Päätöslauselmaesitys - B8-0151/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0151/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0151/2016

Menettely : 2016/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0151/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0151/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0151/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

(2016/2515(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-Moonin ja tämän Jemenin-erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin julkilausumat Jemenistä,

–  ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston päätelmät Jemenistä sekä varapuheenjohtajan / korkean edustajan julkilausumat Jemenistä ja erityisesti 26. lokakuuta 2015 ja 15. joulukuuta 2015 annetut julkilausumat,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen 3. heinäkuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Jemenin kriisistä ja 10. tammikuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman hyökkäyksestä Lääkärit ilman rajoja -järjestön terveysasemalle Jemenissä,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston asiasta antamat päätöslauselmat ja erityisesti päätöslauselmat 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 2204 (2015) ja 2216 (2015),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 7596. istunnossa 22. joulukuuta 2015 käytetyt puheenvuorot Lähi-idän tilanteesta,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä ja erityisesti 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman[1],

–  ottaa huomioon 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä[2],

–  ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että huthien ja Jemenin hallituksen välinen pitkäaikainen selkkaus kärjistyi uudelleen vuoden 2014 alussa ja johti huthien hyökkäykseen elokuussa 2014; toteaa, että huthit ovat jatkaneet toimiaan vakiinnuttaakseen otteensa vallasta ja alueesta ja vallanneet suuria osia maasta, panneet alulle kuukausia kestäneitä yhteenottoja ja ajaneet kansainvälisen yhteisön tunnustaman presidentin Abd-Rabbu Mansour Hadin maanpakoon;

B.  ottaa huomioon, että Saudi-Arabia johtaa Yhdysvaltojen tukemaa koalitiota, johon kuuluvat Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordania, Marokko ja Sudan ja joka on pommittanut Jemeniä 26. maaliskuuta 2015 lähtien iskukampanjassa, jonka tarkoituksena on palauttaa Hadi valtaan; toteaa, että Saudi-Arabia on asettanut tuonnista erittäin riippuvaisen Jemenin lähes täydelliseen saartoon; toteaa, että koalition toteuttama polttoainesaarto ja iskujen kohdistaminen siviili-infrastruktuureihin ovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisia;

C.  toteaa, että huthien ja Jemenin hallituksen välinen selkkaus, jota Saudi-Arabian johtaman koalition sotilaalliset iskut ovat pahentaneet, on aiheuttanut Jemenissä humanitaarisen hätätilan; toteaa, että noin 80 prosenttia Jemenin väestöstä eli noin 21 miljoonaa ihmistä tarvitsee pikaisesti humanitaarista apua saadakseen kipeästi tarvitsemiaan elintarvikkeita, lääkkeitä ja polttoainetta;

D.  toteaa, että vuoden 2015 maaliskuun puolivälin jälkeen selkkaus on levinnyt 20:een maan 22 hallintoalueesta ja pahentaa vuosien köyhyyden johdosta jo ennestään vakavaa humanitaarista tilannetta; toteaa, että maan konfliktissa on kuollut arviolta 7 500 ihmistä, joista puolet siviilejä, ja haavoittuneita on yli 27 500; toteaa, että YK on vaatinut viranomaisia ja eri ryhmittymiä sallimaan pääsyn piiritettyihin kaupunkeihin, jotta se voi toimittaa apua sitä tarvitseville ihmisille, sillä Jemenin sota on luokiteltu humanitaaristen kriisien kaikkein vakavimpaan kategoriaan; toteaa, että tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan naapurimaihin;

E.  toteaa, että Jemeniä uhkaa humanitaarinen katastrofi ja mahdollisesti nälänhätä; toteaa, että ilmaiskut, tulitus ja väkivalta pakottavat edelleen jemeniläisperheitä pakenemaan kodeistaan ja että maan sisällä siirtymään joutuneita ihmisiä on jo yli 2,5 miljoonaa; toteaa, että noin 7,6 miljoonaa jemeniläistä tarvitsee elintarvikehätäapua pysyäkseen hengissä; toteaa, että vähintään 2 miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta; toteaa, että noin 8 miljoonaa ihmistä on vailla turvallista juomavesihuoltoa, sillä sota on tuhonnut yli puolet vesijohtoverkostosta; toteaa, että noin 14 miljoonaa ihmistä on vailla terveydenhoitoa; toteaa, että Jemenin terveydenhuoltojärjestelmän katastrofaalinen tilanne paheni entisestään, kun Taizissa ja Saadassa tuhottiin Lääkärit ilman rajoja -järjestön kolme terveysasemaa; toteaa, että Jemenin 2015 humanitaarisen avun vetoomuksesta on rahoitettu vain 52 prosenttia;

