tomu, že 1,6 milionu dětí nechodilo do školy již předtím, než konflikt začal, a poté muselo ze školy odejít dalších nejméně 1,8 milionu dětí;

G.  vzhledem k tomu, že jemenské ženy byly obzvláště zasaženy tímto konfliktem; vzhledem k tomu, že v čele více než 30 % přesídlených domácností stojí ženy; vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace upozornila, že nadále nejsou dostupné léky na mnoho chronických onemocnění a těhotné ženy mohou brzy čelit dramaticky zvýšenému nebezpečí úmrtí při porodu;

H.  vzhledem k tomu, že konflikt a bezpečnostní vakuum, které vzniklo v jeho důsledku, vedly k nebezpečnému rozšíření extremistických skupin v zemi, zejména v oblastech Abyanu, Al Bajdá a Šabva; vzhledem k tomu, že al-Káida upevnila na Arabském poloostrově svou přítomnost v provincii Hadramaut a kontrolu nad přístavem Al Mukalla; vzhledem k tomu, že Islámský stát v Iráku a Sýrii (ISIS) pokračuje ve svých útocích a vraždách, například dne 6. prosince 2015 zavraždil guvernéra provincie Aden Džafara Mohameda Saada;

I.  vzhledem k tomu, že ve Švýcarsku se ve dnech 15.–20. prosince 2015 konaly pod záštitou OSN rozhovory mezi jemenskou vládou, zástupci Hútíů a Všeobecného lidového kongresu; vzhledem k tomu, že zvláštní vyslanec OSN pro Jemen oznámil ukončení násilností ráno dne 15. prosince 2015; vzhledem k tomu, že navzdory ochotě k úplnému a komplexnímu ukončení násilností v průběhu rozhovorů, kterou vyjádřily zúčastněné strany, násilí pokračovalo; vzhledem k tomu, že byl zřízen koordinační a mírotvorný výbor s cílem omezit porušování příměří; vzhledem k tomu, že na pořadu jednání rozhovorů byla rozprava o humanitárních otázkách, opatření k budování důvěry a obecný rámec, který by mohl být základem komplexního řešení; vzhledem k tomu, že příměří bylo oficiálně prodlouženo do 28. prosince 2015; vzhledem k tomu, že nové kolo rozhovorů mělo být zahájeno dne 14. ledna 2016, ale jeho konání bylo odloženo;

J.  vzhledem k tomu, že Jemen je jedna z nejchudších zemí na světě; vzhledem k tomu, že již před začátkem války žila polovina jemenských obyvatel pod hranicí chudoby, dvě třetiny mladých lidí neměly zaměstnání a hrozilo zhroucení základních sociálních služeb;

K.  vzhledem k tomu, že ve snaze zastřít pravé, geopolitické příčiny konfliktu je tento spor líčen jako spor mezi šíity a sunnity; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie obviňuje Hútíe z toho, že za nimi stojí Írán, a považuje je za hrozbu pro saúdskou bezpečnost; vzhledem k tomu, že komplexní povaha konfliktu v Jemenu vykazuje prvky zástupné války v zemi, kde jsou silně zastoupeny skupiny al-Káidy, na severu působí separatistická hnutí a zajdíjští šíitští rebelové a na jihu dochází k bojům mezi Hútíi a ozbrojenými skupinami;

L.  vzhledem k tomu, že EU uvalila zbrojní embargo a další cílené sankce vůči vůdci Hútíů, který je synem bývalého prezidenta Sáliha; vzhledem k tomu, že členské státy EU, jako je Spojené království, Španělsko, Francie, Itálie a Německo, nadále prodávají zbraně Saúdské Arábii; vzhledem k tomu, že Spojené království a Španělsko významně zvýšily své dodávky zbraní; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie je největším zákazníkem Spojeného království, pokud jde o zbraně, a Spojené království je největším dodavatelem zbraní do zemí Rady pro spolupráci v Zálivu, vzhledem k tomu, že koalice pro kontrolu zbraní uvedla, že toto obchodování porušuje povinnosti Spojeného království vyplývající ze Smlouvy o mezinárodním obchodu s konvenčními zbraněmi, společného postoje EU ke kontrole vývozu zbraní a konsolidovaná kritéria Spojeného království pro vývoz zbraní;

