Πρόταση ψηφίσματος - B8-0151/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0151/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0151/2016

Διαδικασία : 2016/2515(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0151/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0151/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0151/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Υεμένη

(2016/2515(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις σχετικά με την Υεμένη στις οποίες προέβησαν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ban Ki-Moon, και ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ στην Υεμένη, κ. Ismail Ould Cheikh Ahmed,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την Υεμένη και τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου / Ύπατης Εκπροσώπου σχετικά με την Υεμένη, και ειδικότερα αυτές της 26ης Οκτωβρίου 2015 και της 15ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις της Αντιπροέδρου/ Ύπατης Εκπροσώπου και του αρμοδίου για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων Επιτρόπου της 3ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κρίση στην Υεμένη και της 10ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την επίθεση στο κέντρο υγείας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ( ΓΧΣ) στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και συγκεκριμένα τις αποφάσεις 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 2204 (2015) και 2216 (2015),

–  έχοντας υπόψη τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου 2015, στην 7596η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Υεμένη, και ειδικότερα αυτό της 9ης Ιουλίου 2015[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών[2],

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ των Χούτι και της κυβέρνησης της Υεμένης ξανάρχισε στις αρχές του 2014 και οδήγησε στην προέλαση των Χούτι τον Αύγουστο του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Χούτι συνέχισαν να εδραιώνουν τον έλεγχό τους στην εξουσία και στην επικράτεια και κατέλαβαν σημαντικά τμήματα της χώρας, προκαλώντας συγκρούσεις, που κράτησαν μήνες, και την εξορία του διεθνώς αναγνωρισμένου προέδρου της Υεμένης Abd-Rabbu Mansour Hadi