F.  toteaa, että 1,3 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta on aliravitsemuksen partaalla; toteaa, että jo nyt 320 000 lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta; toteaa, että vähintään 1,8 miljoonaa lasta on joutunut jättämään koulunkäynnin ja että jo ennen konfliktin puhkeamista koulunkäynnin lopettaneita oli 1,6 miljoonaa;

G.  toteaa, että konflikti on vaikuttanut erityisesti jemeniläisnaisiin; toteaa, että naisten harteilla on yli 30 prosenttia maan sisäisten pakolaisten kotitalouksista; toteaa Maailman terveysjärjestön varoittaneen, että monen kroonisen sairauden hoitamiseen tarvittavia lääkkeitä ei enää ole ja että yhä useampi raskaana oleva nainen saattaa pian olla vaarassa kuolla synnytykseen;

H.  toteaa, että konfliktin ja sen aiheuttaman turvallisuustyhjiön seurauksena ääriryhmät ovat vahvistuneet Jemenissä vaarallisesti erityisesti Abyanin, Albaeda’an ja Shabwan seuduilla; toteaa, että Arabian niemimaan al-Qaida on vakiinnuttanut läsnäolonsa Hadhramautin hallintoalueella ja al-Mukallan sataman valvonnassa; toteaa, että Isis-järjestö on jatkanut isku- ja murhakampanjaansa ja muun muassa tappanut Adenin kuvernöörin Jaafar Mohammed Saadin 6. joulukuuta 2015;

I.  panee merkille, että Jemenin hallituksen, houthien ja yleisen kansankongressin edustajat neuvottelivat YK:n tuella Jemenin tilanteesta Sveitsissä 15.–20. joulukuuta 2015; toteaa, että YK:n Jemenin-erityislähettiläs ilmoitti vihamielisyyksien päättyneen aamulla 15. joulukuuta 2015; toteaa, että väkivalta on jatkunut, vaikka osapuolet ilmaisivat olevansa valmiit lopettamaan kaikki vihamielisyydet neuvottelujen ajaksi; panee merkille, että väkivallan minimoimiseksi on perustettu komitea koordinoimaan ja rauhoittamaan tilannetta; toteaa, että neuvotteluissa käsiteltiin humanitaarisia kysymyksiä, luottamusta rakentavia toimia ja yleisiä puitteita, joiden pohjalta voitaisiin päästä kokonaisvaltaiseen ratkaisuun; toteaa, että tulitaukoa jatkettiin virallisesti 28. joulukuuta 2015 saakka; toteaa, että uuden neuvottelukierroksen oli tarkoitus alkaa 14. tammikuuta 2016, mutta asia on viivästynyt;

J.  ottaa huomioon, että Jemen on yksi maailman köyhimmistä maista; toteaa, että jo ennen sotaa puolet jemeniläisistä eli köyhyysrajan alapuolella, kaksi kolmasosaa nuorista oli työttömänä ja perussosiaalipalvelut olivat romahduksen partaalla;

K.  ottaa huomioon, että konfliktin on esitetty olevan šiia- ja sunnimuslimien välinen konflikti huomion suuntaamiseksi pois sen todellisista geopoliittisista syistä; toteaa, että Saudi-Arabia syyttää hutheja tukeutumisesta Iraniin ja pitää heitä uhkana turvallisuudelleen; toteaa, että Jemenin konflikti vaikuttaa monimutkaisuutensa vuoksi sijaissodalta maassa, jossa al-Qaidan ryhmillä on vahva edustus ja jossa separatistiliikkeet ja zaidilaiset šiiakapinalliset taistelevat toisiaan vastaan pohjoisessa ja huthit ja aseelliset ryhmät etelässä;