M.  vzhledem k tomu, že Spojené státy mají v jižním Jemenu nedaleko města Al-Hauta vojenskou základnu Al-Annad, kde Američané nařídili útoky bezpilotních letounů proti údajným členům místní odnože al-Káidy; vzhledem k tomu, že útoky bezpilotních letounů Spojených států a mimosoudní popravy v Jemenu od roku 2002 přispívají k destabilizaci situace v Jemenu; vzhledem k tomu, že podle poslední zprávy o Jemenu, kterou vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) útoky bezpilotních letounů zabíjejí více civilistů než údajných teroristů / členů al-Káidy; vzhledem k tomu, že podle organizace Bureau of Investigative Journalism bylo při podobných misích od zahájení operací v roce 2002 zabito nejméně 424 osob, z toho osm dětí;

N.  vzhledem k tomu, že bývalý prezident Sálih byl považován za spojence Spojených států a obdržel miliony dolarů na pomoc v boji proti terorismu a na výcvik armády; vzhledem k tomu, že tyto zbraně byly použity proti jemenskému lidu a nyní jsou nasazovány v ozbrojených střetech různých skupin;

O.  vzhledem k tomu, že Jemen, ležící na pobřeží Rudého moře, které vede k Suezskému průplavu a ústí do Adenského zálivu, má vzhledem ke své zeměpisné poloze strategický význam související s důležitými námořními trasami a zdroji energie;

1.  je hluboce znepokojen hrozivou humanitární situací v Jemenu, kde se přibližně 21 milionů obyvatel naléhavě potřebuje humanitární pomoc; vyzývá všechny strany, aby zajistily bezpečný, rychlý a neomezený přístup pro poskytování humanitární pomoci všem dotčeným provinciím, zejména Taizu;

2.  vyjadřuje své znepokojení ohledně obtíží OSN při získávání nezbytných finančních prostředků pro humanitární pomoc a nedostatečného poskytování prostředků ze strany členských států EU, které se k němu zavázaly na dárcovských konferencích; opakuje svou výzvu členským státům a mezinárodnímu společenství, aby se naléhavě shodly na koordinované humanitární akci vedené OSN s cílem řešit humanitární potřeby v Jemenu, a naléhavě všechny členské státy vyzývá, aby přispěly k tomuto úsilí;

3.  odsuzuje používání násilí vůči civilistům kteroukoli stranou konfliktu nebo teroristy či jinými ozbrojenými skupinami, což zemi přivedlo do vážné humanitární krize a způsobilo, že mnoho civilistů bylo zraněno a zabito a velký počet osob byl přesídlen; vyjadřuje nejhlubší spoluúčast a soustrast rodinám obětí;

4.  odsuzuje vojenské útoky, které provádí aliance vedená Saúdskou Arábií v Jemenu, a námořní blokádu jemenských přístavů Saúdskou Arábií; je přesvědčen, že cílem saúdské intervence je posílení její kontroly v tomto regionu a že tato intervence povede pouze k většímu utrpení jemenského lidu a hlubšímu rozkolu mezi náboženskými skupinami na Blízkém východě;

5.  vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad tím, že se al-Káidě a Islámskému státu v Iráku a Sýrii na Arabském poloostrově podařilo využít zhoršující se politické a bezpečnostní situace v Jemenu; připomíná, že všechny teroristické činy jsou neomluvitelnými zločiny bez ohledu na jejich motivace a bez ohledu na to, kdy, kde a kým byly spáchány;