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία είναι επικεφαλής συνασπισμού ο οποίος τυγχάνει της στήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών και συντίθεται από τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, το Μαρόκο και το Σουδάν και ο οποίος βομβαρδίζει την Υεμένη από τις 26 Μαρτίου 2015 σε μια εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών με σκοπό την αποκατάσταση του Hadi στην εξουσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει επιβάλει σχεδόν πλήρη αποκλεισμό στην Υεμένη, μια χώρα που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκ μέρους του συνασπισμού αποκλεισμός στα καύσιμα και η στοχοποίηση των μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των Χούτι και της κυβέρνησης της Υεμένης, που εντείνεται εξαιτίας των στρατιωτικών επιδρομών του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού, προκάλεσε μια κατάσταση έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης στην Υεμένη· ότι 80% περίπου του πληθυσμού της Υεμένης - 21 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι - χρειάζονται κάποια μορφή έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας για να αντιμετωπίσουν την απελπιστική τους ανάγκη για τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα μέσα Μαρτίου 2015 οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί σε 20 από τις 22 διοικητικές περιοχές, οξύνοντας περισσότερο την ήδη οικτρή ανθρωπιστική κατάσταση που είναι το αποτέλεσμα της ένδειας που επικρατεί εδώ και χρόνια· ότι η σύρραξη στην χώρα έχει οδηγήσει στον θάνατο 7500 περίπου ατόμων, εκ των οποίων το ήμισυ ήταν άμαχοι, και στον τραυματισμό περισσοτέρων των 27 500· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη απευθύνουν επείγουσα έκκληση προς τις αρχές και τις διάφορες παρατάξεις να επιτρέπουν τη διαρκή πρόσβαση στις πολιορκούμενες πόλεις, ούτως ώστε να μπορεί να παρέχεται βοήθεια στα άτομα που τη χρειάζονται, δεδομένου ότι ο πόλεμος στην Υεμένη έχει καταταχθεί στην πλέον σοβαρή κατηγορία των ανθρωπιστικών κρίσεων· ότι χιλιάδες πρόσφυγες κατόρθωσαν να καταφύγουν σε γειτονικές χώρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα αντιμετωπίζει ανθρωπιστική καταστροφή, συμπεριλαμβανομένου και κινδύνου λιμού· ότι οι αεροπορικές επιδρομές , οι βομβαρδισμοί και η βία εξακολουθούν να διώχνουν οικογένειες Υεμενιτών από τα σπίτια τους, ενώ ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια· ότι 7,6 εκατομμύρια άτομα στην Υεμένη χρειάζονται επείγουσα επισιτιστική βοήθεια για να επιζήσουν· ότι τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άτομα υποσιτίζονται· ότι 8 περίπου εκατομμύρια άτομα δεν έχουν πλέον εξασφαλισμένη και ασφαλή πρόσβαση σε πόσιμο νερό εξαιτίας της καταστροφής του 50% του δικτύου ύδρευσης λόγω των συγκρούσεων· ότι 14 περίπου εκατομμύρια άτομα δεν έχουν κατάλληλη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη· ότι η καταστροφική κατάσταση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στην Υεμένη επιδεινώθηκε ακόμα με την καταστροφή τριών εγκαταστάσεων των ΓΧΣ στο Τάιζ και στη Σααντά· ότι η έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια υπέρ της Υεμένης για το 2015 δεν έχει χρηματοδοτηθεί παρά μόνο κατά 52%·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 1,3 εκατομμύρια παιδιά διατρέχουν κίνδυνο υποσιτισμού ότι 320.000 παιδιά ήδη υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό· ότι τουλάχιστον 1,8 εκατομμύρια παιδιά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο, εκτός των 1,6 εκατομμυρίων που δεν πήγαιναν σχολείο ήδη πριν από την αρχή των συγκρούσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες της Υεμένης πλήττονται ιδιαίτερα από τη διαμάχη· ότι άνω του 30% των εκτοπισμένων νοικοκυριών έχουν γυναίκα αρχηγό· ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει προειδοποιήσει ότι τα φάρμακα για πολλές χρόνιες ασθένειες δεν είναι πλέον διαθέσιμα και ότι ενδέχεται οι έγκυοι να αντιμετωπίσουν σύντομα δραματικά αυξημένο κίνδυνο θανάτου κατά τον τοκετό·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις και το κενό που προκάλεσαν στον τομέα της ασφάλειας οδήγησαν σε επικίνδυνη επέκταση των εξτρεμιστικών ομάδων στην χώρα, κυρίως στις περιοχές Abyan, Albaeda’a και Shabwa· ότι η αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο εδραίωσε την παρουσία της στη διοικητική περιοχή Hadhramaut καθώς και τον έλεγχο του λιμένα Al Mukalla· ότι το Ισλαμικό Κράτος συνέχισε την εκστρατεία επιθέσεων και δολοφονιών του, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του Jaafar Mohammed Saad, Διοικητή του Άντεν, στις 6 Δεκεμβρίου 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία, από τις 15 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2015, μεταξύ της κυβέρνησης της Υεμένης, των Χούτι και της Γενικής Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης· ότι ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη ανακοίνωσε, το πρωί της 15ης Δεκεμβρίου 2015, την παύση των εχθροπραξιών· ότι παρά την βούληση που εξέφρασαν τα μέρη να επιτύχουν μια πλήρη και συνολική παύση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η βία συνεχίστηκε· ότι προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι παραβιάσεις, συστάθηκε επιτροπή συντονισμού και αποκλιμάκωσης της βίας· ότι η ατζέντα των συνομιλιών περιελάμβανε τη συζήτηση ανθρωπιστικών ζητημάτων, τη λήψη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ένα γενικό πλαίσιο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια συνολική διευθέτηση· ότι η κατάπαυση του πυρός παρατάθηκε επισήμως έως τις 28 Δεκεμβρίου 2015· ότι έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί από τις 14 Ιανουαρίου 2016 νέος γύρος συνομιλιών, ο οποίος όμως αναβλήθηκε·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη είναι μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου· ότι πριν από την έναρξη του πολέμου το 50% των Υεμενιτών ζούσε ήδη κάτω από το όριο της φτώχειας, τα δύο τρίτα των νέων ήταν άνεργοι και οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες βρίσκονταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύρραξη έχει προβληθεί ως διαμάχη μεταξύ Σιιτών και Σουνιτών σε μια απόπειρα να καλυφθούν οι πραγματικές γεωπολιτικές αιτίες που κρύβονται από πίσω· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους Χούτι ότι τυγχάνουν της στήριξης του Ιράν και τους θεωρεί απειλή για τη σαουδική ασφάλεια· ότι ο περίπλοκος χαρακτήρας της σύγκρουσης στην Υεμένη παρουσιάζει στοιχεία πολέμου δι' αντιπροσώπων σε μια χώρα με έντονη παρουσία ομάδων της Αλ Κάιντα, με αποσχιστικά κινήματα και αντάρτες Σιίτες Ζαΐντι στο Βορρά και μάχες ανάμεσα σε Χούτι και ένοπλες ομάδες στο Νότο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επέβαλε εμπάργκο όπλων και περαιτέρω κυρώσεις εις βάρος αρχηγού των Χούτι, που είναι γιος του πρώην Προέδρου Σαλέχ· ότι, παράλληλα, τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία συνεχίζουν να πωλούν όπλα στη Σαουδική Αραβία· ότι τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Ισπανία έχουν αυξήσει σημαντικά τις παραδόσεις όπλων· ότι η Σαουδική Αραβία είναι ο μεγαλύτερος πελάτης όπλων του Ηνωμένου Βασιλείου, και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου· ότι ο συνασπισμός για τον έλεγχο των εξοπλισμών κατήγγειλε ότι το εμπόριο αυτό παραβιάζει τις υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που απορρέουν από τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων, την κοινή θέση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και τα ενοποιημένα κριτήρια του Ηνωμένου Βασιλείου για τις εξαγωγές όπλων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν την στρατιωτική αεροπορική βάση τους στην al-Annad της Υεμένης κοντά στη νότια πόλη al-Houta, από όπου οι Αμερικανοί έδωσαν εντολή για επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά υπόπτων μελών της τοπικής οργάνωσης της Αλ Κάιντα· ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι εξωδικαστικές εκτελέσεις που πραγματοποιούνται στην Υεμένη από το 2002 έχουν συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της κατάστασης στην χώρα αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκοτώνουν περισσότερους αμάχους παρά εικαζόμενους τρομοκράτες/ μέλη της οργάνωσης Αλ Κάιντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα, σύμφωνα με το Γραφείο Ερευνητών Δημοσιογράφων, τουλάχιστον 424 άτομα, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά, έχουν σκοτωθεί σε παρόμοιες αποστολές από την αρχή των επιχειρήσεων το 2002·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην πρόεδρος Σαλέχ θεωρείτο σύμμαχος των ΗΠΑ και εισέπραξε εκατομμύρια δολάρια για βοήθεια κατά της τρομοκρατίας και για την εκπαίδευση του στρατού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω όπλα χρησιμοποιήθηκαν κατά του λαού της Υεμένης και τώρα χρησιμοποιούνται σε συγκρούσεις ανάμεσα σε διάφορες ομάδες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφική θέση της Υεμένης, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, προς την κατεύθυνση της Διώρυγας του Σουέζ και τον Κόλπο του Άντεν είναι στρατηγικής σημασίας από την άποψη των σπουδαίων θαλάσσιων διαδρομών και των ενεργειακών πόρων·