L.  toteaa, että EU on asettanut aseidenvientikiellon ja määrännyt kohdennettuja lisäpakotteita huthikapinallisten johtajalle, joka on entisen presidentin Salehin poika; toteaa, että samaan aikaan EU:n jäsenvaltioista esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta, Espanja, Ranska, Italia ja Saksa jatkavat asekauppaa Saudi-Arabian kanssa; panee merkille, että niin Yhdistynyt kuningaskunta kuin Espanja ovat lisänneet asetoimituksiaan merkittävästi; toteaa, että Saudi-Arabia on Yhdistyneen kuningaskunnan suurin aseostaja ja Yhdistynyt kuningaskunta on Persianlahden yhteistyöneuvoston maiden suurin asetoimittaja; toteaa, että asevalvontakoalition mukaan tämä Yhdistyneen kuningaskunnan käymä kauppa on ristiriidassa asekauppasopimuksen, EU:n yhteisen asevientikannan ja Yhdistyneen kuningaskunnan omien asevientiehtojen kanssa;

M.  toteaa, että Yhdysvalloilla on Jemenissä lähellä eteläistä al-Houtan kaupunkia al-Annadin sotilastukikohta, josta käsin amerikkalaiset ovat tehneet lennokki-iskuja paikallisen al-Qaidan jäseniksi epäiltyjä vastaan; toteaa, että Jemenissä vuodesta 2002 lähtien tehdyt Yhdysvaltojen lennokki-iskut ja laittomat teloitukset ovat lisänneet maan epävakautta; panee merkille YK:n ihmisoikeusasioiden päävaltuutetun toimiston hiljattain julkaiseman raportin, jonka mukaan lennokki-iskuissa kuolee enemmän siviilejä kuin terroristeiksi epäiltyjä / al-Qaidan jäseniä; panee merkille, että Bureau of Investigative Journalism -järjestön mukaan ainakin 424 ihmistä, joista kahdeksan lapsia, on kuollut tällaisissa iskuissa vuoden 2002 jälkeen;

N.  toteaa, että entistä presidenttiä Salehia pidettiin Yhdysvaltojen liittolaisena ja hän sai miljoonia dollareita ”terrorismin vastaista” tukea ja apua armeijan kouluttamiseen; huomauttaa, että näin saatua aseistusta on käytetty Jemenin kansaa vastaan ja nyt sitä käytetään eri ryhmittymien välisissä taisteluissa;

O.  toteaa, että Jemenin maantieteellinen sijainti Punaisen meren suulla, joka johtaa Suezin kanavaan ja Adeninlahteen, on strategisesti tärkeä, koska se on yhteydessä merkittäviin meriväyliin ja energiavaroihin;

1.  pitää erittäin huolestuttavana Jemenin vakavaa humanitaarista tilannetta, jossa noin 21 miljoonaa jemeniläistä on pikaisen humanitaarisen avun tarpeessa; kehottaa kaikkia osapuolia varmistamaan humanitaarisen avun turvallisen, nopean ja esteettömän toimittamisen kaikille konfliktin koettelemille hallintoalueille ja erityisesti Taiziin;

2.  pitää huolestuttavana, että YK:lla on vaikeuksia saada riittävästi varoja humanitaarisen avun toimituksiin ja että EU:n jäsenvaltiot eivät ole antaneet avunantajien konferenssissa lupaamiaan varoja; kehottaa jälleen jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä sopimaan pikaisesti YK-johtoisesta koordinoidusta humanitaarisen avun operaatiosta Jemenin humanitaaristen tarpeiden täyttämiseksi ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita yhtymään näihin ponnisteluihin;

3.  tuomitsee siviiliväestöön kohdistuvan väkivallan, olipa tekijänä mikä tahansa konfliktin osapuoli tai terroristi- tai muu aseellinen ryhmittymä, sillä tällainen väkivalta on aiheuttanut maassa vakavan humanitaarisen kriisin, jossa on haavoittunut tai kuollut suuri määrä siviilejä ja jossa erittäin monet ovat joutuneet pakenemaan kotiseuduiltaan; tuntee syvää myötätuntoa uhrien omaisia kohtaan ja esittää heille surunvalittelunsa;

4.  tuomitsee Saudi-Arabian johtaman koalition Jemenissä toteuttamat sotilaalliset iskut sekä Saudi-Arabian Jemenin satamille asettaman laivastosaarron; on varma siitä, että Saudi-Arabian väliintulolla on tarkoitus vahvistaa sen valtaa alueella ja että tästä seuraa vain lisää kärsimystä jemeniläisille ja syvempi juopa Lähi-idän uskonnollisten ryhmien välille;