6.  oceňuje úsilí OSN a zvláštního vyslance generálního tajemníka pro Jemen a opakovaně vyjadřuje svou plnou podporu tomuto úsilí; opakuje, že jediným možným řešením konfliktu v Jemenu je řešení politické; vyzývá proto všechny strany v Jemenu, aby upustily od provokací a všech jednostranných akcí a aby zahájily inkluzivní jednání vedená Jemenci s cílem obnovit mír v zemi; je přesvědčen, že jakékoli dlouhodobé řešení by mělo řešit hlubší příčiny chudoby a nestability v této zemi a splňovat legitimní požadavky a ambice jemenských obyvatel; opakuje, že podporuje jakékoli mírové politické úsilí zaměřené na ochranu suverenity, nezávislosti a územní celistvosti Jemenu;

7.  vyjadřuje hluboké politování nad nedostatečnou pozorností, kterou mezinárodní společenství a sdělovací prostředky věnují konfliktu v Jemenu;

8.  odmítá jakoukoli zahraniční vojenskou intervenci v zemi, ať už by se jednalo o intervenci saúdskou, íránskou, arabskou či západní; varuje před rizikem vypuknutí náboženské války; zdůrazňuje, že válka v Jemenu není pouze konfliktem mezi šíity a sunnity; odsuzuje zneužívání náboženských rozdílů k vyvolávání politických krizí a sektářských válek;

9.  všem stranám připomíná jejich odpovědnost za to, aby zajistily dodržování mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv, z nichž vyplývá, že je třeba chránit civilní obyvatelstvo, neútočit na objekty civilní infrastruktury a umožnit humanitárním organizacím bezpečný a volný přístup do země; vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami o používání dětských vojáků ozbrojenými silami Hútíů, skupinou Ansár aš-Šaría a vládními silami; vyzývá k tomu, aby ti, kdo jsou odpovědní za násilnosti a porušování lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva, byli za své činy pohnáni k odpovědnosti;

10.  odsuzuje skutečnost, že EU diktátorské režimy v tomto regionu tiše schvalovala a napomáhala jim; velmi kriticky se staví k různým západním intervencím, k nimž došlo v minulých letech a které přispěly k vyhrocení konfliktů v této oblasti; konstatuje, že konflikty v tomto regionu nelze řešit vojenskou silou; odmítá používání pojmu „odpovědnost za ochranu“, neboť takovýto přístup porušuje mezinárodní právo a nenabízí přiměřený právní základ k ospravedlnění jednostranného použití síly;

11.  ostře odsuzuje skutečnost, že členské státy EU, zvláště pak Spojené království, Španělsko, Francie a Německo s jednotlivými zeměmi v regionu intenzivně obchodují se zbraněmi; vyzývá k okamžitému zastavení předávání zbraní a vojenské podpory Saúdské Arábii a jejím koaličním partnerům; vyzývá v tomto ohledu Radu, aby prověřila, zda nedošlo k případům porušení Kodexu chování EU pro vývoz zbraní, a aby přijala opatření s cílem zajistit důsledné dodržování tohoto kodexu všemi členskými státy;

12.  důrazně nesouhlasí s používáním bezpilotních letounů při mimosoudních a exteritoriálních popravách; žádá, aby bylo používání bezpilotních letounů pro tyto účely zakázáno podle jeho výše uvedeného usnesení ze dne 27. února 2014 o používání ozbrojených bezpilotních letounů, které vyzývá v bodu 2 písm. a) a b) vysokou představitelku pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členské státy a Radu, aby „se postavily proti mimosoudnímu cílenému zabíjení a zakázaly je“ a aby „zajistily, že se členské státy nebudou v souladu se svými právními závazky dopouštět nezákonného cíleného zabíjení ani umožňovat takovéto zabíjení jiným státům“;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám členských států, vládě Jemenu a členským zemím Rady pro spolupráci v Zálivu a Valného shromáždění OSN.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0270.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0172.

Právní upozornění - Ochrana soukromí