1.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την αξιοθρήνητη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη, όπου 21 περίπου εκατομμύρια Υεμενίτες χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν την ασφαλή, ταχεία και ανεμπόδιστη πρόσβαση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλες τις πληττόμενες διοικητικές περιοχές, ειδικότερα στο Τάιζ.

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα Ηνωμένα Έθνη να επιτύχουν τους αναγκαίους πόρους για την ανθρωπιστική βοήθεια και για την αποτυχία των κρατών μελών της ΕΕ να διαθέσουν τα χρήματα τα οποία υποσχέθηκαν κατά τις διασκέψεις των δωρητών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να συμφωνήσουν επειγόντως για μια συντονισμένη ανθρωπιστική δράση υπό τον ΟΗΕ προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες στην Υεμένη, και παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να συμβάλουν στις προσπάθειες αυτές·

3.  καταδικάζει την χρήση βίας κατά των άμαχων πολιτών από την πλευρά όλων των εμπλεκομένων μερών, τόσο των τρομοκρατών όσο και των άλλων ενόπλων ομάδων, η οποία οδήγησε την χώρα σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση και προκάλεσε τον τραυματισμό και θάνατο πολυάριθμων πολιτών και τον εκτοπισμό μεγάλου αριθμού ατόμων· εκφράζει τη βαθιά του συμπόνια και τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων·

4.  καταδικάζει τις στρατιωτικές επιθέσεις που πραγματοποιεί στην Υεμένη ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβία, όπως και τον ναυτικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε από τη Σαουδική Αραβία στους λιμένες της Υεμένης· είναι πεπεισμένο ότι η επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας αποβλέπει στην ενίσχυση του ελέγχου που ασκεί στην περιοχή και ότι το γεγονός αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει παρά μόνο σε περισσότερη οδύνη για τον πληθυσμό της Υεμένης και σε βαθύτερη διαίρεση μεταξύ των θρησκευτικών ομάδων στη Μέση Ανατολή·