5.  pitää erittäin huolestuttavana, että Arabian niemimaan al-Qaida ja Isis-järjestö ovat kyenneet käyttämään hyväkseen Jemenin poliittisen ja turvallisuustilanteen heikkenemistä; muistuttaa, että kaikki terroriteot ovat rikollisia ja vailla oikeutusta riippumatta niihin johtaneista syistä ja riippumatta siitä, koska, missä ja kenen toimesta ne tehdään;

6.  arvostaa ja tukee täysin YK:n ja YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettilään ponnisteluja; muistuttaa, että Jemenin konflikti voidaan ratkaista vain poliittisesti; kehottaa siksi kaikkia jemeniläisiä osapuolia pidättymään provosoinnista ja kaikista yksipuolisista toimista ja osallistumaan Jemenin itsensä johdolla osallistaviin neuvotteluihin rauhan palauttamiseksi maahan; pitää erittäin tärkeänä, että maan köyhyyden ja epävakauden taustalla oleviin ongelmiin löydetään pitkäkestoinen ratkaisu, jolla voidaan vastata Jemenin kansan oikeutettuihin vaatimuksiin ja odotuksiin; toistaa tukevansa kaikkia poliittisia ponnisteluja, joilla pyritään turvaamaan Jemenin suvereniteetti, itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus;

7.  pitää erittäin valitettavana, että kansainvälinen yhteisö ja joukkotiedotusvälineet eivät ole kiinnittäneet riittävästi huomiota Jemenin konfliktiin;

8.  ei hyväksy minkään vieraan vallan sotilaallista väliintuloa, oli kyse sitten Saudi-Arabiasta, Iranista, muista arabimaista tai länsimaista; varoittaa lähtemästä uskonsotaan johtavalle tielle; korostaa, että Jemenin sota ei ole vain šiia- ja sunnimuslimien välinen konflikti; tuomitsee uskonnollisten erojen käyttämisen poliittisen kriisin ja uskontokuntien välisten sotien lietsomiseen;

9.  muistuttaa, että kaikki osapuolet ovat velvollisia varmistamaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamisen, mihin kuuluu myös siviilien suojelu ja se, että iskuja ei kohdisteta suoraan siviili-infrastruktuureihin ja että humanitaarisille järjestöille suodaan turvallinen ja esteetön pääsy maahan; pitää erittäin huolestuttavana, että huthijoukkojen, Ansar al-Sharian ja hallituksen joukkojen on raportoitu käyttävän lapsisotilaita; vaatii, että ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiseen syyllistyneet saatetaan vastuuseen teoistaan;

10.  tuomitsee sen, että EU on hiljaisesti hyväksynyt diktatuurit kyseisellä alueella, minkä vuoksi se kantaa osavastuun niiden rikoksista; suhtautuu erittäin kriittisesti alueella viime vuosina toteutettuihin länsimaiden operaatioihin, jotka ovat vain pahentaneet alueen konflikteja; toteaa, että alueen konflikteihin ei ole sotilaallista ratkaisua; torjuu niin sanotun suojeluvastuun käsitteen käytön, koska sillä loukataan kansainvälistä oikeutta eikä se tarjoa asianmukaista oikeusperustaa, jolla voitaisiin perustella yksipuolinen voimankäyttö;

11.  kritisoi voimakkaasti EU:n jäsenvaltioiden, etenkin Yhdistyneen kuningaskunnan, Espanjan, Ranskan ja Saksan, alueen eri maiden kanssa käymää vilkasta asekauppaa; kehottaa lopettamaan välittömästi aseiden ja sotilaallisen avun toimittamisen Saudi-Arabialle ja sen liittolaisille; kehottaa neuvostoa tarkistamaan, onko aseiden vientiä koskevia EU:n käytännesääntöjä rikottu, ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat näitä käytännesääntöjä täysimääräisesti;

12.  vastustaa jyrkästi miehittämättömien ilma-alusten käyttöä laittomissa ja ekstraterritoriaalisissa teloituksissa; vaatii kieltämään miehittämättömien ilma-alusten käytön tässä tarkoituksessa ja palauttaa mieliin aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman, jonka 2 kohdan a ja b alakohdassa kehotettiin vastustamaan laittomia kohdennettuja teloituksia ja kieltämään ne sekä varmistamaan, että jäsenvaltiot noudattavat oikeudellisia velvoitteitaan eivätkä syyllisty laittomiin täsmäsurmiin tai osallistu tällaisiin muiden valtioiden toteuttamiin surmiin;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Jemenin hallitukselle, Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenille ja YK:n yleiskokouksen jäsenille.