5.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τη δυνατότητα που έχουν η αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο και το Ισλαμικό Κράτος να επωφεληθούν από την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης της ασφάλειας στην Υεμένη· υπενθυμίζει ότι όλες οι τρομοκρατικές πράξεις είναι εγκληματικές και δεν δικαιολογούνται, ασχέτως από σκοπιμότητα και από το πότε, πού και από ποιον διαπράττονται·

6.  εκφράζει την εκτίμησή του και επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του για τις προσπάθειες των ΗΕ και του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα στην Υεμένη· επαναλαμβάνει ότι μόνο μια πολιτική λύση μπορεί να υπάρξει για τη σύρραξη στην Υεμένη· καλεί λοιπόν όλα τα μέρη στην Υεμένη να πάψουν τις προκλήσεις και όλες τις μονομερείς ενέργειες και να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις χωρίς αποκλεισμό κανενός υπό υεμενίτικη καθοδήγηση προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη στη χώρα· είναι πεισμένο ότι οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη λύση πρέπει να αγγίξει τις υποκείμενες αιτίες της φτώχειας και αστάθειας στη χώρα, καθώς και να ικανοποιήσει τις θεμιτές απαιτήσεις και προσδοκίες του υεμενίτικου λαού· επιβεβαιώνει την υποστήριξή του σε κάθε ειρηνευτική πολιτική προσπάθεια για την προστασία της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έλλειψη προσοχής εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας και των μέσων ενημέρωσης για τη σύρραξη στην Υεμένη·

8.  απορρίπτει οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική επέμβαση στη χώρα, είτε από τους Σαουδάραβες, είτε από του Ιρανούς, Άραβες ή τη Δύση· προειδοποιεί για τον κίνδυνο κλιμάκωσης των θρησκευτικών πολέμων· υπογραμμίζει ότι ο πόλεμος στην Υεμένη δεν είναι απλά μια σύρραξη ανάμεσα σε Σιίτες και Σουνίτες· καταγγέλλει τη χρήση των θρησκευτικών διαφορών για την υποκίνηση πολιτικών κρίσεων και πολέμων μισαλλοδοξίας·

9.  υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη την ευθύνη που έχουν να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πράγμα που σημαίνει προστασία των πολιτών, μη στοχοποίηση μη στρατιωτικών υποδομών και πρόβλεψη ασφαλούς και ανεμπόδιστης πρόσβασης στη χώρα για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις καταγγελίες περί χρήσης παιδιών στρατιωτών από δυνάμεις των Χούτι, των Ansar Al-Sharia και κυβερνητικές δυνάμεις· ζητεί να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους οι υπεύθυνοι αυτών των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

10.  καταδικάζει την ανοχή και την συνενοχή της ΕΕ ως προς τις δικτατορίες της περιοχής· επικρίνει έντονα τον ρόλο που έπαιξαν οι διάφορες δυτικές επεμβάσεις των τελευταίων ετών στην υπόθαλψη της επιδείνωσης των συρράξεων στην περιοχή· δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στις συγκρούσεις στην περιοχή· αντιτίθεται στη χρήση της έννοιας της "ευθύνης προστασίας", καθώς αυτή παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν παρέχει επαρκή νομική βάση που να δικαιολογεί τη μονομερή χρήση βίας·

11.  επικρίνει με σθένος το εντατικό εμπόριο όπλων των κρατών μελών της ΕΕ με διάφορες χώρες της περιοχής, όπως στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας· ζητεί την άμεση αναστολή των μεταφορών όπλων και της στρατιωτικής υποστήριξης προς τη Σαουδική Αραβία και τους εταίρους της στους κόλπους της συμμαχίας · καλεί το Συμβούλιο, ως προς αυτό το θέμα, να ελέγξει κατά πόσον υπήρξαν παραβιάσεις του ενωσιακού κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων και να θεσπίσει αυστηρά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη τήρηση του κώδικα απ' όλα τα κράτη μέλη·

12.  εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για εξωδικαστικές και εξωεδαφικές εκτελέσεις· ζητεί την απαγόρευση της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το προαναφερθέν ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το οποίο ζητεί, στην παράγραφο 2, στοιχεία (α) και (β) (από την Ύπατη Εκπρόσωπο, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο) 'να αντιταχθούν στην πρακτική των εξωδικαστικών στοχευμένων δολοφονιών και να την απαγορεύσουν' και 'να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις νομικές τους υποχρεώσεις, δεν διαπράττουν παράνομες στοχευμένες δολοφονίες ούτε διευκολύνουν τέτοιες δολοφονίες από άλλα κράτη'·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την Κυβέρνηση της Υεμένης και τα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου καθώς και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.